Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk Dönemi İç Politikası Soruları

Soru 9
Bir toplumda siyasi, sosyal ve kültürel
alanda yapılan köklü değişikliklere inkılap
denir.
Buna göre,
Türk kadınına, milletvekili seçme ve se-
çilme hakkının verilmesi,
ur.
III. Seçmen yaşının 22'den 18'e düşürül-
mesi
Saltanat yönetimine son verilip Cum-
huriyet'in ilan edilmesi,
gelişmelerinden hangileri siyasi alanla
ilgili inkılap olarak değerlendirilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
Soru 9 Bir toplumda siyasi, sosyal ve kültürel alanda yapılan köklü değişikliklere inkılap denir. Buna göre, Türk kadınına, milletvekili seçme ve se- çilme hakkının verilmesi, ur. III. Seçmen yaşının 22'den 18'e düşürül- mesi Saltanat yönetimine son verilip Cum- huriyet'in ilan edilmesi, gelişmelerinden hangileri siyasi alanla ilgili inkılap olarak değerlendirilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III
Kova
Mustafa Kemal'in "Hattı müdafaa yoktur, sathi
müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Yurdun
her karış toprağı kanla ıslanmadıkça düşmana
terk edilemez." sözleri aşağıdaki savaşların
hangisi sırasında söylenmiştir?
A) Birinci İnönü
B) İkinci İnönü
C) Kütahya - Eskişehir
D) Sakarya
E) Büyük Taarruz
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
Kova Mustafa Kemal'in "Hattı müdafaa yoktur, sathi müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Yurdun her karış toprağı kanla ıslanmadıkça düşmana terk edilemez." sözleri aşağıdaki savaşların hangisi sırasında söylenmiştir? A) Birinci İnönü B) İkinci İnönü C) Kütahya - Eskişehir D) Sakarya E) Büyük Taarruz
12-Dış politikada güçlü olmanın ilk koşulu iç politikada da güçlü
olmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı doğrulayan bir
gelişmedir?
A) Musul Sorunu
B) Milletler Cemiyetine üyelik
C) Balkan Antanti
D) Kubilay Olayı
E) Sadabad Pakti
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
12-Dış politikada güçlü olmanın ilk koşulu iç politikada da güçlü olmaktır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı doğrulayan bir gelişmedir? A) Musul Sorunu B) Milletler Cemiyetine üyelik C) Balkan Antanti D) Kubilay Olayı E) Sadabad Pakti
9-1. Birleşmiş Milletler
II. Montrö Sözleşmesi
III. Balkan Antanti
IV. Sadabat Pakti
V. Milletler Cemiyeti
VI. Lozan Antlaşması
Yukarıdaki örgüt ve antlaşmalardan hangileri
günümüzde geçerliğini kaybetmiştir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, II ve VI
D) III, V ve VI
E) III, IV ve V
2011
C
vetine
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
9-1. Birleşmiş Milletler II. Montrö Sözleşmesi III. Balkan Antanti IV. Sadabat Pakti V. Milletler Cemiyeti VI. Lozan Antlaşması Yukarıdaki örgüt ve antlaşmalardan hangileri günümüzde geçerliğini kaybetmiştir? A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve VI D) III, V ve VI E) III, IV ve V 2011 C vetine
h-
ti
10. Türkiye Cumhuriyeti'nin
●
●
1926'da Kabotaj Kanunu'nu çıkartması,
1929'da Adana - Mersin demir yollarını millilesti
mesi
Po
faaliyetlerinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bi
tamamlayıcısı olduğu söylenebilir?
REMORS
A) TBMM'nin açılmasının
B) Medeni Kanun'un kabul edilmesinin
Soutrosouster
C) Duyunu Umumiye'nin kaldırılmasının
D) Kapitülasyonların kaldırılmasının
E) Medreselerin kapatılmasının
and
Inetsiva
HAVE
TAM i:
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
h- ti 10. Türkiye Cumhuriyeti'nin ● ● 1926'da Kabotaj Kanunu'nu çıkartması, 1929'da Adana - Mersin demir yollarını millilesti mesi Po faaliyetlerinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bi tamamlayıcısı olduğu söylenebilir? REMORS A) TBMM'nin açılmasının B) Medeni Kanun'un kabul edilmesinin Soutrosouster C) Duyunu Umumiye'nin kaldırılmasının D) Kapitülasyonların kaldırılmasının E) Medreselerin kapatılmasının and Inetsiva HAVE TAM i:
31. XIX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'nde uygulanan
"millet sistemi" aşağıdakilerden hangisini önlemeye
C yöneliktir?
