Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret Soruları

vrupalı
maden
ğıdaki-
317
lik!
6. XVII. yüzyılda Fransa Kralı Lui, " Devlet demek, kral
demektir." anlayışını benimsemiştir.
Kral'ın bu sözü Fransa'da,
I. Oligarşi
II. Mutlak Monarşi
III. Meşruti Monarşi
rejimlerinden hangilerinin benimsendiğinin gös-
tergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
vrupalı maden ğıdaki- 317 lik! 6. XVII. yüzyılda Fransa Kralı Lui, " Devlet demek, kral demektir." anlayışını benimsemiştir. Kral'ın bu sözü Fransa'da, I. Oligarşi II. Mutlak Monarşi III. Meşruti Monarşi rejimlerinden hangilerinin benimsendiğinin gös- tergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III
6.
İlk Türk devletlerinde;
1. Boylar birliği federasyonu,
II. İkili teşkilat,
III. Kurultay
unsurlarından hangileri federatif devlet özelliğini gös-
terir?
A) Yalnız I
D) I ve III
→ ne demekti
ne
B) I ve II
E) I, II ve III
C) II ve III
9.
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
6. İlk Türk devletlerinde; 1. Boylar birliği federasyonu, II. İkili teşkilat, III. Kurultay unsurlarından hangileri federatif devlet özelliğini gös- terir? A) Yalnız I D) I ve III → ne demekti ne B) I ve II E) I, II ve III C) II ve III 9.
BULÜ VE İLK TÜRK İSLAM
i (10-13. YÜZYILLAR) -1
4. Türklerin Abbasiler Dönemi'nde İslâm ordularında yer
alıp ülke içindeki iç karışıklıkları bastırmaları,
1. Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesinin güçlenmesine,
II. Halifeliğin Türklerin eline geçmesine,
III. Müslümanların askerlik mesleği ile tanışmasına
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
BULÜ VE İLK TÜRK İSLAM i (10-13. YÜZYILLAR) -1 4. Türklerin Abbasiler Dönemi'nde İslâm ordularında yer alıp ülke içindeki iç karışıklıkları bastırmaları, 1. Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesinin güçlenmesine, II. Halifeliğin Türklerin eline geçmesine, III. Müslümanların askerlik mesleği ile tanışmasına durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
5. Orta Çağ Avrupa'sında deniz ticaretinin gelişmesinde;
I. pusula,
II. üç yelkenli gemiler,
III. harita
unsurlarından hangileri etkili olmuştur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
5. Orta Çağ Avrupa'sında deniz ticaretinin gelişmesinde; I. pusula, II. üç yelkenli gemiler, III. harita unsurlarından hangileri etkili olmuştur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'a damgasını vuran
feodal ekonomik modelin özellikleri arasında gösteri-
lemez?
A) Yerel ve mahalli üretim
B) Dışa kapalı ekonomik yapı
C) Toprağa bağlı üretim
D) Rekabete dayalı pazarlama
E) Sınırlı dış ticaret
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
2. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'a damgasını vuran feodal ekonomik modelin özellikleri arasında gösteri- lemez? A) Yerel ve mahalli üretim B) Dışa kapalı ekonomik yapı C) Toprağa bağlı üretim D) Rekabete dayalı pazarlama E) Sınırlı dış ticaret
5. Avrupa'da tarıma dayalı ekonomik sistemin değişme-
si sonucu;
Serfler
II. Soylular
H. Burjuvalar
W. Din adamları
A. A
Askerler
nun'uduly
sosyal sınıflarından hangisi siyasi bir güç olarak orta-
ya çıkmıştır?
A) I
B) II
C) III
TARIH SORU BANKASI
D) IV
E) V
89
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
5. Avrupa'da tarıma dayalı ekonomik sistemin değişme- si sonucu; Serfler II. Soylular H. Burjuvalar W. Din adamları A. A Askerler nun'uduly sosyal sınıflarından hangisi siyasi bir güç olarak orta- ya çıkmıştır? A) I B) II C) III TARIH SORU BANKASI D) IV E) V 89
un.
lış
1.
TYT
TARİH
DİKKAT: BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 5
AYIRMANIZ GEREKEN SÜRE 10 DAKİKADIR.
