Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Noktalama İşaretleri Soruları

10. İlk çağlardan bugüne kadar gerçekleştirilen seyahat
faaliyetleri kültürel, dinî () ekonomik ve askerî
amaçlarla yapılmaktadır. Seyahat kültürünü oluşturan
unsurlar ticaret yollarını () şehirleri ve ekonomiyi canlı
tutmada büyük öneme sahip kervan yolculukları ve bu
yolculukların konaklama yerleri olan kervansaraylardır.
Anadolu ve Mezopotamya tarih boyunca önemli
ticaret yollarının üzerinde olması nedeniyle konaklama
faaliyetlerinin ortaya çıktığı ve konaklama yerlerinin
en güzel örneklerinin verildiği yerleridir. Bu durumun
temel sebebi doğuya ve güneye gitmek isteyenlerin ( )
yani İpek ve Baharat yollarını kullanmak isteyenlerin ()
buralardan geçmek zorunda olmasıdır.
Bu parçada parantezle () belirtilen yerlere,
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla
getirilmelidir?
A)) (₁) (₂) (-) (-)
B)
(₁) (-) (-)
(₁) (;) (-) (-)\
D)
(₁) (-) (-)
E) (,) (,) (;) (,)
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
10. İlk çağlardan bugüne kadar gerçekleştirilen seyahat faaliyetleri kültürel, dinî () ekonomik ve askerî amaçlarla yapılmaktadır. Seyahat kültürünü oluşturan unsurlar ticaret yollarını () şehirleri ve ekonomiyi canlı tutmada büyük öneme sahip kervan yolculukları ve bu yolculukların konaklama yerleri olan kervansaraylardır. Anadolu ve Mezopotamya tarih boyunca önemli ticaret yollarının üzerinde olması nedeniyle konaklama faaliyetlerinin ortaya çıktığı ve konaklama yerlerinin en güzel örneklerinin verildiği yerleridir. Bu durumun temel sebebi doğuya ve güneye gitmek isteyenlerin ( ) yani İpek ve Baharat yollarını kullanmak isteyenlerin () buralardan geçmek zorunda olmasıdır. Bu parçada parantezle () belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? A)) (₁) (₂) (-) (-) B) (₁) (-) (-) (₁) (;) (-) (-)\ D) (₁) (-) (-) E) (,) (,) (;) (,)
i
5. Neden (1) sözde (11) Batılı aydınlar dedim (II) Bunlar
düşünce değil (IV) düşüncenin etkisi önemlidir (y)
Yukarıdaki parçada ayraçla numaralanmış yerlere sm
sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi ge
rilmelidir?
(A) (?) (.) (?) (.) (.)
BX) () (?) (.) (.)
C) (...) (.) (?) (.) (.)
D) (¹) () (?) () ()
E) (,) (,) (.) (;) (?)
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
i 5. Neden (1) sözde (11) Batılı aydınlar dedim (II) Bunlar düşünce değil (IV) düşüncenin etkisi önemlidir (y) Yukarıdaki parçada ayraçla numaralanmış yerlere sm sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi ge rilmelidir? (A) (?) (.) (?) (.) (.) BX) () (?) (.) (.) C) (...) (.) (?) (.) (.) D) (¹) () (?) () () E) (,) (,) (.) (;) (?)
17. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların 1. ve 2.
1
derece deprem bölgelerinde kullanılmak üzere
M
2015-2019 yılları arasında geliştirdiği sallanan çerçeve
HT
adı verilen teknoloji, üç temel bileşenden oluşuyor:
IV
çelik çerçeveler, çelik kablolar ve çelik sigortalar.
