Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar Soruları

12 TYT DENEMESİ
AL BİLİMLER
Fe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ah-
veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
n ayrılan kısmına işaretleyiniz.
4.
5.
SINAVI
Londra Boğazlar
Sözleşmesi
Antlaşması
İskelesi
Berlin
XIX. yy
19.94
B) II
Kütahya
Antlaşması
Paris
Antlaşması
V
I. Boğazlar ilk kez uluslararası statü kazanmıştır.
II. Boğazlar sorunu doğmuştur.
IH. Boğazlar yönetimi uluslararası bir komisyona
bırakılmıştır.
IV. Mehmet Ali Paşa sorunu, dış sorun hâline gel-
miştir.
V. Osmanlı Devleti ilk kez Avrupalı devlet sayıl-
mıştır.
Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda farklı nitelikte ve özellikte
birçok antlaşma imzalamıştır.
Yukarıda XIX. yüzyılda imzalanan antlaşmalarla
özellikleri eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A) I
C) III
D) IV
E) V
1. TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır.
II. Mücadelerin başından sonuna kadar işgalci-
lere karsı Kuyavimillive ile direnilmistir.
6
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
12 TYT DENEMESİ AL BİLİMLER Fe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ah- veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait n ayrılan kısmına işaretleyiniz. 4. 5. SINAVI Londra Boğazlar Sözleşmesi Antlaşması İskelesi Berlin XIX. yy 19.94 B) II Kütahya Antlaşması Paris Antlaşması V I. Boğazlar ilk kez uluslararası statü kazanmıştır. II. Boğazlar sorunu doğmuştur. IH. Boğazlar yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. IV. Mehmet Ali Paşa sorunu, dış sorun hâline gel- miştir. V. Osmanlı Devleti ilk kez Avrupalı devlet sayıl- mıştır. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda farklı nitelikte ve özellikte birçok antlaşma imzalamıştır. Yukarıda XIX. yüzyılda imzalanan antlaşmalarla özellikleri eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A) I C) III D) IV E) V 1. TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. II. Mücadelerin başından sonuna kadar işgalci- lere karsı Kuyavimillive ile direnilmistir. 6
_k-
le
=?
i
4. Haçlı Seferleriyle Avrupa'ya taşınan,
Kâğıt
Pusula
A Coğrafi Keşifler
CYRönesans
buluşlarının aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı
söylenemez?
A
Matbaa
Barut
Fe
Feodalitenin Yıkılması
B) Kavimler Göçü
Reform
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
_k- le =? i 4. Haçlı Seferleriyle Avrupa'ya taşınan, Kâğıt Pusula A Coğrafi Keşifler CYRönesans buluşlarının aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A Matbaa Barut Fe Feodalitenin Yıkılması B) Kavimler Göçü Reform
Cıkmış Sorular_Son_10_Yıl... A AA
- KULTUR VE UYGARLIGI
pa
ar-
ağlı
ma
sa-
ati-
ki-
asi
rin
ri-
min
A
Y
3. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından
Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve
Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen ka-
vimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler
Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa
siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan
Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı
karşıya kalmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ka-
vimler Göçü'nün sonuçlarından biri ola-
rak gösterilemez?
A) Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır.
3) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir.
C) Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye
başlamıştır.
D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler ya-
şanmıştır.
E) Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir.
(2019-TYT)
%88
an
4/28
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
Cıkmış Sorular_Son_10_Yıl... A AA - KULTUR VE UYGARLIGI pa ar- ağlı ma sa- ati- ki- asi rin ri- min A Y 3. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen ka- vimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ka- vimler Göçü'nün sonuçlarından biri ola- rak gösterilemez? A) Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. 3) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. C) Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler ya- şanmıştır. E) Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir. (2019-TYT) %88 an 4/28
4.
