Soru:

1 Milli Mücadele Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletlerinin sunduğu hangi antlaşmayı kabul etmemesi, Yunanların ve İngi

1
Milli Mücadele Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin İtilaf
Devletlerinin sunduğu hangi antlaşmayı kabul etmemesi,
Yunanların ve İngilizlerin 1920 senesinde Anadolu içleri-
ne doğru işgallerini genişletmesine neden olmuştur?
) Lozan Barış Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Sevr Barış Antlaşması
E) Mondros Ateşkes Antlaşması
7

1 Milli Mücadele Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletlerinin sunduğu hangi antlaşmayı kabul etmemesi, Yunanların ve İngilizlerin 1920 senesinde Anadolu içleri- ne doğru işgallerini genişletmesine neden olmuştur? ) Lozan Barış Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Mudanya Ateşkes Antlaşması D) Sevr Barış Antlaşması E) Mondros Ateşkes Antlaşması 7