V
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangileri yanlış kullanılmıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) III ve V
E) IV ve V
C) II ve IV
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
17. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların 1. ve 2. 1 derece deprem bölgelerinde kullanılmak üzere M 2015-2019 yılları arasında geliştirdiği sallanan çerçeve HT adı verilen teknoloji, üç temel bileşenden oluşuyor: IV çelik çerçeveler, çelik kablolar ve çelik sigortalar. V Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangileri yanlış kullanılmıştır? A) Yalnız I B) I ve II D) III ve V E) IV ve V C) II ve IV
ar
birey
EĞİTİM
KURUMLARI
16. Şairin hayatı şiire dâhildir, demişse Cemal Süreya, bu sö-
ezün izleri altın değerindedir. Üvercinka'sının içinde gizli
se bir güvercin vardır altın suyuna batırılmış. Gülbeyaz-Hü-
nine seyin aşkının bakırdan çocuğudur o. Pülümür'de açmış
ann olabilir gözlerini dünyaya. Fakat doğum yeri Van, Tunceli
Byge de olabilir; Erzincan, Bilecik, İstanbul da doğum yeri sa-
BhAyılabilir. Varsın nüfus memuru "Cemalettin"
bbet Vakti gelince "Cemal" olacak, beş harf eksiltecek ismin-
yazsın adını.
ignieden şair. Varsın soyadı "Sabır" yerine "Seber" olsun. Sa-
bırla onu "Süreyya" yapacak. Sonra eksiltmeye devam
bhat edecek soyadını. İddiada kaybettiği "y" harfini atacak.
nel Kimi noktalama işaretlerinin aşağıda verilen işlevle-
hid rinden hangisinin bu parçada bir örneği yoktur?
symbusy
mbyA) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler
arasında virgül kullanılır.
B) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbi-
rinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.
C) Özel olarak vurgulanmak istenen bir sözü belirtmek
NA
için tırnak işareti kullanılır.
DÖzel ada getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini
hivar ayırmak için kesme işareti kullanılır.
580 ES
obm) Arasında, ve, ile, ila anlamlarını vermek için kısa çizgi
saio kullanılır. milep 502 biasmhaney saib inibrex
upyub nogipab nsinsvlud nahlibsesy ibnex naluomun
oblári mert ne nelmsho pruxionsblibassy annelmunub
ud absust ld ist eplublo nabreysinstanse nimenöb
ninams? lasim ab BY abielaimitog elib sorusso abbleg
dig het naibe@vind
pinipiensajulaevizjok kat-
labchable
ma oyugyub ühüler sviptio
17. Her şey eskisi gibi, olağan dışı bir durum yok. Sabah
pipeptine Impalu slesig innealupjub
kalkıp ormanda yaprak toplamaya başlıyorum. Yardım
fr
18. C
SINO
9100 M
llem d
niniam
8818 S
is16 m
ab "H
namy
blab yo
phel B
1
Milic
-elibera
II.
nebnia
lesup
Dini III
V-3
IV
ya
A)
ab lipal
netunutt
-Xnogi
ığıblax
ebsüm
enie ne
obelibr
19. (1)
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
ar birey EĞİTİM KURUMLARI 16. Şairin hayatı şiire dâhildir, demişse Cemal Süreya, bu sö- ezün izleri altın değerindedir. Üvercinka'sının içinde gizli se bir güvercin vardır altın suyuna batırılmış. Gülbeyaz-Hü- nine seyin aşkının bakırdan çocuğudur o. Pülümür'de açmış ann olabilir gözlerini dünyaya. Fakat doğum yeri Van, Tunceli Byge de olabilir; Erzincan, Bilecik, İstanbul da doğum yeri sa- BhAyılabilir. Varsın nüfus memuru "Cemalettin" bbet Vakti gelince "Cemal" olacak, beş harf eksiltecek ismin- yazsın adını. ignieden şair. Varsın soyadı "Sabır" yerine "Seber" olsun. Sa- bırla onu "Süreyya" yapacak. Sonra eksiltmeye devam bhat edecek soyadını. İddiada kaybettiği "y" harfini atacak. nel Kimi noktalama işaretlerinin aşağıda verilen işlevle- hid rinden hangisinin bu parçada bir örneği yoktur? symbusy mbyA) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında virgül kullanılır. B) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbi- rinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. C) Özel olarak vurgulanmak istenen bir sözü belirtmek NA için tırnak işareti kullanılır. DÖzel ada getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini hivar ayırmak için kesme işareti kullanılır. 