%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk İlkeleri Soruları

1. Atatürk'e göre inkılap, "Türk milletini son asırlar-
da geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine
milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerle-
mesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş
olmaktır."
Atatürk bu sözüyle Türk inkılabının,
I. milletin ilerlemesini amaçlama,
II. akıl ve bilimi esas kabul etme,
III. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğma
özelliklerinden hangilerini vurgulamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III A
4.
Tarih
Atatürk İlkeleri
1. Atatürk'e göre inkılap, "Türk milletini son asırlar- da geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerle- mesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır." Atatürk bu sözüyle Türk inkılabının, I. milletin ilerlemesini amaçlama, II. akıl ve bilimi esas kabul etme, III. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğma özelliklerinden hangilerini vurgulamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III A 4.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin çözdüğü sorunlar-
dan biri değildir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Düzenli Ordunun kurulması
D) Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması
E) Moskova Antlaşması'nın imzalanması
Tarih
Atatürk İlkeleri
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin çözdüğü sorunlar- dan biri değildir? A) Halifeliğin kaldırılması B) Saltanatın kaldırılması C) Düzenli Ordunun kurulması D) Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması E) Moskova Antlaşması'nın imzalanması
1. Konya Valisi Izzet Bey, bugün vali konağı olarak
kullanılmakta olan köşkte Atatürk onuruna bir ziyafet
vermiş, yemeğe Konya milletvekilleri de davet edilmişti.
Yemekte Millî Mücadele'den söz açılmıştı. Tatlı bir
sohbet vardı ve Atatürk çok neşelenmişti. Bu esnada
milletvekillerinden Refik Bey (Refik Koraltan) Atatürk'e
hitaben: "Her şeyi yapan sensin, bütün varlığımızı sana
borçluyuz; sen olmasaydın, başka hiç kimse, hiçbir şey
yapamazdı. Allah seni başımızdan eksik etmesin..."
dedi. Atatürk'ün neşesi kaçmış bunalmaya başlamıştı,
bahsi kapatmak istedi: "Beyefendi bütün yapılanlar,
herkesten önce büyük Türk milletinin eseridir: onun
başında bulunmak bahtiyarlığına ermiş bulunan bizler
ise ancak onun şuurlu fedakârlığı sayesinde fikir ve iman
birliği içinde ortak vazife görmüş, öylece başarı kazanmış
insanlarız. Hakikat bundan ibarettir." dedi.
Mehmet Önder, Atatürk Konya'da, s. 100-101. (Kısaltılmıştır.)
Verilen metindeki hikayeye bağlı olarak Mustafa
Kemal ATATÜRK ile ilgili;
Milli mücadeleyi tek başına yürütmüştür.
11. Mütevazı bir kişiliğe sahiptir.
III. Milletin kaderini etkileyen başarıların topluma ait
olduğunu vurgulamıştır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalniz III
D) II ve Il
C) I ye Ill
E) I, II ve III
Palme Yayınevi
Tarih
Atatürk İlkeleri
1. Konya Valisi Izzet Bey, bugün vali konağı olarak kullanılmakta olan köşkte Atatürk onuruna bir ziyafet vermiş, yemeğe Konya milletvekilleri de davet edilmişti. Yemekte Millî Mücadele'den söz açılmıştı. Tatlı bir sohbet vardı ve Atatürk çok neşelenmişti. Bu esnada milletvekillerinden Refik Bey (Refik Koraltan) Atatürk'e hitaben: "Her şeyi yapan sensin, bütün varlığımızı sana borçluyuz; sen olmasaydın, başka hiç kimse, hiçbir şey yapamazdı. Allah seni başımızdan eksik etmesin..." dedi. Atatürk'ün neşesi kaçmış bunalmaya başlamıştı, bahsi kapatmak istedi: "Beyefendi bütün yapılanlar, herkesten önce büyük Türk milletinin eseridir: onun başında bulunmak bahtiyarlığına ermiş bulunan bizler ise ancak onun şuurlu fedakârlığı sayesinde fikir ve iman birliği içinde ortak vazife görmüş, öylece başarı kazanmış insanlarız. Hakikat bundan ibarettir." dedi. Mehmet Önder, Atatürk Konya'da, s. 100-101. (Kısaltılmıştır.) Verilen metindeki hikayeye bağlı olarak Mustafa Kemal ATATÜRK ile ilgili; Milli mücadeleyi tek başına yürütmüştür. 11. Mütevazı bir kişiliğe sahiptir. III. Milletin kaderini etkileyen başarıların topluma ait olduğunu vurgulamıştır. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız II B) Yalniz III D) II ve Il C) I ye Ill E) I, II ve III Palme Yayınevi
2.
