%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Emeviler Dönemi Soruları

7.
İslam tarihi ile ilgili aşağıdaki kıyaslamalardan hangisi
yanlıştır?
A)
E)
B)
C)
D)
Dört Halife Dönemi
Halifeler seçim yoluy-
la belirlenmiştir.
Tüm Müslümanlar eşit- Arap milliyetçiliği politika-
si uygulanmıştır.
tir.
Devlete ait resmî bir dil
yoktur.
Devletin sınırları Arap
Yarımadası ile sınır-
lıdır.
Emeviler
Halifelik saltanata dönüş-
müştür.
Devletin resmî dili Arap-
çadır.
Devletin sınırları Arap Ya-
rimadası dışına çıkmıştır.
İslam'daki ilk ayrılıklar İslam'daki ayrılıklar derin-
başlamıştır.
leşmiştir.
Tarih
Emeviler Dönemi
7. İslam tarihi ile ilgili aşağıdaki kıyaslamalardan hangisi yanlıştır? A) E) B) C) D) Dört Halife Dönemi Halifeler seçim yoluy- la belirlenmiştir. Tüm Müslümanlar eşit- Arap milliyetçiliği politika- si uygulanmıştır. tir. Devlete ait resmî bir dil yoktur. Devletin sınırları Arap Yarımadası ile sınır- lıdır. Emeviler Halifelik saltanata dönüş- müştür. Devletin resmî dili Arap- çadır. Devletin sınırları Arap Ya- rimadası dışına çıkmıştır. İslam'daki ilk ayrılıklar İslam'daki ayrılıklar derin- başlamıştır. leşmiştir.
3. Endüstri Devrimi'yle birlikte yaşanan;
1. bankacılığın gelişmesi,
II. büyük sermayeli şirketlerin ortaya çıkması,
III. demir yolu yapımının hız kazanması
gelişmelerinden hangilerinin dünyada küreselleşme
sürecinin yaşanmasına kolaylaştırıcı etki yaptığı söy-
lenebilir?
A) Yalniz III
D) II ve I
B) ve II
E) I ve III
C) I ve III
D)
EX
6. "Sa
ma
hâl
ki
ola
A)
B)
ob
Tarih
Emeviler Dönemi
3. Endüstri Devrimi'yle birlikte yaşanan; 1. bankacılığın gelişmesi, II. büyük sermayeli şirketlerin ortaya çıkması, III. demir yolu yapımının hız kazanması gelişmelerinden hangilerinin dünyada küreselleşme sürecinin yaşanmasına kolaylaştırıcı etki yaptığı söy- lenebilir? A) Yalniz III D) II ve I B) ve II E) I ve III C) I ve III D) EX 6. "Sa ma hâl ki ola A) B) ob
2. Emevî Devleti, İslam devleti olmaktan çok bir Arap dev-
letiydi. Emeviler, Müslüman Araplar ile Arap olmayan
Müslümanları birbirinden ayırıyorlardı. Arap olmayan
Müslümanlara Mevali diyor ve onları devlet yönetiminden,
ordudan uzak tutuyorlardı. Ayrıca Müslüman oldukları hal-
de cizye vergisi almaya devam ediyorlardı. Araplaştırma
siyasetinin bir sonucu olarak da Arapça devletin tek resmi
dili olarak kulanılmaktaydı.
Yukarıdaki metne göre Emeviler Dönemi'nde oluştu-
rulan din ve devlet politikası ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Hoşgörü politikasından uzak bir çizgide yer almışlar-
dır.
B) Dillerini koruma politikasına yönelmişlerdir.
C) Vergi sisteminde adaletsiz davranmışlardır.
D) Arap olmayan etnik unsurları ayrıştırmışlardır.
E) Türklere sadece askeri alanda yetkiler vermişlerdir.
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Emevî Devleti, İslam devleti olmaktan çok bir Arap dev- letiydi. Emeviler, Müslüman Araplar ile Arap olmayan Müslümanları birbirinden ayırıyorlardı. Arap olmayan Müslümanlara Mevali diyor ve onları devlet yönetiminden, ordudan uzak tutuyorlardı. Ayrıca Müslüman oldukları hal- de cizye vergisi almaya devam ediyorlardı. Araplaştırma siyasetinin bir sonucu olarak da Arapça devletin tek resmi dili olarak kulanılmaktaydı. Yukarıdaki metne göre Emeviler Dönemi'nde oluştu- rulan din ve devlet politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hoşgörü politikasından uzak bir çizgide yer almışlar- dır. B) Dillerini koruma politikasına yönelmişlerdir. C) Vergi sisteminde adaletsiz davranmışlardır. D) Arap olmayan etnik unsurları ayrıştırmışlardır. E) Türklere sadece askeri alanda yetkiler vermişlerdir.
