Soru:

1. Islam öncesi dönemde Arap Yarımadası'nda siyasal anlamda birlik sağlanamamış, Arap topluluklarının millî bir devlet oluşturam

1.
Islam öncesi dönemde Arap Yarımadası'nda siyasal
anlamda birlik sağlanamamış, Arap topluluklarının
millî bir devlet oluşturamadıkları görülmüştür.
Bu durumu yaratan temel neden aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Cahiliye Dönemi'ni yaşamaları
By Kabilecilik anlayışının yaygın olması
Farklı dinsel inançların bulunması
O Dış baskıların yoğun olması
E) Köleciliğin yaygın olması

1. Islam öncesi dönemde Arap Yarımadası'nda siyasal anlamda birlik sağlanamamış, Arap topluluklarının millî bir devlet oluşturamadıkları görülmüştür. Bu durumu yaratan temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Cahiliye Dönemi'ni yaşamaları By Kabilecilik anlayışının yaygın olması Farklı dinsel inançların bulunması O Dış baskıların yoğun olması E) Köleciliğin yaygın olması