Arap seyyah Temim ibn Bahr, Uygur ülkesine yaptığı
seyahatinde Karabalgasun'a gider ve burayı anlatırken;
"Buranın on iki demir kapısı vardır. Nüfusu çok kalabalıktır
ve burada ziraat oldukça gelişmiştir." demiştir.
Bu bilgiden hareketle Uygurlar ile ilgili olarak,
1. Üretim faaliyetleri başlamıştır.
II. Yerleşik hayat benimsenmiştir.
III. Ahirete inanmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
un. lış 1. TYT TARİH DİKKAT: BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 5 AYIRMANIZ GEREKEN SÜRE 10 DAKİKADIR. Arap seyyah Temim ibn Bahr, Uygur ülkesine yaptığı seyahatinde Karabalgasun'a gider ve burayı anlatırken; "Buranın on iki demir kapısı vardır. Nüfusu çok kalabalıktır ve burada ziraat oldukça gelişmiştir." demiştir. Bu bilgiden hareketle Uygurlar ile ilgili olarak, 1. Üretim faaliyetleri başlamıştır. II. Yerleşik hayat benimsenmiştir. III. Ahirete inanmışlardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
Kavramlar
MOĞOL IMPARATORLUĞU
SASANI DEVLETİ
BIZANS İMPARATORLUĞU
KONTROL ET
Verilen devletler ve özellikleri eşleştiriniz.
Bizans
Bizas imp.
Ordularında; Ingiliz, Frank, Norman, Bulgar, Gurcu, Peçenek,
Kipçak, Uz gibi ücretli askerler görev almiştir.
Çin ve Hindistan'dan gelen ticari ürünlerin Avrupa'ya sevk
edilmesini sağladılar
ipek ticareti onları Sasaniler ile karşı karşıya getirmis, bu
nedenle Türkleste ittifak kurmuşlardır.
Merkezi bir eyalet sistemi uygulanmistir
Ekonomi, topraktan alınan vergilere dayanmaktadır.
Tarımla neredeyse hiç uğraşılmamış, halkın ana geçim
kaynağı hayvancılık olmuştur.
Orduları gönüllü birliklerden oluşmaktadır.
Soya bağlı hanedan uyeleri mecliste etkindir.
Kurultay adında bir danışma meclisi vardır.
Hint Okyanusu'nda, Orta Asya'da ve Güney Rusya'da
uluslararası ticarete egemen olmuşlardır.
Hayat ve geçim tarzı ticarete dayanmaktadır.
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
Kavramlar MOĞOL IMPARATORLUĞU SASANI DEVLETİ BIZANS İMPARATORLUĞU KONTROL ET Verilen devletler ve özellikleri eşleştiriniz. Bizans Bizas imp. Ordularında; Ingiliz, Frank, Norman, Bulgar, Gurcu, Peçenek, Kipçak, Uz gibi ücretli askerler görev almiştir. Çin ve Hindistan'dan gelen ticari ürünlerin Avrupa'ya sevk edilmesini sağladılar ipek ticareti onları Sasaniler ile karşı karşıya getirmis, bu nedenle Türkleste ittifak kurmuşlardır. Merkezi bir eyalet sistemi uygulanmistir Ekonomi, topraktan alınan vergilere dayanmaktadır. Tarımla neredeyse hiç uğraşılmamış, halkın ana geçim kaynağı hayvancılık olmuştur. Orduları gönüllü birliklerden oluşmaktadır. Soya bağlı hanedan uyeleri mecliste etkindir. Kurultay adında bir danışma meclisi vardır. Hint Okyanusu'nda, Orta Asya'da ve Güney Rusya'da uluslararası ticarete egemen olmuşlardır. Hayat ve geçim tarzı ticarete dayanmaktadır.
TYT/SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL BILIMLER TE
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din
Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile
soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına
Osmanlı Devleti ve müttefiklerinin, Rusya'yı yenil-
giye uğrattığı Kırım Savaşı sonrası imzalanan Pa-
ris Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır:
.
●
Karadeniz; tarafsız duruma getirilecek, bütün
devletlerin ticaret gemilerine açık fakat savaş
gemilerine sürekli olarak kapalı olacak, kıyıla-
rinda hiçbir tersane bulunmayacaktır.
Sırbistan, Eflak ve Boğdan; Osmanlı Devleti'ne
bağlı kalacak ancak bunların sahip oldukları ayrı-
calıklar genişletilecek ve bunlar antlaşmayı imza-
layan devletlerin garantisi altında olacaktır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti, yenik devlet durumuna düş-
müştür.
B) Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına saygı
gösterilmemiştir.
C) Boğazlar Sorunu ortaya çıkmıştır.
D) Rusya'nın, Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri
engellenmek istenmiştir.
E) Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale edil-
miştir.
3.
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
TYT/SOSYAL BİLİMLER SOSYAL BILIMLER TE Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına Osmanlı Devleti ve müttefiklerinin, Rusya'yı yenil- giye uğrattığı Kırım Savaşı sonrası imzalanan Pa- ris Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır: . ● Karadeniz; tarafsız duruma getirilecek, bütün devletlerin ticaret gemilerine açık fakat savaş gemilerine sürekli olarak kapalı olacak, kıyıla- rinda hiçbir tersane bulunmayacaktır. Sırbistan, Eflak ve Boğdan; Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak ancak bunların sahip oldukları ayrı- calıklar genişletilecek ve bunlar antlaşmayı imza- layan devletlerin garantisi altında olacaktır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti, yenik devlet durumuna düş- müştür. B) Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına saygı gösterilmemiştir. C) Boğazlar Sorunu ortaya çıkmıştır. D) Rusya'nın, Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri engellenmek istenmiştir. E) Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale edil- miştir. 3.
Orta Çağ'ın önemli ekonomik örgütlenmelerinden biri olan pa-
nayırlar şehirlerin yakınlarında kurulup, ekonomik olarak böl-
geye bir hareketlilik ve canlılık getiren unsurlar olmuşlardır.
Ortaçağ'da kurulan panayırlarin günümüz dünyasında
benzeri olan ekonomik unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toptancı Halleri → Kapan
BY Fuarlar
Alış Veriş Merkezleri
D Semt Pazarları
(E) Kapalı Pazarlar
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
Orta Çağ'ın önemli ekonomik örgütlenmelerinden biri olan pa- nayırlar şehirlerin yakınlarında kurulup, ekonomik olarak böl- geye bir hareketlilik ve canlılık getiren unsurlar olmuşlardır. Ortaçağ'da kurulan panayırlarin günümüz dünyasında benzeri olan ekonomik unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Toptancı Halleri → Kapan BY Fuarlar Alış Veriş Merkezleri D Semt Pazarları (E) Kapalı Pazarlar
DA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
ne-
şa
a-
Sınav Tadinda
4. Çanakkale Savaşı'nda 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal;
Arıburnu, Anafartalar, Conkbayırı ve Alçıtepe'de elde ettiği
başarılar sayesinde Türk halkı tarafından tanınmış oldu.
Bu durumun Mustafa Kemal'e hangi alanda kolaylık
sağladığı söylenebilir?
A) Kurtuluş Savaşı'nda ulusal önder olarak kabul görmesi
B) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması
C) Bölgesel cemiyetlerin kurulması
D) islamcılık fikrinin benimsetilmesi
E) Rusya ile yapılan mücadelelerin başarılı olması
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
DA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA ne- şa a- Sınav Tadinda 4. Çanakkale Savaşı'nda 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal; Arıburnu, Anafartalar, Conkbayırı ve Alçıtepe'de elde ettiği başarılar sayesinde Türk halkı tarafından tanınmış oldu. Bu durumun Mustafa Kemal'e hangi alanda kolaylık sağladığı söylenebilir? A) Kurtuluş Savaşı'nda ulusal önder olarak kabul görmesi B) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması C) Bölgesel cemiyetlerin kurulması D) islamcılık fikrinin benimsetilmesi E) Rusya ile yapılan mücadelelerin başarılı olması
2.
Batı Anadolu'da yapılan kazılarda elde edilen aşağıda-
ki araç-gereçlerden hangisi bölgenin tarihî devirlere
geçtiğine kanıt olarak gösterilemez?
A) Papirüs
D) Kil tablet
B) Parşömen
E) Altın bilezik
C) Kitabe
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
2. Batı Anadolu'da yapılan kazılarda elde edilen aşağıda- ki araç-gereçlerden hangisi bölgenin tarihî devirlere geçtiğine kanıt olarak gösterilemez? A) Papirüs D) Kil tablet B) Parşömen E) Altın bilezik C) Kitabe
tiba-
öne-
erile-
şmesi
ver-
asil
ması
dil-
na-
11. Timar sisteminin Osmanlı Devleti için sağladığı fay-
daları aşağıdaki tabloya yazınız.
