Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler Soruları

B)
C) Boğazların başkanı Türk olan uluslararası bir
komisyon tarafından yönetilmesi
D) Türk topraklarında faaliyet gösteren yabancı
okulların Türkiye'nin denetimine girmesi
7. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan çok
partili yönetime geçme girişimleri ile,
O
demokrasiyi hayata geçirmek,
tek partili yönetimi sürdürmek,
III arklı düşüncelerin mecliste yer almasını
sağlamak
amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmek
istendiği söylenebilir?
ALLVE IN
C) ve III
BI ve IIL
DYTI ve II
ZAFER YAYINLARI
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
B) C) Boğazların başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi D) Türk topraklarında faaliyet gösteren yabancı okulların Türkiye'nin denetimine girmesi 7. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan çok partili yönetime geçme girişimleri ile, O demokrasiyi hayata geçirmek, tek partili yönetimi sürdürmek, III arklı düşüncelerin mecliste yer almasını sağlamak amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği söylenebilir? ALLVE IN C) ve III BI ve IIL DYTI ve II ZAFER YAYINLARI
24. Cumhuriyetin ilanı,
1. Kabine Sistemi'ne geçilmesi,
II. saltanatın kaldırılması,
III. kadınlara mahkeme tanıklığında erkeklerle eşit
hakların verilmesi durumlarından hangileriyle bağ-
lantılıdır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve Il
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
24. Cumhuriyetin ilanı, 1. Kabine Sistemi'ne geçilmesi, II. saltanatın kaldırılması, III. kadınlara mahkeme tanıklığında erkeklerle eşit hakların verilmesi durumlarından hangileriyle bağ- lantılıdır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve Il
L TARIH SORU BANKASI
4.
"Türk İnkılabı, işgalcilere ve işgallere seyirci kalan
saltanata karşı yürütülmüştür." diyen bir tarihçiye
göre Türk İnkılabı'nın;
I. ulusal egemenlik,
II. bağımsızlık,
III. mutlakiyetçilik
kavramlarından hangilerini esas aldığı söylene-
bilir?
A) Yalnız I
TEST - 5
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
L TARIH SORU BANKASI 4. "Türk İnkılabı, işgalcilere ve işgallere seyirci kalan saltanata karşı yürütülmüştür." diyen bir tarihçiye göre Türk İnkılabı'nın; I. ulusal egemenlik, II. bağımsızlık, III. mutlakiyetçilik kavramlarından hangilerini esas aldığı söylene- bilir? A) Yalnız I TEST - 5 D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
8. I. Kadınlara belediye başkanı seçilme hakkı tanın-
masi 1930
II. Kadınlara muhtar seçilme hakkı tanınması
III. Kadınlara milletvekili seçilme hakkı tanınması
Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasası'nda
yapılan değişiklikler arasında yer alır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
1933
1934
C) I ve II
E) I, II ve IN
50
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
8. I. Kadınlara belediye başkanı seçilme hakkı tanın- masi 1930 II. Kadınlara muhtar seçilme hakkı tanınması III. Kadınlara milletvekili seçilme hakkı tanınması Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasası'nda yapılan değişiklikler arasında yer alır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III 1933 1934 C) I ve II E) I, II ve IN 50
#TIN
E) II. ve III.
2. 1. Saltanatın kaldırılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Yukarıdaki inkılaplardan hangilerinin,
Türkiye'nin idari yapısındaki ikilikleri ortadan
kaldırmaya yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
C) I. ve II.
E) II. ve III.
B) Yalnız II.
D) I. ve III.
zlık isteyen bir
I.
5.1. Coğra
11. Refc
III. San
Avrupa'
gelişm
Devlet
A) Y
C)
E)
6.
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
#TIN E) II. ve III. 2. 1. Saltanatın kaldırılması II. Halifeliğin kaldırılması III. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Yukarıdaki inkılaplardan hangilerinin, Türkiye'nin idari yapısındaki ikilikleri ortadan kaldırmaya yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız I. C) I. ve II. E) II. ve III. B) Yalnız II. D) I. ve III. zlık isteyen bir I. 5.1. Coğra 11. Refc III. San Avrupa' gelişm Devlet A) Y C) E) 6.
KPSS
GENEL KÜLTÜ
47. Hukuk kurallarının aşağıdaki hangi özelliği onu
diğer toplumsal düzen kurallarından ayırır?
