İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar Soruları

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına is
1.
I. durum: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf
Devletlerinin Osmanlı Devleti'ne zorla kabul ettirdiği
Sevr Antlaşması'nda, Doğu Anadolu'da bir Ermeni
Devleti'nin kurulacağı belirtilmiştir.
II. durum: Büyük Taarruz'dan sonra TBMM
Hükûmeti'nin İtilaf Devletleriyle imzaladığı Lozan Barış
HOT Antlaşması'nda Doğu Anadolu'nun TBMM
Hükûmeti'ne ait olduğu kabul edilmiştir.
Bu iki duruma bakılarak;
Jarak;
ne I. Sevr Antlaşması'nın geçerliliğini yitirdiği,
II. askerî başarıların diplomatik başarılara ortam
miqhy hazırla
III. İtilaf Devletlerinin geri adım attığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
hazırladığı,
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
3.
C) Yalnız III
Timarlı s
Devleti i
Devleti,
getirere
karşı c
XVI. y
ayakl
Bu b
X
II.
C
4
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına is 1. I. durum: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti'ne zorla kabul ettirdiği Sevr Antlaşması'nda, Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulacağı belirtilmiştir. II. durum: Büyük Taarruz'dan sonra TBMM Hükûmeti'nin İtilaf Devletleriyle imzaladığı Lozan Barış HOT Antlaşması'nda Doğu Anadolu'nun TBMM Hükûmeti'ne ait olduğu kabul edilmiştir. Bu iki duruma bakılarak; Jarak; ne I. Sevr Antlaşması'nın geçerliliğini yitirdiği, II. askerî başarıların diplomatik başarılara ortam miqhy hazırla III. İtilaf Devletlerinin geri adım attığı yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I hazırladığı, D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III 3. C) Yalnız III Timarlı s Devleti i Devleti, getirere karşı c XVI. y ayakl Bu b X II. C 4
12. Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik gö.
revinden alınan Mustafa Kemal aşağıdakiler.
den hangisiyle askerlik görevine geri dön.
müştür?
A) Sivas Kongresi
B) Tekalif-i Milliye Emirleri
C) Başkomutanlık Yasası
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
12. Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik gö. revinden alınan Mustafa Kemal aşağıdakiler. den hangisiyle askerlik görevine geri dön. müştür? A) Sivas Kongresi B) Tekalif-i Milliye Emirleri C) Başkomutanlık Yasası D) Mudanya Ateşkes Antlaşması E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
5. Türk ordusu II. İnönü Zaferi'nden sonra Aslıhanlar ve
Dumlupınar'da Yunan ordusuna karşı saldırıya geçtiği hâlde
bu saldırılarda başarılı olamamıştır.
Bu başarısızlığın Türk ordusuyla ilgili;
I. disiplinden yoksun olması,
II. taarruz gücüne sahip olmaması,
III. ordu mensuplarının siyasetle uğraşması
durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
5. Türk ordusu II. İnönü Zaferi'nden sonra Aslıhanlar ve Dumlupınar'da Yunan ordusuna karşı saldırıya geçtiği hâlde bu saldırılarda başarılı olamamıştır. Bu başarısızlığın Türk ordusuyla ilgili; I. disiplinden yoksun olması, II. taarruz gücüne sahip olmaması, III. ordu mensuplarının siyasetle uğraşması durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
4.
Atatürk Nutuk'ta yer alan, "Ankara'da millî hükûmet
kurulmadan önce İstanbul'da bir sultan ve bunun bir
hükümeti vardı. Bu hükûmet biçimi, millete istekli oldu-
ğu bağımsızlık ve hürriyeti vermeye yeterli değildir. Bu
hükûmet biçiminin verdiği kötü sonuçlar ortadadır." söz-
leriyle aşağıdaki gelişmelerden hangisinin gereklili-
ğine vurgu yapmıştır?
A) Cumhuriyetin ilanı
By Saltanatın kaldırılması
C) TBMM'nin açılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Medeni Kanun'un kabulü
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
4. Atatürk Nutuk'ta yer alan, "Ankara'da millî hükûmet kurulmadan önce İstanbul'da bir sultan ve bunun bir hükümeti vardı. Bu hükûmet biçimi, millete istekli oldu- ğu bağımsızlık ve hürriyeti vermeye yeterli değildir. Bu hükûmet biçiminin verdiği kötü sonuçlar ortadadır." söz- leriyle aşağıdaki gelişmelerden hangisinin gereklili- ğine vurgu yapmıştır? A) Cumhuriyetin ilanı By Saltanatın kaldırılması C) TBMM'nin açılması D) Halifeliğin kaldırılması E) Medeni Kanun'un kabulü
2.