580 ES obm) Arasında, ve, ile, ila anlamlarını vermek için kısa çizgi saio kullanılır. milep 502 biasmhaney saib inibrex upyub nogipab nsinsvlud nahlibsesy ibnex naluomun oblári mert ne nelmsho pruxionsblibassy annelmunub ud absust ld ist eplublo nabreysinstanse nimenöb ninams? lasim ab BY abielaimitog elib sorusso abbleg dig het naibe@vind pinipiensajulaevizjok kat- labchable ma oyugyub ühüler sviptio 17. Her şey eskisi gibi, olağan dışı bir durum yok. Sabah pipeptine Impalu slesig innealupjub kalkıp ormanda yaprak toplamaya başlıyorum. Yardım fr 18. C SINO 9100 M llem d niniam 8818 S is16 m ab "H namy blab yo phel B 1 Milic -elibera II. nebnia lesup Dini III V-3 IV ya A) ab lipal netunutt -Xnogi ığıblax ebsüm enie ne obelibr 19. (1)
12. "...Onun hikâyelerini okuyup sokağa çıktığımız zaman
T
bir evin damını, uzakta uçan kuşu; yaprakların arasından
ū
I
AMAN
denizi görünce birileri arkamızdan 'Hişt!' diye seslene-
IV
cek. "
V
perk
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
12. "...Onun hikâyelerini okuyup sokağa çıktığımız zaman T bir evin damını, uzakta uçan kuşu; yaprakların arasından ū I AMAN denizi görünce birileri arkamızdan 'Hişt!' diye seslene- IV cek. " V perk Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
12. "...Onun hikâyelerini okuyup sokağa çıktığımız zaman
T
bir evin damını, uzakta uçan kuşu; yaprakların arasından
i
111
denizi görünce birileri arkamızdan 'Hişt!' diye seslene-
iv
cek."
V
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
Okur ken
13. Denemeleri okul
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
12. "...Onun hikâyelerini okuyup sokağa çıktığımız zaman T bir evin damını, uzakta uçan kuşu; yaprakların arasından i 111 denizi görünce birileri arkamızdan 'Hişt!' diye seslene- iv cek." V Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) I B) II C) III Okur ken 13. Denemeleri okul D) IV E) V
-sy stred Chopter amonia nibetlennellaŭ lor id üyüd
-15xl limonoxe ninnsląsbysq mül erexü xsmlo shomiq
elde
19. (1) Aynı küçük şehir, tek başına bir ev, aynı sabahlar... (II)
ovalecon
Benim olmayan, olmaması gereken bir şeyi sevmek de
Audiom
bu rutini bozmak için icat ettiğim bir oyundu aslında. (III)
- Ne kadar sıkıldığımı bilmiyordun; belki artık biliyorsundur
ama sıkıntının bir öneminin kalmadığı yerlerdeyiz ikimiz
de. (IV) Bize bu cezayı sen mi verdin, gittiğin yerde seni
y sendilim ama bir şeye inan-
bekleyen mi verdi? (V) Emin değilim ama bir
2012
-sms,
mbaixism
mam gerekiyorsa -ki ruh doktorları ve iyiliğimizi düşünen
-mu bütün arkadaşlar öyle söylüyor- sen ve seni yanında tu-
tan kişi de aynı fikirdesiniz.mauto nin
sue
lemp
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
noktalama yanlışı yapılmıştır?vid id verlet
iablle blebnihesü ipivelsi ev nitqirise soug id vüd (0
A) I
B) II
C) III
himseqs D) IV blo
E) V
ifeiğeb innshlinexails mitexüt nielells ev nisbluboo (3
ibsblamio neben enhetem
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
-sy stred Chopter amonia nibetlennellaŭ lor id üyüd -15xl limonoxe ninnsląsbysq mül erexü xsmlo shomiq elde 19. (1) Aynı küçük şehir, tek başına bir ev, aynı sabahlar... (II) ovalecon Benim olmayan, olmaması gereken bir şeyi sevmek de Audiom bu rutini bozmak için icat ettiğim bir oyundu aslında. (III) - Ne kadar sıkıldığımı bilmiyordun; belki artık biliyorsundur ama sıkıntının bir öneminin kalmadığı yerlerdeyiz ikimiz de. (IV) Bize bu cezayı sen mi verdin, gittiğin yerde seni y sendilim ama bir şeye inan- bekleyen mi verdi? (V) Emin değilim ama bir 2012 -sms, mbaixism mam gerekiyorsa -ki ruh doktorları ve iyiliğimizi düşünen -mu bütün arkadaşlar öyle söylüyor- sen ve seni yanında tu- tan kişi de aynı fikirdesiniz.mauto nin sue lemp Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?vid id verlet iablle blebnihesü ipivelsi ev nitqirise soug id vüd (0 A) I B) II C) III himseqs D) IV blo E) V ifeiğeb innshlinexails mitexüt nielells ev nisbluboo (3 ibsblamio neben enhetem
12. Hadi; avut beni hatırlamayan bellek! Avut ki, sudan
öm'rün menziline varmak için gidemeyeceği cennet
düşlerindense, kendi cehenneminde yanmaya
hazırlasın kendini o can...
