Soru:

1. TBMM'nin kabul ettiği ilk kanunlardan biri de kömür havzasında çalışan işçilerin sosyal hakları ve güvenlikleriyle ilgilidir.

1. TBMM'nin kabul ettiği ilk kanunlardan biri de kömür
havzasında çalışan işçilerin sosyal hakları ve
güvenlikleriyle ilgilidir.
Bu bilgi I. TBMM'nin, aşağıdaki ilkelerden hangisine
uygun politikalar izlediğine kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık
E) Cumhuriyetçilik

1. TBMM'nin kabul ettiği ilk kanunlardan biri de kömür havzasında çalışan işçilerin sosyal hakları ve güvenlikleriyle ilgilidir. Bu bilgi I. TBMM'nin, aşağıdaki ilkelerden hangisine uygun politikalar izlediğine kanıt olarak gösterilebilir? A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Devletçilik D) İnkılapçılık E) Cumhuriyetçilik