1. Ogsburg Barşı'nın imzalanması
II. Coğrafi Keşiflerin yaşanması
III. Ulusal ekonomilerin güçlenmeye başlaması
Yukarıdakilerden
hangilerinin Yeni Çağ'da
Avrupa'da burjuva sınıfının etkinliğini artırma-
sında doğrudan etkili olduğu
söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız il
D) I've ll
Elve
C)Yalnız III
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
4. 1. Ogsburg Barşı'nın imzalanması II. Coğrafi Keşiflerin yaşanması III. Ulusal ekonomilerin güçlenmeye başlaması Yukarıdakilerden hangilerinin Yeni Çağ'da Avrupa'da burjuva sınıfının etkinliğini artırma- sında doğrudan etkili olduğu söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız il D) I've ll Elve C)Yalnız III
6. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı bölgeler
numaralandırılarak gösterilmiştir.
Bu bölgelerden hangisinde temmuz ayı
ortalama sıcaklık, hangisinde ocak ayı
ortalama sıcaklık değeri daha yüksektir?
A
B)
C)
D)
E)
Temmuz ayı
ortalama
Ocak ayı ortalama
sıcaklık en yüksek sıcaklık en yüksek
1
||
||
IV
V
IV
||
||
1
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
6. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu bölgelerden hangisinde temmuz ayı ortalama sıcaklık, hangisinde ocak ayı ortalama sıcaklık değeri daha yüksektir? A B) C) D) E) Temmuz ayı ortalama Ocak ayı ortalama sıcaklık en yüksek sıcaklık en yüksek 1 || || IV V IV || || 1
1. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar,
batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in
kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru
itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar
Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan
Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya
kalmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler
Göçü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez?
A) Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır.
B) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir.
C) Roma Imparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır.
D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır.
E) Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir.
3. Tar
kon
Div
öğr
Bu
olc
ha
A)
B)
D
m
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
1. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez? A) Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. B) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. C) Roma Imparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. E) Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir. 3. Tar kon Div öğr Bu olc ha A) B) D m
5. Asur ve Babillerde kral, büyük tanrıların yeryüzündeki temsilcileri
olup onlar adına ülkeyi yöneten rahip krallardır.
Deneme
Buna göre, verilen bilgide anlatılan devletlerin yönetim şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meşrutiyet
B) Cumhuriyet
C) Teokrasi
D) Oligarşi
E) Monarşi
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
5. Asur ve Babillerde kral, büyük tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olup onlar adına ülkeyi yöneten rahip krallardır. Deneme Buna göre, verilen bilgide anlatılan devletlerin yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Meşrutiyet B) Cumhuriyet C) Teokrasi D) Oligarşi E) Monarşi
Orta Çağ'da Avrupa'da eğitim ve öğretim faaliyetleri kili-
senin tekelindeydi. Din adamları kendi çıkarları doğrultu-
sunda olayları yorumlamış, bilinenlerin sorgulanmasını ve
yeni bilgilerin araştırılmasını yasaklamışlardır.
Bu bilgilere göre;
I. Skolastik öğretiler bilimde etkili olmuştur.
II. Bilimde araştırma ve sorgulamaya izin verilmemiştir.
III. Kilise, bilimsel çalışmaları kısıtlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
6.
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
Orta Çağ'da Avrupa'da eğitim ve öğretim faaliyetleri kili- senin tekelindeydi. Din adamları kendi çıkarları doğrultu- sunda olayları yorumlamış, bilinenlerin sorgulanmasını ve yeni bilgilerin araştırılmasını yasaklamışlardır. Bu bilgilere göre; I. Skolastik öğretiler bilimde etkili olmuştur. II. Bilimde araştırma ve sorgulamaya izin verilmemiştir. III. Kilise, bilimsel çalışmaları kısıtlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 6. A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
8. Orta Çağ Avrupası'nda krallar ve derebeylerin, din
adamlarıyla iyi ilişkiler kurmasının;
I. egemenliklerini sürdürmeyi amaçlamaları,
II. Papanin siyasi yaptırımlarına maruz kalmak istememe-
leri,
III. teokratik yapıdan kurtulmak istemeleri
durumlarından hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?
A) Yalnız I
C) I ve II
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
1
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
8. Orta Çağ Avrupası'nda krallar ve derebeylerin, din adamlarıyla iyi ilişkiler kurmasının; I. egemenliklerini sürdürmeyi amaçlamaları, II. Papanin siyasi yaptırımlarına maruz kalmak istememe- leri, III. teokratik yapıdan kurtulmak istemeleri durumlarından hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir? A) Yalnız I C) I ve II D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III 1
6.