ça
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine göre,
İtilaf Devletleri güvenliklerinin tehlikeye düştüğü her-
hangi bir stratejik bölgeyi işgal edebileceklerdir.
Bu bilgiye göre;
1. Anadolu topraklarının işgaline hukuki zemin
oluşturulduğu
II. Wilson İlkelerine uygun hareket edildiği
III. Türk halkının direniş gücünün kırılmaya çalışıldı-
ğı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Gür Yayıney
Gür Yayınevi
5.
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
2. ça Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine göre, İtilaf Devletleri güvenliklerinin tehlikeye düştüğü her- hangi bir stratejik bölgeyi işgal edebileceklerdir. Bu bilgiye göre; 1. Anadolu topraklarının işgaline hukuki zemin oluşturulduğu II. Wilson İlkelerine uygun hareket edildiği III. Türk halkının direniş gücünün kırılmaya çalışıldı- ğı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III Gür Yayıney Gür Yayınevi 5.
4.
Yunan Ordusu Eskişehir, Kütahya ve Afyon'un
doğusuna çekilerek savunma önlemleri almaya ve
birliklerinin gücünü artırmaya başladı. Yunanların
hazırlıklarını gören bir İngiliz subayı cepheyi güçlü
bularak "Türkler bu mevzileri beş altı ayda düşüre-
bilirlerse bir günde düşürdüklerini söyleyebilirler."
demişti. Ayrıca anlaşma devletleri "Türkler savunma
savaşı yaparlar ama taarruz savaşı yapamazlar."
tezini savunuyorlardı.
İtilaf Devletlerinin bu ifadelerinin yanılgısını Türk or-
dusu aşağıdaki savaşlardan hangisiyle ortaya koy-
muştur?
A) I. İnönü
B) II. İnönü
C)) Kütahya-Eskişehir
D) Sakarya
B
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
4. Yunan Ordusu Eskişehir, Kütahya ve Afyon'un doğusuna çekilerek savunma önlemleri almaya ve birliklerinin gücünü artırmaya başladı. Yunanların hazırlıklarını gören bir İngiliz subayı cepheyi güçlü bularak "Türkler bu mevzileri beş altı ayda düşüre- bilirlerse bir günde düşürdüklerini söyleyebilirler." demişti. Ayrıca anlaşma devletleri "Türkler savunma savaşı yaparlar ama taarruz savaşı yapamazlar." tezini savunuyorlardı. İtilaf Devletlerinin bu ifadelerinin yanılgısını Türk or- dusu aşağıdaki savaşlardan hangisiyle ortaya koy- muştur? A) I. İnönü B) II. İnönü C)) Kütahya-Eskişehir D) Sakarya B Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Lozan Barış Antlaşması'nda alınan aşağıdaki kararlar-
dan hangisi Türkiye'nin bağımsızlık anlayışı ile çelişir?
A) Musul meselesinin çözümünün sonraya bırakılması
B) Duyun-u Umumiye'nin kaldırılması
C) Türkiye'de yaşayan tüm etnik unsurların Türk vatandaşı
kabul edilmesi
D Boğazların Türklerin başkanlığında bir komisyona bıra-
kılması
E) Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak Karaağaç'ı Türkle-
re vermesi
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
Lozan Barış Antlaşması'nda alınan aşağıdaki kararlar- dan hangisi Türkiye'nin bağımsızlık anlayışı ile çelişir? A) Musul meselesinin çözümünün sonraya bırakılması B) Duyun-u Umumiye'nin kaldırılması C) Türkiye'de yaşayan tüm etnik unsurların Türk vatandaşı kabul edilmesi D Boğazların Türklerin başkanlığında bir komisyona bıra- kılması E) Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak Karaağaç'ı Türkle- re vermesi
a-
ife
ana
den
nlı-
meler
anden
şler-
vasını
J
4. "Hattı müdafaa yoktur, sathi müdafaa vardır. O satıh
bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın
kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk olunamaz. Onun
için küçük büyük her birlik, bulunduğu mevziden atıla-
bilir. Fakat küçük büyük her birlik, ilk durabildiği nokta-
da yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşa devam
eder..."