Il ve III
Osman Bey ve Orhan Bey Dönemleri'nde ülke hanedanın
ortak malı anlayışı benimsenmiştir. I. Murat'tan itibaren "Ül-
ke hanedanın ortak malıdır." anlayışının yerini "Ülke padi-
şah ve oğullarınındır." anlayışı benimsenmiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hükümdarlığa kimin geçeceğine dair kesin bir kural
yoktur.
B) Yönetimde soya dayalı monarşik anlayış egemendir.
C) İlk zamanlarda eski Türk hukuku benimsenmiştir.
D) I. Murat Dönemi'nde taht kavgaları sınırlandırılmaya ça-
lışılmıştır.
E) Sancağa çıkma uygulamasına son verilmiştir.
Tarih
Atatürk İlkeleri
2. Il ve III Osman Bey ve Orhan Bey Dönemleri'nde ülke hanedanın ortak malı anlayışı benimsenmiştir. I. Murat'tan itibaren "Ül- ke hanedanın ortak malıdır." anlayışının yerini "Ülke padi- şah ve oğullarınındır." anlayışı benimsenmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi için aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hükümdarlığa kimin geçeceğine dair kesin bir kural yoktur. B) Yönetimde soya dayalı monarşik anlayış egemendir. C) İlk zamanlarda eski Türk hukuku benimsenmiştir. D) I. Murat Dönemi'nde taht kavgaları sınırlandırılmaya ça- lışılmıştır. E) Sancağa çıkma uygulamasına son verilmiştir.
MLERİ YAYINLARI
1921 Anayasası'nda (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) y
alan, "Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından
Hükümeti adını alır." maddesinin aşağıdakilerden han
yönetilir ve hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclis
gisi üzerinde etki yaptığı söylenemez?
A) Ulusal egemenlik anlayışının güçlenmesi
B) Meclis hükümeti sistemine yasallık kazandırılması
C) Saltanata bağlılığın azalması
D) TBMM'nin siyasi gücünü artırması
E) Çok partili sisteme geçilmesi
5.
8.
Tarih
Atatürk İlkeleri
MLERİ YAYINLARI 1921 Anayasası'nda (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) y alan, "Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından Hükümeti adını alır." maddesinin aşağıdakilerden han yönetilir ve hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclis gisi üzerinde etki yaptığı söylenemez? A) Ulusal egemenlik anlayışının güçlenmesi B) Meclis hükümeti sistemine yasallık kazandırılması C) Saltanata bağlılığın azalması D) TBMM'nin siyasi gücünü artırması E) Çok partili sisteme geçilmesi 5. 8.
4.
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
og annaflor tevileul limonoxe
Cumhuriyetçilik; devlet yönetiminde milli egemenliği,
milli iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilkenin adı-
dır. Cumhuriyet rejiminde, bir görevin ilahî bir kuvvete da-
yanması veya babadan oğula geçmesi gibi veraset usulü
yoktur; egemenlik bütünüyle millete aittir.
Bu tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisinin
cumhuriyetçilikle ilişkili olduğu savunulamaz?