Yukandaki noktalama işaretlerinden hangisi doğru
kullanılmıştır?
A) Virgül
B) Noktalı virgül
CÜnlem
D)
E) Kesme işareti
Üç nokta
TRABAEEEtie
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
12. Hadi; avut beni hatırlamayan bellek! Avut ki, sudan öm'rün menziline varmak için gidemeyeceği cennet düşlerindense, kendi cehenneminde yanmaya hazırlasın kendini o can... Yukandaki noktalama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmıştır? A) Virgül B) Noktalı virgül CÜnlem D) E) Kesme işareti Üç nokta TRABAEEEtie
22. Boğuştuğu hastalığın pençesinden kurtulan (1) iyileşir iyi-
leşmez yarım kalan romanını tamamlayan sanatçımızı an-
madan edemeyeceğim. O (II) inandığı yolda ilerlemenin ne
olduğunu bize hep göstermiş (III) modernizmin (IV) popü-
lizmin kıskacına hiç takılmamıştır. Yakın bir dostu (V) onun
için "kahkahanın ciddi kalemi" derdi.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir
noktalama işareti getirilmelidir?
A) I
B) II
C) II
D) IV
E) V
6
2
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
22. Boğuştuğu hastalığın pençesinden kurtulan (1) iyileşir iyi- leşmez yarım kalan romanını tamamlayan sanatçımızı an- madan edemeyeceğim. O (II) inandığı yolda ilerlemenin ne olduğunu bize hep göstermiş (III) modernizmin (IV) popü- lizmin kıskacına hiç takılmamıştır. Yakın bir dostu (V) onun için "kahkahanın ciddi kalemi" derdi. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) I B) II C) II D) IV E) V 6 2
. (1) Edip Cansever'in tiyatroya özgü dramatik anlatı ola-
naklarını bunca kullanmış olması, salt bir teknik kolaylık,
poetikasında zenginleştirici bir öge veya disiplinler arası
ilişkiden kendi şiiri için yararlanmak konusunda bir niyet
örneği değil de nedir? (II) Dünya, toplum, insan ilişkileri ve
doğrudan "ben"in yapımı konusundaki sezgilerini, algıları-
nı, düşüncelerini kendi şiiri içinde somutlayan bir iç zorun-
luluktur. (III) Böyle bakıldığında tıpkı Oğuz Atay gibi onun
da "tiyatro"ya, "tiyatro olan"a uğraması kaçınılmazdı. (IV)
Çünkü Cansever şiirinin temel sorunlarından biri, hayatın
sahteliğidir... (V) O, hayatı bize tiyatro yoluyla gösterme-
ye çalışmaz, bize doğrudan hayatın kendisinin bir tiyatro
olduğunu söyler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
. (1) Edip Cansever'in tiyatroya özgü dramatik anlatı ola- naklarını bunca kullanmış olması, salt bir teknik kolaylık, poetikasında zenginleştirici bir öge veya disiplinler arası ilişkiden kendi şiiri için yararlanmak konusunda bir niyet örneği değil de nedir? (II) Dünya, toplum, insan ilişkileri ve doğrudan "ben"in yapımı konusundaki sezgilerini, algıları- nı, düşüncelerini kendi şiiri içinde somutlayan bir iç zorun- luluktur. (III) Böyle bakıldığında tıpkı Oğuz Atay gibi onun da "tiyatro"ya, "tiyatro olan"a uğraması kaçınılmazdı. (IV) Çünkü Cansever şiirinin temel sorunlarından biri, hayatın sahteliğidir... (V) O, hayatı bize tiyatro yoluyla gösterme- ye çalışmaz, bize doğrudan hayatın kendisinin bir tiyatro olduğunu söyler. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