A) Siyasalistikrarı
C) Milliyetor düzeni
B) Yönetimsel adaleti
D) Toplumsal dayanışmayı
ENDine dayalı hukuku
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
31. XIX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'nde uygulanan "millet sistemi" aşağıdakilerden hangisini önlemeye C yöneliktir? A) Siyasalistikrarı C) Milliyetor düzeni B) Yönetimsel adaleti D) Toplumsal dayanışmayı ENDine dayalı hukuku
32. Boğazlar Komisyonunun kaldırılıp, Türkiye'ye Boğazlar çevresinde asker bulundurma hakkının tanındığı belge aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Lozan Antlaşması
B) Montrö Sözleşmesi
C) Balkan Antanti
D) Sadabat Pakti
E)
Briand-Kellogg Pakti
33. 1. Balkan Antanti
II. Sadabat Pakti
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin uluslararası alanda saygınlığını arttırmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
TBMM'yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
bir otoriteye bağlı olmaması
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
32. Boğazlar Komisyonunun kaldırılıp, Türkiye'ye Boğazlar çevresinde asker bulundurma hakkının tanındığı belge aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Lozan Antlaşması B) Montrö Sözleşmesi C) Balkan Antanti D) Sadabat Pakti E) Briand-Kellogg Pakti 33. 1. Balkan Antanti II. Sadabat Pakti III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin uluslararası alanda saygınlığını arttırmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III TBMM'yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? bir otoriteye bağlı olmaması E) I, II ve III
2_12_YZL_2_1_INKILAP TARIHI_CALISMA_KAGIDI.indd 1
2022 2023
12. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI ÇALIŞMA KAĞIDI
5. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş çalışmaları kapsamında kurulan muhalefet partilerinden ikisi-
nin isimlerini yazınız.
İLKELER
30.03.2023 14:04:00
İlke ve inkılap ilişkisinin göz önünde bulundurarak aşağıdaki inkılapların ilgili olduğu ilkenin başındaki harfi parantezin içi-
ne yazarak eşleştiriniz.
İNKILAPLAR
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
2_12_YZL_2_1_INKILAP TARIHI_CALISMA_KAGIDI.indd 1 2022 2023 12. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI ÇALIŞMA KAĞIDI 5. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş çalışmaları kapsamında kurulan muhalefet partilerinden ikisi- nin isimlerini yazınız. İLKELER 30.03.2023 14:04:00 İlke ve inkılap ilişkisinin göz önünde bulundurarak aşağıdaki inkılapların ilgili olduğu ilkenin başındaki harfi parantezin içi- ne yazarak eşleştiriniz. İNKILAPLAR
Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması
II. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanması
III. Fethi Bey Hükümeti'nin istifa etmesi ve İsmet
Paşa'nın hükümeti kurması
IV. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması
V. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması
1.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ait iç siyasi geliş-
melerin yer aldığı yukarıdaki tabloda, sebep - sonuç
ilişkisini bozan gelişme hangisidir?
A) I
C) III
BI
D) IV
E) V
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması II. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanması III. Fethi Bey Hükümeti'nin istifa etmesi ve İsmet Paşa'nın hükümeti kurması IV. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması V. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ait iç siyasi geliş- melerin yer aldığı yukarıdaki tabloda, sebep - sonuç ilişkisini bozan gelişme hangisidir? A) I C) III BI D) IV E) V
Büyük Millet Meclisi'ne karşı yurdun dört bir yanında, çeşitli nedenlerle isyanlar
pikmiştir. Meclis bu isyanlan bastırabilmek için aşağıdaki önemleri almıştır:
• Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.
İstiklal Mahkemeleri açılmıştır.
◆ Ankara Müftüsü Rifat Börekçi'ye fetva yayınlatılmıştır.
• İstanbul ile her türlü bağlantı koparılmıştır.
Buna göre meclis isyanları bastırmak için aşağıdakilerin hangisinden faydalanmamıştır?
B) Halkın dini duygularına hitap edilmiştir.
D) Kültür birliğini sağlamaya çalışmıştır.
AXYargı gücü kullanılmıştır.
C) letişim ile ilgili kısıtlama getirilmiştir.