A) Büyük Millet Meclisi'nin açılması
INSTOR
axlů nelinev eboldat
B) Saltanatın kaldırılması
-slo se ne nabralo slept ne ebrieloned phellisbigage
C) Kadınlara muhtar olma hakkı verilmesi
he Ugob sn
K(A
D) Halifeliğin kaldırılması
S-X-0
E) Medeni Kanun'un uygulamaya konulması
X-Y-S (3
Y-X-S (O
Tarih
Atatürk İlkeleri
4. A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II og annaflor tevileul limonoxe Cumhuriyetçilik; devlet yönetiminde milli egemenliği, milli iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilkenin adı- dır. Cumhuriyet rejiminde, bir görevin ilahî bir kuvvete da- yanması veya babadan oğula geçmesi gibi veraset usulü yoktur; egemenlik bütünüyle millete aittir. Bu tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyetçilikle ilişkili olduğu savunulamaz? A) Büyük Millet Meclisi'nin açılması INSTOR axlů nelinev eboldat B) Saltanatın kaldırılması -slo se ne nabralo slept ne ebrieloned phellisbigage C) Kadınlara muhtar olma hakkı verilmesi he Ugob sn K(A D) Halifeliğin kaldırılması S-X-0 E) Medeni Kanun'un uygulamaya konulması X-Y-S (3 Y-X-S (O
Usmanli Siyaset
11. I. Bizans tekfurlarının halktan ağır vergiler alması
II. Bizans'ta taht kavgalarının yaşanması
III. Bizans'ın Türk saldırılarını durdurmak istemesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin halkın Bizans yö-
netiminden memnuniyetsizliğine ortam hazırladığı sa-
vunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Atatürk İlkeleri
Usmanli Siyaset 11. I. Bizans tekfurlarının halktan ağır vergiler alması II. Bizans'ta taht kavgalarının yaşanması III. Bizans'ın Türk saldırılarını durdurmak istemesi Yukarıda verilenlerden hangilerinin halkın Bizans yö- netiminden memnuniyetsizliğine ortam hazırladığı sa- vunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
başlamasi
argilardan
amıştır.
arasında
rel etkile-
mesinde
in,
13
sonuçlarından hangilegne ortam hazırladığı savu-
nulabilir?
A) Yalniz 1
By-116 11
8) 17/011
B) I
E) I, ve lif
I ve III
4. Ankara'yı hükümet merkezi yapmakla iyi ettim mi?
diye sordu. Tabii herkes olumlu yanıt verdi. Arkasın-
dan:
Neden? sorusu gelince, kimi stratejiden, kimi siya-
setten bahsetti. Hatta birimiz kayalık güzeldir gibi bir
estetik görüş de ortaya attı.
Atatürk tartışmayı şu sözleriyle kesti:
Ankara'nın hükümet merkezi olması için saydığınız
nitelikleri beni ikna etmeye yetmez. Ben Ankara'yı
hükümet merkezi yapmakla büsbütün başka bir he
def güttüm. Türk'ün imkânsızı imkân-haline getiren
gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim.
Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çe-
virdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar as-
faltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz.
O kadar yakında olacak.
Niyazi Ahmet
Bu anekdotta Atatürk'ün Ankara'yı başkent yaparak
ulaşmak istediği amaçlardan hangisi anlatılmıştır?
A Ömek bir cumhuriyet kenti oluşturmak
B) Başkente yönelik diş tehditleri azaltmak
Olkenin her bölgesi ile kolay iletişim kurmak
Cumhuriyet yönetimini halka benimsetmek
EL Osmanlı Devleti'ni canlandırma düşüncesini yıkmak
TYT Deneme Sınavi-6
kitapçığı
Tarih
Atatürk İlkeleri
başlamasi argilardan amıştır. arasında rel etkile- mesinde in, 13 sonuçlarından hangilegne ortam hazırladığı savu- nulabilir? A) Yalniz 1 By-116 11 8) 17/011 B) I E) I, ve lif I ve III 4. Ankara'yı hükümet merkezi yapmakla iyi ettim mi? diye sordu. Tabii herkes olumlu yanıt verdi. Arkasın- dan: Neden? sorusu gelince, kimi stratejiden, kimi siya- setten bahsetti. Hatta birimiz kayalık güzeldir gibi bir estetik görüş de ortaya attı. Atatürk tartışmayı şu sözleriyle kesti: Ankara'nın hükümet merkezi olması için saydığınız nitelikleri beni ikna etmeye yetmez. Ben Ankara'yı hükümet merkezi yapmakla büsbütün başka bir he def güttüm. Türk'ün imkânsızı imkân-haline getiren gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çe- virdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar as- faltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak. Niyazi Ahmet Bu anekdotta Atatürk'ün Ankara'yı başkent yaparak ulaşmak istediği amaçlardan hangisi anlatılmıştır? A Ömek bir cumhuriyet kenti oluşturmak B) Başkente yönelik diş tehditleri azaltmak Olkenin her bölgesi ile kolay iletişim kurmak Cumhuriyet yönetimini halka benimsetmek EL Osmanlı Devleti'ni canlandırma düşüncesini yıkmak TYT Deneme Sınavi-6 kitapçığı
mak
k
13
J
4. "Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan askerî başarılar iç ve dış
politikada bazı başarıları da beraberinde getirmiştir." diyen
bir kişi bu sözlerine kanıt olarak aşağıdakilerden
hangisini gösteremez?
A) Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanmasını
B) 1921 Anayasa'sının kabul edilmesini
C) Londra Konferansı'nın toplanmasını
D) Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılmasını
E) İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın
imzalanmasını
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Atatürk İlkeleri
mak k 13 J 4. "Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan askerî başarılar iç ve dış politikada bazı başarıları da beraberinde getirmiştir." diyen bir kişi bu sözlerine kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini gösteremez? A) Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanmasını B) 1921 Anayasa'sının kabul edilmesini C) Londra Konferansı'nın toplanmasını D) Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılmasını E) İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasını Diğer sayfaya geçiniz.
13. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve
gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Teşviki sanayi Kanunu'nun çıkartılması
B) Köy Enstitülerinin açılması
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Devletçilik politikasının uygulanması
Tarih
Atatürk İlkeleri
13. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Teşviki sanayi Kanunu'nun çıkartılması B) Köy Enstitülerinin açılması C) Kapitülasyonların kaldırılması D) Aşar vergisinin kaldırılması E) Devletçilik politikasının uygulanması
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde özel sektörün
neredeyse hiç gitmediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur.
Bu kalkınma planı ile;
12.
1. bölgesel yatırım dengesizliğinin giderilmesi,
II. ulusal kalkınmanın sağlanması,
III. özel sektörün devre dışı bırakılması
hedeflerinden hangilerinin gözetildiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
harini ye
Tarih
Atatürk İlkeleri
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde özel sektörün neredeyse hiç gitmediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur. Bu kalkınma planı ile; 12. 1. bölgesel yatırım dengesizliğinin giderilmesi, II. ulusal kalkınmanın sağlanması, III. özel sektörün devre dışı bırakılması hedeflerinden hangilerinin gözetildiği söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III harini ye
"1
19) Osmanlı Devleti'nde,
144
- Para sisteminin gerekleri
- Savunma sanayi ihtiyaçları
- Tarım aletleri ve ev gereçleri
- Savaş malzemeleri İhtiyacı
Yukarıdakiler hangi sanayinin ön plana çıkmasında
etkili olmuştur?
A) Gemi Sanayii B) Maden Sanayii C) Dokuma Sanayii
D) Deri Sanayii E) Keten Dokuma Sanayii
Tarih
Atatürk İlkeleri
"1 19) Osmanlı Devleti'nde, 144 - Para sisteminin gerekleri - Savunma sanayi ihtiyaçları - Tarım aletleri ve ev gereçleri - Savaş malzemeleri İhtiyacı Yukarıdakiler hangi sanayinin ön plana çıkmasında etkili olmuştur? A) Gemi Sanayii B) Maden Sanayii C) Dokuma Sanayii D) Deri Sanayii E) Keten Dokuma Sanayii
2.
3 Mart 1924 tarihinde alınan bir kararla Halifelik kurumu ve bu
kurumun uzantısı olan diğer kurumlar kaldırılmıştır.