Barut, XIV. yüzyılda ateşli silahlarda kullanılmasıyla büyük
önem kazanmıştır. Bu durum feodalitenin yıkılmasında et-
kili olmuştur. Böylece mutlak krallıklar güçlenmeye başla-
mıştır.
Bu gelişmeler Orta Çağ Avrupası'nda;
1. siyasal,
II. ekonomik,
III. bilimsel
alanlarından hangilerinde doğrudan değişikliğe neden
olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
6. Barut, XIV. yüzyılda ateşli silahlarda kullanılmasıyla büyük önem kazanmıştır. Bu durum feodalitenin yıkılmasında et- kili olmuştur. Böylece mutlak krallıklar güçlenmeye başla- mıştır. Bu gelişmeler Orta Çağ Avrupası'nda; 1. siyasal, II. ekonomik, III. bilimsel alanlarından hangilerinde doğrudan değişikliğe neden olmuştur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
f-
10. Orta Çağ Avrupası'nda meydana gelen;
1. kilisenin geniş topraklara sahip olması,
II. ekonomik faaliyetlerin tarıma dayalı olması,
III. skolastik düşüncenin etkinliğini sürdürmesi
durumlarından hangileri dinin toplum üzerinde etkili ol-
duğuna kanıt olabilecek niteliktedir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
f- 10. Orta Çağ Avrupası'nda meydana gelen; 1. kilisenin geniş topraklara sahip olması, II. ekonomik faaliyetlerin tarıma dayalı olması, III. skolastik düşüncenin etkinliğini sürdürmesi durumlarından hangileri dinin toplum üzerinde etkili ol- duğuna kanıt olabilecek niteliktedir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
3. Orta Çağ'da Avrupa'da görülen;
1. Kilise'nin krallara tören ile taç giydirmesi,
II. derebeylerin bulundukları bölgelerde egemen olmaları,
III. kapalı bir tarımsal ekonominin görülmesi
durumlarından hangileri kralların otoritesinin zayıfladı-
ğının göstergesidir?
A) Yalniz I
D) I ye III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
3. Orta Çağ'da Avrupa'da görülen; 1. Kilise'nin krallara tören ile taç giydirmesi, II. derebeylerin bulundukları bölgelerde egemen olmaları, III. kapalı bir tarımsal ekonominin görülmesi durumlarından hangileri kralların otoritesinin zayıfladı- ğının göstergesidir? A) Yalniz I D) I ye III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
28. 1347'de Sicilya'da başlayan veba; Venedik, Cenova gibi
liman kentleri üzerinden önce Bizans topraklarına sonra
da tüm Avrupa'ya yayılmıştır.
Bu salgının sonuçları arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almamıştır?
A) Değişik tedavi ve korunma yöntemlerinin geliştirilmesi
B) Kita nüfusunun yarıya yakınının yaşamına mal olması
Aşının keşfedilmesiyle salgının ortadan kaldırılması -
Øs
Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel hayatın
etkilenmesi
Ticaretin ve sosyal hayatın durma noktasına
1
yaklaşması
+
mü
1 (A
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
28. 1347'de Sicilya'da başlayan veba; Venedik, Cenova gibi liman kentleri üzerinden önce Bizans topraklarına sonra da tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Bu salgının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır? A) Değişik tedavi ve korunma yöntemlerinin geliştirilmesi B) Kita nüfusunun yarıya yakınının yaşamına mal olması Aşının keşfedilmesiyle salgının ortadan kaldırılması - Øs Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel hayatın etkilenmesi Ticaretin ve sosyal hayatın durma noktasına 1 yaklaşması + mü 1 (A
DEVERE
7. Feodalizmde
hiç kimse tam olarak hükümran değildi.
Bu nedenle kral, lord ve vassallar arasında bitip tüken-
mek bilmeyen mücadeleler vardı.