12. Emevilerde Muaviye zamanında, toplanan bir şuranın aldığı
karar doğrultusunda oğlu Yezid, İslam tarihinde ilk defa
veliaht tayin edilmiş, babasının ölümünden sonra da halife
olmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak
gösterilebilir?...
Merkeziyetçiliğin kaybolduğunun
B) Halifenin belirlenme şeklinin değiştiğinin
Siyasi birliğin sağlandığının
D) Toplumsal çeşitliliğin arttığının
EXKültürel hayatın canlandığının
14. Aşağıdaki il merke
saat farkı diğerleri
A Ankara - Kırşeh
B Adana - Mersin
e) Antalya - Bursa
D) Izmir - Iğdır
E Van - Mardin
Tarih
Emeviler Dönemi
12. Emevilerde Muaviye zamanında, toplanan bir şuranın aldığı karar doğrultusunda oğlu Yezid, İslam tarihinde ilk defa veliaht tayin edilmiş, babasının ölümünden sonra da halife olmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir?... Merkeziyetçiliğin kaybolduğunun B) Halifenin belirlenme şeklinin değiştiğinin Siyasi birliğin sağlandığının D) Toplumsal çeşitliliğin arttığının EXKültürel hayatın canlandığının 14. Aşağıdaki il merke saat farkı diğerleri A Ankara - Kırşeh B Adana - Mersin e) Antalya - Bursa D) Izmir - Iğdır E Van - Mardin
İNİN DOĞUŞU
İYETİ'NDE İLİM VE SANAT
1
4.
• Abbasilerin Emevi ailelerine karşı başlattıkları yok etme poli-
tikasından kurtulan Emevi halifesi Hişam'ın torunu Abdur-
rahman, İspanya'ya giderek burada Endülüs Emevi Devle-
ti'nin kurmuştur. Endülüs Emevileri X. yüzyılda Abbasi hali-
fesini tanımayarak kendi halifeliğini ilan etmişlerdir.
.
KONU
TESTİ
1. siyasi,
II. dini,
III. itikadi
UZMAN
YAYINLARI
X. yüzyılın başlarında Mısır'da kurulan Fatimiler, Şii halifelik
ilanında bulunmuşlardır.
Abbasilerin halifelik gücüne rağmen İspanya'da Endülüs
Emevi Devleti'nin ve Mısır'da Fatimi Devleti'nin kendi hali-
feliklerini ilan etmeleri,
D) I ve III
03CE0C76
alanlarından hangilerinde İslam dünyasında ayrılıklar
yaşandığını gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Emeviler Dönemi
İNİN DOĞUŞU İYETİ'NDE İLİM VE SANAT 1 4. • Abbasilerin Emevi ailelerine karşı başlattıkları yok etme poli- tikasından kurtulan Emevi halifesi Hişam'ın torunu Abdur- rahman, İspanya'ya giderek burada Endülüs Emevi Devle- ti'nin kurmuştur. Endülüs Emevileri X. yüzyılda Abbasi hali- fesini tanımayarak kendi halifeliğini ilan etmişlerdir. . KONU TESTİ 1. siyasi, II. dini, III. itikadi UZMAN YAYINLARI X. yüzyılın başlarında Mısır'da kurulan Fatimiler, Şii halifelik ilanında bulunmuşlardır. Abbasilerin halifelik gücüne rağmen İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin ve Mısır'da Fatimi Devleti'nin kendi hali- feliklerini ilan etmeleri, D) I ve III 03CE0C76 alanlarından hangilerinde İslam dünyasında ayrılıklar yaşandığını gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
bunun
her ne kadar Müslümanların aleyhine görülse de sonraki dönemlerde
böyle olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu antlaşma sonucunda Kureyş ittifakı parçalanmış, İslam'ın yayılması hız-
lanmış ve birkaç sene içerisinde neredeyse Arap Yarımadası'nın tamamına Müslümanlar
hâkim olmuştur.
evre-
Tarih
Emeviler Dönemi
bunun her ne kadar Müslümanların aleyhine görülse de sonraki dönemlerde böyle olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu antlaşma sonucunda Kureyş ittifakı parçalanmış, İslam'ın yayılması hız- lanmış ve birkaç sene içerisinde neredeyse Arap Yarımadası'nın tamamına Müslümanlar hâkim olmuştur. evre-
n
den
40. Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde beş coğrafi alan numara-
landırılarak gösterilmiştir.