AYDIN YAYINLARI
16
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Bitti.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine Geçiniz.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
Büyük Millet Meclisi'ne karşı yurdun dört bir yanında, çeşitli nedenlerle isyanlar pikmiştir. Meclis bu isyanlan bastırabilmek için aşağıdaki önemleri almıştır: • Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. İstiklal Mahkemeleri açılmıştır. ◆ Ankara Müftüsü Rifat Börekçi'ye fetva yayınlatılmıştır. • İstanbul ile her türlü bağlantı koparılmıştır. Buna göre meclis isyanları bastırmak için aşağıdakilerin hangisinden faydalanmamıştır? B) Halkın dini duygularına hitap edilmiştir. D) Kültür birliğini sağlamaya çalışmıştır. AXYargı gücü kullanılmıştır. C) letişim ile ilgili kısıtlama getirilmiştir. AYDIN YAYINLARI 16 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Bitti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine Geçiniz.
15) Cumhuriyet Döneminde medreselerin
kapatılmasının,
I. yeni bir anayasa hazırlanması
II. eğitimin laikleşmesi
III. karma eğitime geçilmesi
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III
E) I,II ve III
y
0
S
F
I
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
15) Cumhuriyet Döneminde medreselerin kapatılmasının, I. yeni bir anayasa hazırlanması II. eğitimin laikleşmesi III. karma eğitime geçilmesi durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I,II ve III y 0 S F I
20) I) Din görevlilerinin ibadet yerleri dışında dinsel
kıyafetlerini giymelerinin yasaklanması
II) Dinsel unvanların kullanımının yasaklanması
III) Aşar vergisinin kaldırılması
yukarıdaki inkılaplardan hangisinin amacının halkın dini
duygularının sömürülmesini engellemek olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I
D) Yalnız II
B) I ve II
E) I,II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
20) I) Din görevlilerinin ibadet yerleri dışında dinsel kıyafetlerini giymelerinin yasaklanması II) Dinsel unvanların kullanımının yasaklanması III) Aşar vergisinin kaldırılması yukarıdaki inkılaplardan hangisinin amacının halkın dini duygularının sömürülmesini engellemek olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) Yalnız II B) I ve II E) I,II ve III C) Yalnız III
retim
in
7.
6.
Aşağaıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde
yasalaşan önemli gün ve kutlamalardan biri değildir?
A)
B) Öğretmenler Günü
C) Cumhuriyet Bayramı
D)
Dil Bayramı
E) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Gençlik ve Spor Bayramı
Mustafa Kemal aşağıdaki makam veya unvanlardan
hangisini diderlerinden daha sonra almistir?
İK
D
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
retim in 7. 6. Aşağaıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde yasalaşan önemli gün ve kutlamalardan biri değildir? A) B) Öğretmenler Günü C) Cumhuriyet Bayramı D) Dil Bayramı E) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gençlik ve Spor Bayramı Mustafa Kemal aşağıdaki makam veya unvanlardan hangisini diderlerinden daha sonra almistir? İK D
3.
Yeni Türk Devleti'nde 9 Ekim 1923'te Ankara'da
yayımlanan Yenigün gazetesinde: "Yakında cumhuriyet
ilan olunacaktır." haberi çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi gazetedeki haberin
dayanakları arasında gösterilemez?
A Saltanat makamının kaldırılması
Büyük Millet Meclisi'nin açılması
Halifelik makamının kaldırılması
B)
DY Egemenliğin millete ait sayılması
E) Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
3. Yeni Türk Devleti'nde 9 Ekim 1923'te Ankara'da yayımlanan Yenigün gazetesinde: "Yakında cumhuriyet ilan olunacaktır." haberi çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi gazetedeki haberin dayanakları arasında gösterilemez? A Saltanat makamının kaldırılması Büyük Millet Meclisi'nin açılması Halifelik makamının kaldırılması B) DY Egemenliğin millete ait sayılması E) Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanması
307
12. Atatürk Dönemi'nin önemli devlet adamlarından Refik
Saydam aşağıdaki kurumlardan hangisindeki
faaliyetleriyle ön plana çıkmıştır?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Adalet Bakanlığı
D) Dışişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
E)
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
307 12. Atatürk Dönemi'nin önemli devlet adamlarından Refik Saydam aşağıdaki kurumlardan hangisindeki faaliyetleriyle ön plana çıkmıştır? A) Sağlık Bakanlığı B) Milli Eğitim Bakanlığı C) Adalet Bakanlığı D) Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı E)
3'te
i
7. Atatürk: "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük
işler yapmak için kendilerinde kuvvet bulacaktır." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü
doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir?
A) Türk Tarih Tezi'nin kabul edilmesi
B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun hazırlanması
C)Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi 560 (3)
D) Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kurulması
E) Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nin kurulması
10.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikası
3'te i 7. Atatürk: "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendilerinde kuvvet bulacaktır." demiştir. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir? A) Türk Tarih Tezi'nin kabul edilmesi B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun hazırlanması C)Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi 560 (3) D) Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kurulması E) Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nin kurulması 10.