11. I. TDK'nın yönlendirmelerine önem vermeliyiz.
II. Tübitak'ta çalışmaktan gurur duyuyordu.
III. DSi'de ekipler, proje çalışması yapıyormuş.
IV. 30 kg'lık şeker çuvalını sırtladı.
V. 20. yy'in romanları da günümüzü anlatamıyor artık.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerin-
de kısaltmaların yazımı doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) III ve V
III ve IV
E) II, III, IV ve V
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
11. I. TDK'nın yönlendirmelerine önem vermeliyiz. II. Tübitak'ta çalışmaktan gurur duyuyordu. III. DSi'de ekipler, proje çalışması yapıyormuş. IV. 30 kg'lık şeker çuvalını sırtladı. V. 20. yy'in romanları da günümüzü anlatamıyor artık. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerin- de kısaltmaların yazımı doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) III ve V III ve IV E) II, III, IV ve V
22. Ekip (Whillans Buz Akışı olarak adlandırılan 800 metre
kalınlığında ve 100 kilometre genişliğindeki hareketli
buz kütlesine altı hafta süren bir bilimsel gezi düzenledi.
Burada çok derinlerde yatan materyallerin varlığını
tespit etttiler (4) yerkürenin elektrik ve manyetik
alanlarındaki doğal değişimlerini incelediler.
Kullandıkları teknik (III kaya, çökelti, buz ya da suyun
derinlerde bulunup bulunmadığına ışık tutuyor.
Araştırma ekibinin üyelerinden bir profesör (IV) "Alt
katmanlarda su olduğundan daha önce de şüphe
ediliyordu ama ilk defa ölçmeyi başardık." dedi. Ayrıca
araştırmalarımız önümüzdeki aylarda da devam edecek
(Y) diye ekledi.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine
diğerlerinden farklı bir noktalama işareti
getirilmelidir?
A) I
B) II
(C) II
D) IV
E) V
VİP Yayınları
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
22. Ekip (Whillans Buz Akışı olarak adlandırılan 800 metre kalınlığında ve 100 kilometre genişliğindeki hareketli buz kütlesine altı hafta süren bir bilimsel gezi düzenledi. Burada çok derinlerde yatan materyallerin varlığını tespit etttiler (4) yerkürenin elektrik ve manyetik alanlarındaki doğal değişimlerini incelediler. Kullandıkları teknik (III kaya, çökelti, buz ya da suyun derinlerde bulunup bulunmadığına ışık tutuyor. Araştırma ekibinin üyelerinden bir profesör (IV) "Alt katmanlarda su olduğundan daha önce de şüphe ediliyordu ama ilk defa ölçmeyi başardık." dedi. Ayrıca araştırmalarımız önümüzdeki aylarda da devam edecek (Y) diye ekledi. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) I B) II (C) II D) IV E) V VİP Yayınları
3
dan Koruma Bölge Kurulu'
karanyla
B) UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan
şehirde yaşam hâlâ kesintisiz devam ediyor.
C) Topkapı Sarayı'nın da içinde bulunduğu bölge
turistlerin ilgisini çekiyor.
D) Urfa'nın ilginç mimarisi, özellikle de Balıklı Göl'deki
estetik görünüm turistleri etkiliyor.
E) Türkiye'deki tarihî alanlar Avrupa'nın tarihî alanları
kadar iyi korunamıyor.