Bu durum Orta Çağ boyunca Avrupa'da,
1. siyasi istikrarın sağlanması,
II. merkeziyetçî bir devletin oluşturulması,
III. saltanat sisteminin uygulanması
unsurlarından hangilerinin görülmesini zorlaştır-
mıştır?
sentu
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
EI, II ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
DEVERE 7. Feodalizmde hiç kimse tam olarak hükümran değildi. Bu nedenle kral, lord ve vassallar arasında bitip tüken- mek bilmeyen mücadeleler vardı. Bu durum Orta Çağ boyunca Avrupa'da, 1. siyasi istikrarın sağlanması, II. merkeziyetçî bir devletin oluşturulması, III. saltanat sisteminin uygulanması unsurlarından hangilerinin görülmesini zorlaştır- mıştır? sentu A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II EI, II ve III C) I ve II
TYT/SOSYAL BLER
Monargi
Liberal demokrasi
Totaliter rejimler:
Komünist rejim
ITALVA
www.
persone
OSLAVYA
✔TOPIVE
YUNANISTAN
Otoriter rejim (1928: Rejimin kurulma tarihi)
(Borkici)
Paşist rejim (1922: Rejimin kurulma tarihi)
1930'lu yıllarda Avrupa'da siyasi rejimler
Haritadaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Almanya ve İtalya'da baskıcı yönetim anlayışının
benimsendiğine
B) Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde demokratik rejimlerin
yaygın olduğuna
C) Bazı ülkelerde krallık ve demokratik rejimlerin birlikte
uygulandığına
Yuka
Igdin
Bur
izm
A
D) Balkan devletlerinde genellikle otoriter rejimlerin etkili
olduğuna
B
I perse
E) Fransa ve İsviçre'de monarşiye dayalı yönetimin uygu-
lanmadığına
rpenarşiv
Bugenster
6. Yıllık yağış miktarının fazla olduğu iklim bölgelerinde topra-
veultar, Mo
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
TYT/SOSYAL BLER Monargi Liberal demokrasi Totaliter rejimler: Komünist rejim ITALVA www. persone OSLAVYA ✔TOPIVE YUNANISTAN Otoriter rejim (1928: Rejimin kurulma tarihi) (Borkici) Paşist rejim (1922: Rejimin kurulma tarihi) 1930'lu yıllarda Avrupa'da siyasi rejimler Haritadaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Almanya ve İtalya'da baskıcı yönetim anlayışının benimsendiğine B) Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde demokratik rejimlerin yaygın olduğuna C) Bazı ülkelerde krallık ve demokratik rejimlerin birlikte uygulandığına Yuka Igdin Bur izm A D) Balkan devletlerinde genellikle otoriter rejimlerin etkili olduğuna B I perse E) Fransa ve İsviçre'de monarşiye dayalı yönetimin uygu- lanmadığına rpenarşiv Bugenster 6. Yıllık yağış miktarının fazla olduğu iklim bölgelerinde topra- veultar, Mo
r.
i-
|
8
28. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa'sı için kullanı
labilecek bir ifade değildir?
A) Feodaliteye dayanan siyasi bir yapılanma görülmüştür.
B) Kilise, siyasi ve toplumsal yapı üzerinde büyük bir otorite
kurmuştur.
C) Toplumsal yapının şekillenmesinde toprak mülkiyeti
önemli bir yer tutmuştur.
D) Kralların siyasi gücü, çeşitli unsurlar tarafından sınırlan-
dırılmıştır.
E) İhtiyaç fazlası üretimin fazla olması ticaretin gelişmesine
ortam hazırlamıştır.
Tarih
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
r. i- | 8 28. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa'sı için kullanı labilecek bir ifade değildir? A) Feodaliteye dayanan siyasi bir yapılanma görülmüştür. B) Kilise, siyasi ve toplumsal yapı üzerinde büyük bir otorite kurmuştur. C) Toplumsal yapının şekillenmesinde toprak mülkiyeti önemli bir yer tutmuştur. D) Kralların siyasi gücü, çeşitli unsurlar tarafından sınırlan- dırılmıştır. E) İhtiyaç fazlası üretimin fazla olması ticaretin gelişmesine ortam hazırlamıştır.