A) Yazılı olması
B) Devlet desteğine dayanması
C) Emir ve yasaklar içermesi
D) Toplumsal düzeni sağlaması
E) Yaptırım gücüne sahip olması
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
KPSS GENEL KÜLTÜ 47. Hukuk kurallarının aşağıdaki hangi özelliği onu diğer toplumsal düzen kurallarından ayırır? A) Yazılı olması B) Devlet desteğine dayanması C) Emir ve yasaklar içermesi D) Toplumsal düzeni sağlaması E) Yaptırım gücüne sahip olması
33. Atatürk, "Bugünkü hükümetimiz, devlet teş-
kilatımız doğrudan doğruya milletin kendi
kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatıdır...
Artık hükümet ile millet arasında mazideki
ayrılık kalmamıştır Hükûmet millettir. Millet
hükümettir." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal
Atatürk'ün yukarıdaki sözünü doğrular ni-
telikte bir inkılaptır?
A) Cubhuriyet'in ilanı
B) Harf inkılabını kabulü
C) Medeni Kanun'un kabulü
D) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
E) Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun'un ka-
bulü
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
33. Atatürk, "Bugünkü hükümetimiz, devlet teş- kilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatıdır... Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır Hükûmet millettir. Millet hükümettir." demiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıdaki sözünü doğrular ni- telikte bir inkılaptır? A) Cubhuriyet'in ilanı B) Harf inkılabını kabulü C) Medeni Kanun'un kabulü D) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması E) Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun'un ka- bulü
4.
Milliyetçilik ilkesi;
• Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezheplere
saygılıdır
• Sınıf ve zümre egemenliğini reddeder.
• Yeraltı ve yer üstü kaynaklarının yabancı şirketler tarafın-
dan işletilmesine karşıdır.
Buna göre, Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkeler-
den hangisiyle ilişkisinden bahsedildiği söylenemez?
A) Laikik
B) Cumhuriyetçilik
CHHalkçılık
D) Ulusal bağımsızlık
E) Devletçilik
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
4. Milliyetçilik ilkesi; • Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezheplere saygılıdır • Sınıf ve zümre egemenliğini reddeder. • Yeraltı ve yer üstü kaynaklarının yabancı şirketler tarafın- dan işletilmesine karşıdır. Buna göre, Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkeler- den hangisiyle ilişkisinden bahsedildiği söylenemez? A) Laikik B) Cumhuriyetçilik CHHalkçılık D) Ulusal bağımsızlık E) Devletçilik
A
5. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal'in kurmuş
olduğu Halk Fırkası'ndan başka, TBMM'de farklı renk
ve siyasi görüşlerin temsil edilmesi fırsatını sağlamak
amacıyla Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, Serbest
Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili siyasi
yaşama geçme çabaları olmuştur.
Bu girişimlerde ulaşılması düşünülen amaç için;
demokratik anlayışı etkin kılmaya çalışmak,
II. hükümeti denetleyerek daha sağlıklı çalışmasını
sağlamak,
III. halkın her kesiminin görüşlerinin mecliste olmasını
sağlamak
gelişmelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
CI ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
SOSYAL BİLİMLE
7.
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
A 5. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu Halk Fırkası'ndan başka, TBMM'de farklı renk ve siyasi görüşlerin temsil edilmesi fırsatını sağlamak amacıyla Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili siyasi yaşama geçme çabaları olmuştur. Bu girişimlerde ulaşılması düşünülen amaç için; demokratik anlayışı etkin kılmaya çalışmak, II. hükümeti denetleyerek daha sağlıklı çalışmasını sağlamak, III. halkın her kesiminin görüşlerinin mecliste olmasını sağlamak gelişmelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II CI ve III D) II ve III E) I, II ve III SOSYAL BİLİMLE 7.
Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisi 1923 yılında Musta-
fa Kemal Atatürk tarafından kurulan Halk Fırkasıdır. Halk
Fırkası; Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet Halk
Fırkası, 1935'te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almış-
tır. Siyasi, toplumsal, eğitim-kültür, ekonomi alanlarında
önemli inkılaplar yapan partinin başına Atatürk'ün vefa-
tından sonra İsmet İnönü geçmiştir. Bu parti, 1950 yılına
kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten tek parti olmuştur.