20. (1) Yumuşak ve eriyebilir kayaçlardan oluşan kıyılarda
gelişen falez yapılan, genellikle
gelişir. (II) Bu tür falezlerde denize
ortaya çıkar. (10)
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
3 dan Koruma Bölge Kurulu' karanyla B) UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan şehirde yaşam hâlâ kesintisiz devam ediyor. C) Topkapı Sarayı'nın da içinde bulunduğu bölge turistlerin ilgisini çekiyor. D) Urfa'nın ilginç mimarisi, özellikle de Balıklı Göl'deki estetik görünüm turistleri etkiliyor. E) Türkiye'deki tarihî alanlar Avrupa'nın tarihî alanları kadar iyi korunamıyor. 20. (1) Yumuşak ve eriyebilir kayaçlardan oluşan kıyılarda gelişen falez yapılan, genellikle gelişir. (II) Bu tür falezlerde denize ortaya çıkar. (10)
*Aşağıdaki metinde ayraçlarla belirtilen yerlere uygun/doğru noktalama işaretlerini getiriniz.
Biri, sizi bir kez aldatırsa suç onundur () ikinci kez aldanırsanız, bilin ki suç sizindir. Hayatta güç olan üç şey
vardır () Bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş zamanı kullanmak () Akıllı bir adam ( ) her şeyin farkına varır
( ) budala ise her konuda düşüncesini söyler.
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
*Aşağıdaki metinde ayraçlarla belirtilen yerlere uygun/doğru noktalama işaretlerini getiriniz. Biri, sizi bir kez aldatırsa suç onundur () ikinci kez aldanırsanız, bilin ki suç sizindir. Hayatta güç olan üç şey vardır () Bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş zamanı kullanmak () Akıllı bir adam ( ) her şeyin farkına varır ( ) budala ise her konuda düşüncesini söyler.
12. Peki () öykülerde neler var () Öykülerde dostluk var,
barış var, arkadaşlık var, dayanışma var, gizem var,
hayvan sevgisi var, çevre duyarlılığı ve hayal gücü var ()
Var da var anlaşılan. İnsana ve insanlığa yakışan ()
güzel olan ne varsa bu kitapta var. Zaten edebiyat da bir
anlamda bunun için var () değil mi ()
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla
getirilmelidir?
A) (,) (?) (.) (.) (.) (?)
€) () (?) (-) () () (...)
B) () (?) (.) (.) (.) (...)
-D) () (?) () () ()
E) () (2) () () () (?)
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
12. Peki () öykülerde neler var () Öykülerde dostluk var, barış var, arkadaşlık var, dayanışma var, gizem var, hayvan sevgisi var, çevre duyarlılığı ve hayal gücü var () Var da var anlaşılan. İnsana ve insanlığa yakışan () güzel olan ne varsa bu kitapta var. Zaten edebiyat da bir anlamda bunun için var () değil mi () Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? A) (,) (?) (.) (.) (.) (?) €) () (?) (-) () () (...) B) () (?) (.) (.) (.) (...) -D) () (?) () () () E) () (2) () () () (?)
3.
Öznel anlatımlı cümleler () nesnelerin gerçeği-
ne değil () kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı
olan () bu nedenle de kişiden kişiye değişebilen
yargılardır () Bu yüzden öznel anlatımlı cümlele-
rin estetik değeri olabilir ()
Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sıra-
sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden han-
gileri getirilmelidir?
A) (;) (,) (,) (.) (.)
C) (,) (:) (,) (.) (.)
B) (;) (;) (,) (.) (.)
D) (:) (,) (,) (.) (...)
E) (,) (;) (:) (.) (.)
Lise Türkçe
Noktalama İşaretleri
3. Öznel anlatımlı cümleler () nesnelerin gerçeği- ne değil () kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olan () bu nedenle de kişiden kişiye değişebilen yargılardır () Bu yüzden öznel anlatımlı cümlele- rin estetik değeri olabilir () Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sıra- sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden han- gileri getirilmelidir? A) (;) (,) (,) (.) (.) C) (,) (:) (,) (.) (.) B) (;) (;) (,) (.) (.) D) (:) (,) (,) (.) (...) E) (,) (;) (:) (.) (.)