Soru:

1 Da ev- cü- 3. T D S Mon po Hz. Ömer Dönemi'nde Suriye, Irak, İran, Mısır, Filistin, Anadolu'nun bir kısmı ile Hazar Denizi'nin

1
Da
ev-
cü-
3.
T
D
S
Mon
po
Hz. Ömer Dönemi'nde Suriye, Irak, İran,
Mısır, Filistin, Anadolu'nun bir kısmı ile
Hazar Denizi'nin güney kıyıları İslam
Devleti egemenliğine katılmıştır.
nin
ih
ak 1
1
İslam Devleti sınırlarındaki bu geniş
lemenin, aşağıdakilerden hangisini et-
kilediği söylenemez
il-
A) Mali divanin kurulması
B) Şer'i hukukun uygulanmaya konul-
C
masi
C) Beytülmal denilen hazinenin oluş-
turulması
II
D) Kurulan illere valilerin yanında ka-
dıların atanması
E) Güvenlik amaçlı ordugâhların kurul-
ması

1 Da ev- cü- 3. T D S Mon po Hz. Ömer Dönemi'nde Suriye, Irak, İran, Mısır, Filistin, Anadolu'nun bir kısmı ile Hazar Denizi'nin güney kıyıları İslam Devleti egemenliğine katılmıştır. nin ih ak 1 1 İslam Devleti sınırlarındaki bu geniş lemenin, aşağıdakilerden hangisini et- kilediği söylenemez il- A) Mali divanin kurulması B) Şer'i hukukun uygulanmaya konul- C masi C) Beytülmal denilen hazinenin oluş- turulması II D) Kurulan illere valilerin yanında ka- dıların atanması E) Güvenlik amaçlı ordugâhların kurul- ması