Bu bilgilere göre aşağıdaki inkılap hareketlerinden
hangisinin 27 yıl süren Cumhuriyet Halk Partisi ikti-
darı tarafından gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
C) Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi
D) Türk Dil Kurumunun kurulması
E) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisi 1923 yılında Musta- fa Kemal Atatürk tarafından kurulan Halk Fırkasıdır. Halk Fırkası; Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935'te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almış- tır. Siyasi, toplumsal, eğitim-kültür, ekonomi alanlarında önemli inkılaplar yapan partinin başına Atatürk'ün vefa- tından sonra İsmet İnönü geçmiştir. Bu parti, 1950 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten tek parti olmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisinin 27 yıl süren Cumhuriyet Halk Partisi ikti- darı tarafından gerçekleştirildiği söylenemez? A) Saltanatın kaldırılması B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi C) Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi D) Türk Dil Kurumunun kurulması E) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
32. Temsilciler Kurulu'nun Ankara'ya gelmesinde,
1. Ankara'nın ulaşım ve haberleşme olanaklarının
iyi olması,
I. Ankara'nın Batı Cephesi'ne yakın olması,
III Temsil Heyeti'nin, Mebusan Meclisinin çalışma-
larını daha yakından takip etmek istemesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) 1, II ve III
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
32. Temsilciler Kurulu'nun Ankara'ya gelmesinde, 1. Ankara'nın ulaşım ve haberleşme olanaklarının iyi olması, I. Ankara'nın Batı Cephesi'ne yakın olması, III Temsil Heyeti'nin, Mebusan Meclisinin çalışma- larını daha yakından takip etmek istemesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) 1, II ve III
34. Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin
eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve
eğitim düzeyi daha yüksek olanların yö-
netimde ve siyasette daha çok söz sahibi
olması gerektiğini savunmak, aşağıdaki
Atatürk inkılaplarından hangisine aykırı bir
yaklaşım olduğu savunulabilir?
sexy
A) Cumhuriyet'in ilanı
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Soyadı Kanunu'nun ilanı
D) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edil-
mesi
Sınavı
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
34. Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yö- netimde ve siyasette daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunmak, aşağıdaki Atatürk inkılaplarından hangisine aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir? sexy A) Cumhuriyet'in ilanı B) Halifeliğin kaldırılması C) Soyadı Kanunu'nun ilanı D) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edil- mesi Sınavı
10. 3 Mart 1924'te TBMM tarafından kabul edi-
len ve halifeliğin kaldırılması ile Osmanlı
hanedanının yurt dışına çıkarılmasını öngö-
ren kanun kapsamında, son İslam halifesi
olan Abdülmecit Efendi aşağıdaki ülkeler-
den hangisine sürgün edilmiştir?
A) Fransa
B) Aimanya
C) italya
E) İsviçre
D) Ingiltere
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
10. 3 Mart 1924'te TBMM tarafından kabul edi- len ve halifeliğin kaldırılması ile Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılmasını öngö- ren kanun kapsamında, son İslam halifesi olan Abdülmecit Efendi aşağıdaki ülkeler- den hangisine sürgün edilmiştir? A) Fransa B) Aimanya C) italya E) İsviçre D) Ingiltere
8.Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek
istenmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Siyasi yapıyı daha demokratik hâle getirmek
B) Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak
C) Siyasi ve dinî otoriteden kaynaklı iki başlılığı ortadan
kaldırmak
D) Hükümetin uygulamalarına alternatif yeni görüşler
üretmek
E) İktidar partisinin denetlenmesini sağlamak
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
8.Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Siyasi yapıyı daha demokratik hâle getirmek B) Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak C) Siyasi ve dinî otoriteden kaynaklı iki başlılığı ortadan kaldırmak D) Hükümetin uygulamalarına alternatif yeni görüşler üretmek E) İktidar partisinin denetlenmesini sağlamak
131, Cumhuriyetin ilanı ile aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmemiştir?
A) Rejimin adının konulması
B) Çok partili döneme geçilmesi
C) Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi
D) Hükümet kurulmasının kolaylaşması
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
131, Cumhuriyetin ilanı ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? A) Rejimin adının konulması B) Çok partili döneme geçilmesi C) Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi D) Hükümet kurulmasının kolaylaşması
58. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş
çalışmaları sırasında "Komutanların milletvekilliği
yapamayacağı, halen mecliste görev yapan
komutanların, milletvekilliği veya komutanlıktan birini
tercih etmesi" kararı alındı..
Bu kararın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi
gösterilebilir?
A) Komutanlar arasındaki görüş farklılıklarına son
vermek
B) Milletvekili sayısını azaltmak
C) Yeni partiler kurulmasını sağlamak
D) Demokratik düzene geçişi sağlamak
E) Ordunun aktif politikadan ayrılmasını sağlamak
Tarih
Siyasi Alanda Meydana Gelen Değişimler
58. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş çalışmaları sırasında "Komutanların milletvekilliği yapamayacağı, halen mecliste görev yapan komutanların, milletvekilliği veya komutanlıktan birini tercih etmesi" kararı alındı.. Bu kararın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Komutanlar arasındaki görüş farklılıklarına son vermek B) Milletvekili sayısını azaltmak C) Yeni partiler kurulmasını sağlamak D) Demokratik düzene geçişi sağlamak E) Ordunun aktif politikadan ayrılmasını sağlamak