Atatürk'ün Sakarya Savaşı'nda söylediği ve Nu-
tuk'ta da geçen bu ifadelere göre Sakarya Savaşı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Saldını savaşı olduğuna
B) Olüm kalım mücadelesi verildiğine
C) Lozan'a ortam hazırladığına
D) Düşman birliklerinin yok edildiğine
E) Vurkaç taktiğinin uygulandığına
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
a- ife ana den nlı- meler anden şler- vasını J 4. "Hattı müdafaa yoktur, sathi müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik, bulunduğu mevziden atıla- bilir. Fakat küçük büyük her birlik, ilk durabildiği nokta- da yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşa devam eder..." Atatürk'ün Sakarya Savaşı'nda söylediği ve Nu- tuk'ta da geçen bu ifadelere göre Sakarya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Saldını savaşı olduğuna B) Olüm kalım mücadelesi verildiğine C) Lozan'a ortam hazırladığına D) Düşman birliklerinin yok edildiğine E) Vurkaç taktiğinin uygulandığına
Yıldırım Orduları
E) 15.Kolordu
Moskova
Ankara
Büyük
D) Hatay
Kütahya-Eskişehir
All
All Saip Bey, Kuvayımilliye Kumandanı Namık imzasıyla
Fransızlara şu ültimatomu verdi: "Asırlardan beri hür ve
bağımsız yaşamış bir millet, istila ve esareti kabul edemez...
Buradaki misafirliğinize daha fazla müsaade etmemize imkân
yoktur. Antlaşmaya aykırı işgalinizi şiddetle reddeder, 24
saat içinde burayı terk ve tahliye etmediğiniz takdirde kesin
hareketlere başvurulacağını ve dökülecek kanların sorumlu-
luğunun size ait olacağını üzüntü ile bildiririz."
Ali Saip Bey'in Fransızlara verdiği bu ültimatom, işgale
uğrayan aşağıdaki şehirlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Maraş
B) Urfa
C) Adana
E) Antep
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
Yıldırım Orduları E) 15.Kolordu Moskova Ankara Büyük D) Hatay Kütahya-Eskişehir All All Saip Bey, Kuvayımilliye Kumandanı Namık imzasıyla Fransızlara şu ültimatomu verdi: "Asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış bir millet, istila ve esareti kabul edemez... Buradaki misafirliğinize daha fazla müsaade etmemize imkân yoktur. Antlaşmaya aykırı işgalinizi şiddetle reddeder, 24 saat içinde burayı terk ve tahliye etmediğiniz takdirde kesin hareketlere başvurulacağını ve dökülecek kanların sorumlu- luğunun size ait olacağını üzüntü ile bildiririz." Ali Saip Bey'in Fransızlara verdiği bu ültimatom, işgale uğrayan aşağıdaki şehirlerden hangisi ile ilgilidir? A) Maraş B) Urfa C) Adana E) Antep
LİMLER TESTI
EME-3
4.
Uluslararası imzalanan antlaşmaların yürürlüğe gi-
rebilmesi için parlemantolarında onay vermesi ge-
rekmektedir.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin imzalamış oldu-
ğu Sevr Barış Antlaşması'nın hukuken geçersiz
olduğuna aşağıdakilerden hangisi gerekçe ola-
rak gösterilebilir?
A) Amasya Genelgesi'nin hazırlanması
B) Batu Cephesinin kurulması
Mebusan Meclisi'nin İtilaf Devletleri'nce dağıtıl-
masi
D) Müdafa-i Hukuk Derneklerinin kurulması
E) Erzurum Kongresi'nin toplanması
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
LİMLER TESTI EME-3 4. Uluslararası imzalanan antlaşmaların yürürlüğe gi- rebilmesi için parlemantolarında onay vermesi ge- rekmektedir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin imzalamış oldu- ğu Sevr Barış Antlaşması'nın hukuken geçersiz olduğuna aşağıdakilerden hangisi gerekçe ola- rak gösterilebilir? A) Amasya Genelgesi'nin hazırlanması B) Batu Cephesinin kurulması Mebusan Meclisi'nin İtilaf Devletleri'nce dağıtıl- masi D) Müdafa-i Hukuk Derneklerinin kurulması E) Erzurum Kongresi'nin toplanması
2) Bilgi: Osmanlı Devleti 10 Ağustos 1920'de Sevr
Antlaşması'nı imzalayarak Doğu Anadolu'da bir Ermeni
Devleti'nin kurulmasını kabul etmiştir.
