Soru:

1. Italya'da Haziran 1920'de gerçekleşen iktidar değişikliğiyle kurulan yeni hükûmet, bir yıl önce Yunanistan ile imzalanan Titt

1. Italya'da Haziran 1920'de gerçekleşen iktidar
değişikliğiyle kurulan yeni hükûmet, bir yıl önce
Yunanistan ile imzalanan Tittoni-Venizelos
Antlaşması'nı tek taraflı olarak feshetmiş ve
Anadolu'daki Milli Mücadele'ye bakışını değiştirmiştir.
Aşağıdakilerin hangisi, İtalya'nın dış politikasındaki
bu değişimin sonucunda gerçekleşmiştir?
A) 1921'de Ankara Antlaşması'nın imzalanması
B) TBMM Hükümetinin Londra Konferansı'na davet
edilmesi
C) TBMM'ye bağlı askerî güçlerin taarruza geçmesi
D) Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmesi
E) San Remo Konferansı'nın toplanması

1. Italya'da Haziran 1920'de gerçekleşen iktidar değişikliğiyle kurulan yeni hükûmet, bir yıl önce Yunanistan ile imzalanan Tittoni-Venizelos Antlaşması'nı tek taraflı olarak feshetmiş ve Anadolu'daki Milli Mücadele'ye bakışını değiştirmiştir. Aşağıdakilerin hangisi, İtalya'nın dış politikasındaki bu değişimin sonucunda gerçekleşmiştir? A) 1921'de Ankara Antlaşması'nın imzalanması B) TBMM Hükümetinin Londra Konferansı'na davet edilmesi C) TBMM'ye bağlı askerî güçlerin taarruza geçmesi D) Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmesi E) San Remo Konferansı'nın toplanması