Soru:

1 hazırlayan gelişmeler arasındadır? A) I ve II B) I ve MH C) Il ve III D) Il ve IV E) I, II ve III 9. 20 Ocak 1921 tarihinde ka

1
hazırlayan gelişmeler arasındadır?
A) I ve II
B) I ve MH
C) Il ve III
D) Il ve IV E) I, II ve III
9.
20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen anayasaya
göre,
1. milletvekillerinin seçimle belirlenmesi
II. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devlet yönetimi-
ni üstlenmesi
III. kanun yapma ve kanunları uygulama yetkisinin
mecliste toplanması
durumlarından hangilerinin, padişah ve hallfeyi
siyasi ve hukuki yetkilerinden mahrum
bıraktığı
savunulabilir?
A) Yalniz ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
228

1 hazırlayan gelişmeler arasındadır? A) I ve II B) I ve MH C) Il ve III D) Il ve IV E) I, II ve III 9. 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen anayasaya göre, 1. milletvekillerinin seçimle belirlenmesi II. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devlet yönetimi- ni üstlenmesi III. kanun yapma ve kanunları uygulama yetkisinin mecliste toplanması durumlarından hangilerinin, padişah ve hallfeyi siyasi ve hukuki yetkilerinden mahrum bıraktığı savunulabilir? A) Yalniz ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 228