Durum: TBMM'nin Doğu cephesi komutanlığına atadığı
Kazım Karabekir 28-30 Eylül 1920'de Sarıkamış harekatı
düzenleyerek Ermenileri Gümrü Antlaşması'nı imzalamaya
zorlamıştır.
Bilgi ve durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki
yargılardan hangisine varılabilir?
A) TBMM Sevr Antlaşması'nı kabul etmemiştir.
B) Ermeniler daha fazla toprak kazanmak istemiştir.
C) Ermeni sorunu siyasi yollarla çözüme kavuşmuştur.
D) Rusya Ermenileri desteklemekten vazgeçmiştir.
E) Sevr Antlaşması'nın bütün koşulları değiştirilmiştir.
3)TRMM
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
2) Bilgi: Osmanlı Devleti 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması'nı imzalayarak Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını kabul etmiştir. Durum: TBMM'nin Doğu cephesi komutanlığına atadığı Kazım Karabekir 28-30 Eylül 1920'de Sarıkamış harekatı düzenleyerek Ermenileri Gümrü Antlaşması'nı imzalamaya zorlamıştır. Bilgi ve durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) TBMM Sevr Antlaşması'nı kabul etmemiştir. B) Ermeniler daha fazla toprak kazanmak istemiştir. C) Ermeni sorunu siyasi yollarla çözüme kavuşmuştur. D) Rusya Ermenileri desteklemekten vazgeçmiştir. E) Sevr Antlaşması'nın bütün koşulları değiştirilmiştir. 3)TRMM
8. TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan
Moskova Antlaşması'nın;
1. Boğazların geleceği Karadeniz'e kıyısı olan
devletler tarafından belirlenecektir.
II. Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında im-
zalanan antlaşmalar geçersizdir.
W. Batum Gürcistan idaresine bırakılacaktır.
maddelerinden hangileri Sovyet Rusya'nın
kapitülasyonların kaldırıldığını kabullendiğini
göstermektedir?
A) Yanız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) ve II
E)
ve III
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
8. TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın; 1. Boğazların geleceği Karadeniz'e kıyısı olan devletler tarafından belirlenecektir. II. Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında im- zalanan antlaşmalar geçersizdir. W. Batum Gürcistan idaresine bırakılacaktır. maddelerinden hangileri Sovyet Rusya'nın kapitülasyonların kaldırıldığını kabullendiğini göstermektedir? A) Yanız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) ve II E) ve III
19. Moskova Antlaşması'nda alınan kararlar-
dan bazıları şunlardır:
●
Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya ara-
sında yapılmış tüm antlaşmalar geçer-
siz sayılacaktır.
●
İki taraftan birinin tanımadığı bir ant-
laşmayı diğer taraf da tanımayacaktır.
Taraflar birbirlerinin geleceğine karış-
mayacaklardır.
Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldı-
rılmasını kabul edecektir.
Yalnız bu hükümlere göre Moskova
Dostluk Antlaşması ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?
A) İki taraf birbirlerinin bağımsızlıklarına
saygı duymuştur.
B) Sovyet Rusya TBMM'ye yardım kapıla-
rını açmıştır.
C) Uluslararası alanda ortak hareket etme
planlanmıştır.
D) Sovyet Rusya Sevr Antlaşması'nın ge-
çersizliğini kabul etmiştir.
E) TBMM Hükümetinin ekonomik bağım-
sızlığı kabul edilmiştir.
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
19. Moskova Antlaşması'nda alınan kararlar- dan bazıları şunlardır: ● Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya ara- sında yapılmış tüm antlaşmalar geçer- siz sayılacaktır. ● İki taraftan birinin tanımadığı bir ant- laşmayı diğer taraf da tanımayacaktır. Taraflar birbirlerinin geleceğine karış- mayacaklardır. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldı- rılmasını kabul edecektir. Yalnız bu hükümlere göre Moskova Dostluk Antlaşması ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) İki taraf birbirlerinin bağımsızlıklarına saygı duymuştur. B) Sovyet Rusya TBMM'ye yardım kapıla- rını açmıştır. C) Uluslararası alanda ortak hareket etme planlanmıştır. D) Sovyet Rusya Sevr Antlaşması'nın ge- çersizliğini kabul etmiştir. E) TBMM Hükümetinin ekonomik bağım- sızlığı kabul edilmiştir.
4.
