Soru:

10. 7. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere, Kurtuluş Savaşı veren Türk birliklerinin karşısına çıkarak Anadolu'da askerî b

10.
7. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere, Kurtuluş Savaşı
veren Türk birliklerinin karşısına çıkarak Anadolu'da askerî
bir çatışma içine girmek yerine, Yunanistan'ı desteklemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin bu yolla ulaşmak
istediği amaçlardan biri olamaz?
A) Savaşın devam etmesine karşı olan kendi kamuoyu-
nun baskısıyla
karşılaşmamak
B) Barışçı devlet izlenimini yaratarak uluslararası etkinliği-
ni artırmak
C) İngiliz çıkarlarının
korunmasına hizmet edecek devlet-
lerden yararlanmak
D) İtilaf Devletleri arasında meydana gelebilecek ayrilik ve
anlaşmazlıklarrönlemek
E) Asker kayıplarının artmasını engellemek

10. 7. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere, Kurtuluş Savaşı veren Türk birliklerinin karşısına çıkarak Anadolu'da askerî bir çatışma içine girmek yerine, Yunanistan'ı desteklemiştir. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin bu yolla ulaşmak istediği amaçlardan biri olamaz? A) Savaşın devam etmesine karşı olan kendi kamuoyu- nun baskısıyla karşılaşmamak B) Barışçı devlet izlenimini yaratarak uluslararası etkinliği- ni artırmak C) İngiliz çıkarlarının korunmasına hizmet edecek devlet- lerden yararlanmak D) İtilaf Devletleri arasında meydana gelebilecek ayrilik ve anlaşmazlıklarrönlemek E) Asker kayıplarının artmasını engellemek