Soru:

1. "Lozan Konferansı düne ve bugüne ait, üç beş yıla ait hesapların sonuca bağlanmasıyla uğraşmakta değildir. Belki üç, dört yüz

1.
"Lozan Konferansı düne ve bugüne ait, üç beş yıla ait hesapların
sonuca bağlanmasıyla uğraşmakta değildir. Belki üç, dört yüz yıllık
birikmiş ve yoğunlaşmış hesapların görülmesiyle uğraşmaktadır."
Atatürk'ün Lozan Konferansı'na ilişkin bu değerlendirmesi,
diğer katılımcıların aşağıdakilerden hangisinde Türk tarafına
baskı yaparak yüzlerce yıllık çıkarlarını sürdürmek istedikleri-
ni açıkça göstermez?
A) Boğazların durumu
B) Kapitülasyonların sürdürülmesi
C) Nüfus mübadelesi
D) Patrikhane'nin statüsü
E) Azınlık hakları

1. "Lozan Konferansı düne ve bugüne ait, üç beş yıla ait hesapların sonuca bağlanmasıyla uğraşmakta değildir. Belki üç, dört yüz yıllık birikmiş ve yoğunlaşmış hesapların görülmesiyle uğraşmaktadır." Atatürk'ün Lozan Konferansı'na ilişkin bu değerlendirmesi, diğer katılımcıların aşağıdakilerden hangisinde Türk tarafına baskı yaparak yüzlerce yıllık çıkarlarını sürdürmek istedikleri- ni açıkça göstermez? A) Boğazların durumu B) Kapitülasyonların sürdürülmesi C) Nüfus mübadelesi D) Patrikhane'nin statüsü E) Azınlık hakları