Soru:

10. (1) Sagalassos. Ağlasun liçesinin 7 km kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında denizden 1700 metre yüksek- liğindedir. (II) Sagalass

10. (1) Sagalassos. Ağlasun liçesinin 7 km kuzeyinde ve
Akdağ yamaçlarında denizden 1700 metre yüksek-
liğindedir. (II) Sagalassos'un ilk tespiti 1706 yılında
Fransız Gezgin Paul Lucas tarafından yapılmıştır
.
(III) Sagalassoslular M.Ö. 3. bin yılın sonlarında Bati
ve Güney Anadolu'da yaşayan Luvi kabilelerinin
bir kolu olan Pisidia halkındandır. (IV) Galatia Kra-
li Amyntas'ın, ardından Agustus tarafından Roma
Imparatorluğu topraklarına katılmıştır. (V) Hadrian
120'li yıllarda Sagalassos'u Pisidia imparatorluk kül-
tünün resmi merkezi seçmiştir.
Numaralı cümlelerin hangisinde yazım ve nokta-
lama yanlışı yoktur?
A) 1
B)
C) III
D) IV
E) V

10. (1) Sagalassos. Ağlasun liçesinin 7 km kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında denizden 1700 metre yüksek- liğindedir. (II) Sagalassos'un ilk tespiti 1706 yılında Fransız Gezgin Paul Lucas tarafından yapılmıştır . (III) Sagalassoslular M.Ö. 3. bin yılın sonlarında Bati ve Güney Anadolu'da yaşayan Luvi kabilelerinin bir kolu olan Pisidia halkındandır. (IV) Galatia Kra- li Amyntas'ın, ardından Agustus tarafından Roma Imparatorluğu topraklarına katılmıştır. (V) Hadrian 120'li yıllarda Sagalassos'u Pisidia imparatorluk kül- tünün resmi merkezi seçmiştir. Numaralı cümlelerin hangisinde yazım ve nokta- lama yanlışı yoktur? A) 1 B) C) III D) IV E) V