Askeri
İdari
Ekonomik
Oğuz Öğretmen tahtaya verilen tabloyu yaparak
öğrencilerinden ilgili alanları doldurmasını istemiş-
tir.
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin tabloya
yazabileceği yargılardan değildir?
A) Bu sistemde, Osmanlı Devleti vergi toplamak
için masraf yapmamış, bu görevi Tımarlı Sipa-
hi'ye vermiştir.
13
B) Devlet, belirli bir miktar para ödeyerek büyük bir
orduya sahip olmuştur.
C) Devlet memurlarının maaşları karşılanmıştır.
D) Taşrada devlet otoritesi sağlanmıştır.
E) Vergilerin toplanması kolaylaşmıştır.
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
tiba- öne- erile- şmesi ver- asil ması dil- na- 11. Timar sisteminin Osmanlı Devleti için sağladığı fay- daları aşağıdaki tabloya yazınız. Askeri İdari Ekonomik Oğuz Öğretmen tahtaya verilen tabloyu yaparak öğrencilerinden ilgili alanları doldurmasını istemiş- tir. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin tabloya yazabileceği yargılardan değildir? A) Bu sistemde, Osmanlı Devleti vergi toplamak için masraf yapmamış, bu görevi Tımarlı Sipa- hi'ye vermiştir. 13 B) Devlet, belirli bir miktar para ödeyerek büyük bir orduya sahip olmuştur. C) Devlet memurlarının maaşları karşılanmıştır. D) Taşrada devlet otoritesi sağlanmıştır. E) Vergilerin toplanması kolaylaşmıştır.
5.
Türkiye II. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamasına
rağmen, savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları
tümüyle yaşamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıl-
larında Türkiye'nin izlediği ekonomi politikasının hedefle-
ri arasında gösterilemez?
A) Büyümeyi hızlandırmak
B) Mal darlığını hafifletmek
C) Fiyat artışlarını frenlemek
D) Karaborsa ile mücadele etmek
E) Sosyal adaleti sağlamak
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
5. Türkiye II. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamasına rağmen, savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları tümüyle yaşamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıl- larında Türkiye'nin izlediği ekonomi politikasının hedefle- ri arasında gösterilemez? A) Büyümeyi hızlandırmak B) Mal darlığını hafifletmek C) Fiyat artışlarını frenlemek D) Karaborsa ile mücadele etmek E) Sosyal adaleti sağlamak
Aşağıdakilerin hangisinin Türklerin Orta Asya dan
göç etmesinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Hayvan hastalıkları
B) Boylar arası mücadeleler
Çin ve Moğdi baskısı
D) Nüfusun artması
Epek yoluna hâkim olunmak istenmesi
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
Aşağıdakilerin hangisinin Türklerin Orta Asya dan göç etmesinde etkili olduğu savunulamaz? A) Hayvan hastalıkları B) Boylar arası mücadeleler Çin ve Moğdi baskısı D) Nüfusun artması Epek yoluna hâkim olunmak istenmesi
2. I. Murat Dönemi'nde çeşitli nedenlerle mesleği
askerlik olmayan esnaf, hokkabaz, cambaz vs.
mesleklerinden kişiler Yeniçeri Ocağına alınarak
uygulanmakta olan sistemin dışına çıkılmıştır.
Bu durum Yeniçeri Ocağının bozulmasının
başlangıcı kabul edilmiştir.
Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'ni;
I. askerî giderlerin artması,
LH. savaş gücünün zayıflaması,
Lur.
H. orduda disiplinin bozulması
konularının hangilerinde etkilediği
savunulabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E), II ve III
Tarih
Orta Çağ'da Tarım ve Ticaret
2. I. Murat Dönemi'nde çeşitli nedenlerle mesleği askerlik olmayan esnaf, hokkabaz, cambaz vs. mesleklerinden kişiler Yeniçeri Ocağına alınarak uygulanmakta olan sistemin dışına çıkılmıştır. Bu durum Yeniçeri Ocağının bozulmasının başlangıcı kabul edilmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'ni; I. askerî giderlerin artması, LH. savaş gücünün zayıflaması, Lur. H. orduda disiplinin bozulması konularının hangilerinde etkilediği savunulabilir? A) Yalnız B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E), II ve III