Soru:

10. 3 Mart 1924'te TBMM tarafından kabul edi- len ve halifeliğin kaldırılması ile Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılmasını

10. 3 Mart 1924'te TBMM tarafından kabul edi-
len ve halifeliğin kaldırılması ile Osmanlı
hanedanının yurt dışına çıkarılmasını öngö-
ren kanun kapsamında, son İslam halifesi
olan Abdülmecit Efendi aşağıdaki ülkeler-
den hangisine sürgün edilmiştir?
A) Fransa
B) Aimanya
C) italya
E) İsviçre
D) Ingiltere

10. 3 Mart 1924'te TBMM tarafından kabul edi- len ve halifeliğin kaldırılması ile Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılmasını öngö- ren kanun kapsamında, son İslam halifesi olan Abdülmecit Efendi aşağıdaki ülkeler- den hangisine sürgün edilmiştir? A) Fransa B) Aimanya C) italya E) İsviçre D) Ingiltere