EGE DENİZİ
MARMARA
DENIZI S
V
AKDENİZ
Nüfus yoğunluğu
(A)
Az
B) II. Fazla
C III. Fazla
D) W. Az
E) V. Az
KARADENİZ
SURIYE
GORCISTAN
IV
TRAK
0 50 100 150 B
km
K
Harita üzerinde işaretlenmiş coğrafi alanların hangisinde
nüfus yoğunluğunun az ya da fazla olma durumu aşağıda
yanlış verilmiştir?
G
D
Nüfuslanma durumunun nedeni
Dağlık ve engebeli arazi
Ekonomik faaliyetlerin
gelişmiş olması
Verimli tarımsal saha
Elverişsiz yer şekilleri ve
iklim koşulları
Yağış azlığı ve kuraklık
Tarih
Emeviler Dönemi
n den 40. Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde beş coğrafi alan numara- landırılarak gösterilmiştir. EGE DENİZİ MARMARA DENIZI S V AKDENİZ Nüfus yoğunluğu (A) Az B) II. Fazla C III. Fazla D) W. Az E) V. Az KARADENİZ SURIYE GORCISTAN IV TRAK 0 50 100 150 B km K Harita üzerinde işaretlenmiş coğrafi alanların hangisinde nüfus yoğunluğunun az ya da fazla olma durumu aşağıda yanlış verilmiştir? G D Nüfuslanma durumunun nedeni Dağlık ve engebeli arazi Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması Verimli tarımsal saha Elverişsiz yer şekilleri ve iklim koşulları Yağış azlığı ve kuraklık
5.
Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da; Bağımsız
Emirlikler Dönemi (1031-1091), Murâbitlar Dönemi (1091-
1147), Muvahhidler Dönemi (1147-1229) ve en sonunda Be-
ni Ahmer Devleti Dönemi (1238-1492) yaşanmıştır.
Bu bilginin doğru olarak tamamlanabilmesi için boş bıra-
kılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Emeviler
B) Abbasiler
C) Endülüs Emevi
D) Tolunoğulları
Eihşidiler
(6
Tarih
Emeviler Dönemi
5. Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da; Bağımsız Emirlikler Dönemi (1031-1091), Murâbitlar Dönemi (1091- 1147), Muvahhidler Dönemi (1147-1229) ve en sonunda Be- ni Ahmer Devleti Dönemi (1238-1492) yaşanmıştır. Bu bilginin doğru olarak tamamlanabilmesi için boş bıra- kılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Emeviler B) Abbasiler C) Endülüs Emevi D) Tolunoğulları Eihşidiler (6
AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
27. Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti'nin yıkılma ne-
denlerinden biri değildir?
A) Hanedan üyeleri arasında mücadeleler yaşanması
BY Mevali siyaseti izlenmesi
C) Tavaifü'l Mülk adı verilen devletler kurulması
D) Kerbela Olayı nedeniyle Emevi ailesine karşı tepki
oluşması
E) Toplumda kabilecilik anlayışının görülmesi
29. XV
siy
is
2013
Tarih
Emeviler Dönemi
AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 27. Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti'nin yıkılma ne- denlerinden biri değildir? A) Hanedan üyeleri arasında mücadeleler yaşanması BY Mevali siyaseti izlenmesi C) Tavaifü'l Mülk adı verilen devletler kurulması D) Kerbela Olayı nedeniyle Emevi ailesine karşı tepki oluşması E) Toplumda kabilecilik anlayışının görülmesi 29. XV siy is 2013
5.
----- Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da; Bağımsız
Emirlikler Dönemi (1031-1091), Murâbitlar Dönemi (1091-
1147), Muvahhidler Dönemi (1147-1229) ve en sonunda Be-
ni Ahmer Devleti Dönemi (1238-1492) yaşanmıştır.
Bu bilginin doğru olarak tamamlanabilmesi için boş bıra-
kılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Emeviler
B) Abbasiler
C) Endülüs Emevi not chr
D) Tolunoğulları
E) İhşidiler
4
Tarih
Emeviler Dönemi
5. ----- Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da; Bağımsız Emirlikler Dönemi (1031-1091), Murâbitlar Dönemi (1091- 1147), Muvahhidler Dönemi (1147-1229) ve en sonunda Be- ni Ahmer Devleti Dönemi (1238-1492) yaşanmıştır. Bu bilginin doğru olarak tamamlanabilmesi için boş bıra- kılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Emeviler B) Abbasiler C) Endülüs Emevi not chr D) Tolunoğulları E) İhşidiler 4
slam tarihinde Abbasiler Dönemi'nde, Emeviler
Dönemi'nde uygulanan yönetimde Arap olmayan
Müslümanlara görev vermeme, uygulamasına son
verilmiştir.
