Soru:

1. Orta Çağ sonlarında Avrupa'da bilimin, kilise- nin baskı ve denetiminden kurtulmaya başla- masında; 1. Feodal düzen, II. Haçl

1.
Orta Çağ sonlarında Avrupa'da bilimin, kilise-
nin baskı ve denetiminden kurtulmaya başla-
masında;
1. Feodal düzen,
II. Haçlı Seferleri,
III. Coğrafi Keşifler
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
(2021 - AYT - SOS-2)

1. Orta Çağ sonlarında Avrupa'da bilimin, kilise- nin baskı ve denetiminden kurtulmaya başla- masında; 1. Feodal düzen, II. Haçlı Seferleri, III. Coğrafi Keşifler unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2021 - AYT - SOS-2)