Milli Mücadele sonrasında yapılacak olan barış ant-
laşmasının defalarca kesintiye uğramasının nedeni
yeni kurulacak olan Türk devletinin ekonomik bağım-
sızlığına aykırı hükümlerle TBMM'nin karşısına çıkıl-
mış olmasıdır. Mustafa Kemal bu konuya vurgu yapa-
rak "Düşmanlarımızın bir türlü ikna olamadıkları konuda
bağımsız bir devletin ekonomik anlamda da bağımsız
olma arzusudur." şeklinde nitelediği barışa engel olan
husus aşağıdakilerden hangisidir?
Musul petrolleri
B) Boğazlar
C) Savaş tazminatı
D) Kapitülasyonlar
E) Etabli ?
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
4. Milli Mücadele sonrasında yapılacak olan barış ant- laşmasının defalarca kesintiye uğramasının nedeni yeni kurulacak olan Türk devletinin ekonomik bağım- sızlığına aykırı hükümlerle TBMM'nin karşısına çıkıl- mış olmasıdır. Mustafa Kemal bu konuya vurgu yapa- rak "Düşmanlarımızın bir türlü ikna olamadıkları konuda bağımsız bir devletin ekonomik anlamda da bağımsız olma arzusudur." şeklinde nitelediği barışa engel olan husus aşağıdakilerden hangisidir? Musul petrolleri B) Boğazlar C) Savaş tazminatı D) Kapitülasyonlar E) Etabli ?
Deneme
IT
31. Milli Mücadele Dönemi'nde İstiklal Mahkemeleri'nin
çalışmaları sonucunda ordudaki asker kaçakları sorununun
önüne büyük ölçüde geçilmiştir. Ayaklanmalar bastırıldıktan
sonra suçlular bu mahkemeler aracılığıyla cezalandırılmış,
ülkede meydana gelen diğer suçlarda da önemli ölçüde
azalma görülmüştür.
Bu durum İstiklal Mahkemeleri'nin;
Diç güvenliğin sağlanması,
II. Millî Mücadele'nin insan kaynağının karşılanması,
III. işgalcilerle mücadelede etkinlik kazanılması
konularının hangilerinde görev üstlendiğini gösterir?
A) Yalnız
I
B) Yalnız it
C) Ive I
_D) | ve III
D
Il ve I Y
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
Deneme IT 31. Milli Mücadele Dönemi'nde İstiklal Mahkemeleri'nin çalışmaları sonucunda ordudaki asker kaçakları sorununun önüne büyük ölçüde geçilmiştir. Ayaklanmalar bastırıldıktan sonra suçlular bu mahkemeler aracılığıyla cezalandırılmış, ülkede meydana gelen diğer suçlarda da önemli ölçüde azalma görülmüştür. Bu durum İstiklal Mahkemeleri'nin; Diç güvenliğin sağlanması, II. Millî Mücadele'nin insan kaynağının karşılanması, III. işgalcilerle mücadelede etkinlik kazanılması konularının hangilerinde görev üstlendiğini gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız it C) Ive I _D) | ve III D Il ve I Y
khak
rleş-
lini
1
-ne-
by No
A
A
33. Türk halkı, Kurtuluş Savaşı ile emperyalizme karşı ba-
ğımsızlık mücadelesini kazanıp ardından siyasi alan-
da Lozan Barışı'yla bu başarısını tamamlamıştır.
Bu duruma Lozan Barışı'ndaki aşağıdaki madde-
lerden hangisi örnek gösterilebilir?
A) Kapitülasyonların kaldırılması Ako, bagman
B) Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'da kalması X
C) Irak sınırının çözümünün ileri bir tarihe ertelenmesi
D) Batum için Moskova Antlaşması'nın hükümlerinin
geçerli olması
E) Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adalarının
silahsızlandırması koşulu ile Yunanistan'a veril-
mesi
Tarih
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar
khak rleş- lini 1 -ne- by No A A 33. Türk halkı, Kurtuluş Savaşı ile emperyalizme karşı ba- ğımsızlık mücadelesini kazanıp ardından siyasi alan- da Lozan Barışı'yla bu başarısını tamamlamıştır. Bu duruma Lozan Barışı'ndaki aşağıdaki madde- lerden hangisi örnek gösterilebilir? A) Kapitülasyonların kaldırılması Ako, bagman B) Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'da kalması X C) Irak sınırının çözümünün ileri bir tarihe ertelenmesi D) Batum için Moskova Antlaşması'nın hükümlerinin geçerli olması E) Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adalarının silahsızlandırması koşulu ile Yunanistan'a veril- mesi