Bu durumun,
1. Müslümanlar arasındaki dayanışmanın artması,
ll. eşitlikçi bir toplum yapısının oluşması,
III. halkın yönetime katılımının sağlanması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız II
D) I ve II
B) I ve III
E) Il ve Ill
-
C) Yalnız III
Tarih
Emeviler Dönemi
slam tarihinde Abbasiler Dönemi'nde, Emeviler Dönemi'nde uygulanan yönetimde Arap olmayan Müslümanlara görev vermeme, uygulamasına son verilmiştir. Bu durumun, 1. Müslümanlar arasındaki dayanışmanın artması, ll. eşitlikçi bir toplum yapısının oluşması, III. halkın yönetime katılımının sağlanması gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savu- nulabilir? A) Yalnız II D) I ve II B) I ve III E) Il ve Ill - C) Yalnız III
rılan kısmına işaretleyiniz.
3.
●
●
●
TBMM'nin açılması Cumhuriyetçilik
Aşar vergisinin kaldırılması
İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması
Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
Yukarıdaki inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkeleri ile eşleştiril-
diğinde hangi ilke dışarıda kalır?
B) Halkçılık
Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
C) Milliyetçilik
E) Laiklik
Tarih
Emeviler Dönemi
rılan kısmına işaretleyiniz. 3. ● ● ● TBMM'nin açılması Cumhuriyetçilik Aşar vergisinin kaldırılması İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi Yukarıdaki inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkeleri ile eşleştiril- diğinde hangi ilke dışarıda kalır? B) Halkçılık Cumhuriyetçilik D) Devletçilik C) Milliyetçilik E) Laiklik
SYAL BILIMLE
0), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve
da olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanla-
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
sıra dö-
ni sağ-
değe-
k, hey-
erdir.
araş-
M
zana-
ncilik
gös-
Til
2. Türkler 642 Nihavend Savaşı'ndan sonra yani VII. yüzyıl
ortalarından itibaren Müslümanlarla ilişki kurmaya başla-
mışlardır. İran'da kurulan Sasani Devleti'nin yıkılmasın-
dan sonra Türklerle Müslüman Araplar arasında yakla
şık elli yıl süren mücadeleler yaşanmıştır. Emevi Döne-
mi'nden itibaren (661-750) ise Türkler, İslamiyet'in hiz-
metinde yer almaya başlamışlardır. Ancak, Emevilerin
Arap olmayanlara uyguladığı olumsuz politika, Türklerin
İslamiyet'i benimsemesini geciktirmiştir.
Metinde aktarılan bilgiyi yorumlayan Ayça'nın ifade
ettiği,
D.se
Sasani Devleti'nin yıkılması Türklerle Müslüman
Araplar arasında uzun yıllar sürecek olan çatışmala-
rın başlamasına ortam hazırlamıştır.
II. Türklerin İslamiyet'i benimsemelerini geciktiren etken-
lerden biri Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara
yönelik olarak izledikleri baskıya dayalı politikalardır.
Emevi saltanatının yıkılmasındaki temel etken
Türklerle giriştikleri mücadeledir.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yanız I
B) Tainiz II
D) I ve II
C)Yalnız III
-E) 1, Tr ve III
pelo hellony upst milid obagnaq 08.08
Sulbiatpınari niyşditsbrosse
melegheg leonig eynopoly coleg
albmariüm Slonely solom
got av enibnet maan setalenby stunda (8
todon Xysnsys nebriidid onild av lo
reagoinugoy ebnihvasu povez
TA
halama lag som
TYT/So
3.