Bu durumun Yeni Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hangi-
si üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A) Devletin yapısının laikleşmesi
B) Ümmetçi politikalardan uzaklaşılması
C) İnkılapların önünün açılması
D) Rejime karşı isyanların engellenmesi
Millî devlet anlayışının güçlenmesi
Tarih
Atatürk İlkeleri
2. 3 Mart 1924 tarihinde alınan bir kararla Halifelik kurumu ve bu kurumun uzantısı olan diğer kurumlar kaldırılmıştır. Bu durumun Yeni Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hangi- si üzerinde etkili olduğu söylenemez? A) Devletin yapısının laikleşmesi B) Ümmetçi politikalardan uzaklaşılması C) İnkılapların önünün açılması D) Rejime karşı isyanların engellenmesi Millî devlet anlayışının güçlenmesi
skerî.
y-
a
4
12.
Lozan Antlaşması'nda alınan kararlardan ba-
zıları şunlardır:
1. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır.
II. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
III. Boğazların yönetimi bir komisyona bırakıl-
mıştır.
Bunlardan hangileri Türkiye'nin ekonomik,
siyasal ve hukuksal alanda bağımsız hare-
ket etmesini sağlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlkeleri
skerî. y- a 4 12. Lozan Antlaşması'nda alınan kararlardan ba- zıları şunlardır: 1. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır. II. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. III. Boğazların yönetimi bir komisyona bırakıl- mıştır. Bunlardan hangileri Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve hukuksal alanda bağımsız hare- ket etmesini sağlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
şlattığı
klediği
slattiği
Inden
lila-
kerî.
11.
1. Gümrü Antlaşması
II. Londra Konferansı
III. Ankara Antlaşması
IV. Mudanya Mütarekesi
TBMM'nin siyasi alanda bir varlık olarak ta-
nınmasında etkili olan bu gelişmeleri doğu-
ran askerî başarılar arasında aşağıdakiler-
den hangisi yer almaz?
A) Başkomutanlık Meydan Savaşı
B) Ermenilerle savaş
C) Birinci Inönü Savaşı
D) Kütahya - Eskişehir Muharebeleri
E) Sakarya Savaşı
12.
Tarih
Atatürk İlkeleri
şlattığı klediği slattiği Inden lila- kerî. 11. 1. Gümrü Antlaşması II. Londra Konferansı III. Ankara Antlaşması IV. Mudanya Mütarekesi TBMM'nin siyasi alanda bir varlık olarak ta- nınmasında etkili olan bu gelişmeleri doğu- ran askerî başarılar arasında aşağıdakiler- den hangisi yer almaz? A) Başkomutanlık Meydan Savaşı B) Ermenilerle savaş C) Birinci Inönü Savaşı D) Kütahya - Eskişehir Muharebeleri E) Sakarya Savaşı 12.
2. Cevapla
Atatürk 30 Ağustos 1925 tarihli Kastamonu ko-
nuşmasında "... Büyük ve fiilî eserlerin kahramanı
olan milletimizin sağlam bir anlayışa sahip olduğu-
na kimsenin şüphe etmeye hakkı kalmamıştır. Bu
anlayış daima ileriye ve yeniliğe götürme olduğuna
göre, Türkiye Cumhuriyeti halkı, ileriye ve yeniliğe
uzun adımlarla yürümeye devam edecektir." demiş-
tir.
Atatürk'ün bu ifadeleri ile, Türk milletinin aşa-
ğıdaki ilkelerden hangisine olan inancını anlat-
tığı savunulabilir?
A) Milliyetçilik
İnkılapçılık
X Halkçılık
E) Bağımsızlık
Dy Devletçilik
Tarih
Atatürk İlkeleri
2. Cevapla Atatürk 30 Ağustos 1925 tarihli Kastamonu ko- nuşmasında "... Büyük ve fiilî eserlerin kahramanı olan milletimizin sağlam bir anlayışa sahip olduğu- na kimsenin şüphe etmeye hakkı kalmamıştır. Bu anlayış daima ileriye ve yeniliğe götürme olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti halkı, ileriye ve yeniliğe uzun adımlarla yürümeye devam edecektir." demiş- tir. Atatürk'ün bu ifadeleri ile, Türk milletinin aşa- ğıdaki ilkelerden hangisine olan inancını anlat- tığı savunulabilir? A) Milliyetçilik İnkılapçılık X Halkçılık E) Bağımsızlık Dy Devletçilik