1774 Küçü
den Osma
turya almıs
ti'ne karşı
ve Napole
da Osman
Yaşanan
Avrupa
bettiği,
II. egeme
diplom
yorumlar
A) Yalnız
4. Kırım Sa
dan geçe
ha yapıla
mi arttırm
leri için
rin faizin
gelişme
yayımlar
ye idare
Bu idar
1. Osm
na g
II. ithal-
TH Dsm
mişt
yargıla
A) Yatr
Tarih
Emeviler Dönemi
SYAL BILIMLE 0), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve da olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanla- Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. sıra dö- ni sağ- değe- k, hey- erdir. araş- M zana- ncilik gös- Til 2. Türkler 642 Nihavend Savaşı'ndan sonra yani VII. yüzyıl ortalarından itibaren Müslümanlarla ilişki kurmaya başla- mışlardır. İran'da kurulan Sasani Devleti'nin yıkılmasın- dan sonra Türklerle Müslüman Araplar arasında yakla şık elli yıl süren mücadeleler yaşanmıştır. Emevi Döne- mi'nden itibaren (661-750) ise Türkler, İslamiyet'in hiz- metinde yer almaya başlamışlardır. Ancak, Emevilerin Arap olmayanlara uyguladığı olumsuz politika, Türklerin İslamiyet'i benimsemesini geciktirmiştir. Metinde aktarılan bilgiyi yorumlayan Ayça'nın ifade ettiği, D.se Sasani Devleti'nin yıkılması Türklerle Müslüman Araplar arasında uzun yıllar sürecek olan çatışmala- rın başlamasına ortam hazırlamıştır. II. Türklerin İslamiyet'i benimsemelerini geciktiren etken- lerden biri Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara yönelik olarak izledikleri baskıya dayalı politikalardır. Emevi saltanatının yıkılmasındaki temel etken Türklerle giriştikleri mücadeledir. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yanız I B) Tainiz II D) I ve II C)Yalnız III -E) 1, Tr ve III pelo hellony upst milid obagnaq 08.08 Sulbiatpınari niyşditsbrosse melegheg leonig eynopoly coleg albmariüm Slonely solom got av enibnet maan setalenby stunda (8 todon Xysnsys nebriidid onild av lo reagoinugoy ebnihvasu povez TA halama lag som TYT/So 3. 1774 Küçü den Osma turya almıs ti'ne karşı ve Napole da Osman Yaşanan Avrupa bettiği, II. egeme diplom yorumlar A) Yalnız 4. Kırım Sa dan geçe ha yapıla mi arttırm leri için rin faizin gelişme yayımlar ye idare Bu idar 1. Osm na g II. ithal- TH Dsm mişt yargıla A) Yatr
olmadı-
kilerden
ün gide-
09/ÖSS)
Örnek: (5
Osmanlı Devleti'nin elindeki İpek ve Baharat Yollarından umudunu
kesen Avrupa devletleri, alternatif yeni yollar bulma arayışına girer-
ken Osmanlı Devleti bu gelişmelere duyarsız kalmıştı. Bu duyarsızlık
zamanla Osmanlı ekonomisini olumsuz etkiledi.)
Osmanlı Devleti ilerleyen dönemlerde Coğrafi Keşifler'e karşı,
I. kapitülasyon verilen devlet sayısının artırılması,
II. kanal projelerinin gündeme getirilmesi,
III. ithal mallardan alınan gümrük vergilerinin artırılması
tedbirlerinden hangilerini alarak ekonomik sorunlarından kurtul-
mayı amaçlamıştır?
A) Yalnız I
Ders Anlatım Föyü
.....
Feis
Yayınlan
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Emeviler Dönemi
olmadı- kilerden ün gide- 09/ÖSS) Örnek: (5 Osmanlı Devleti'nin elindeki İpek ve Baharat Yollarından umudunu kesen Avrupa devletleri, alternatif yeni yollar bulma arayışına girer- ken Osmanlı Devleti bu gelişmelere duyarsız kalmıştı. Bu duyarsızlık zamanla Osmanlı ekonomisini olumsuz etkiledi.) Osmanlı Devleti ilerleyen dönemlerde Coğrafi Keşifler'e karşı, I. kapitülasyon verilen devlet sayısının artırılması, II. kanal projelerinin gündeme getirilmesi, III. ithal mallardan alınan gümrük vergilerinin artırılması tedbirlerinden hangilerini alarak ekonomik sorunlarından kurtul- mayı amaçlamıştır? A) Yalnız I Ders Anlatım Föyü ..... Feis Yayınlan D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
aşatan, Bizanas st-
ya'yı içine alan bir
akilerden hangisi-
C) Mütevekkil
Reşit
sa valiler tara-
Tolunoğulla-
sağıdakiler-
56
5.
yönetimini kolaylaştırmak am
tül-mal denilen devlet hazinesi oluşturdu." şeklinde b
ni kurdu. Devletin gelir gider işlerini düzene koymakin
verdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz.Muhammed
Hz. Ömer
B) Hz. Osman
E) Hz. Ebu Bekir
6. İslam tarihinde ilk dört halife seçimle belirlenirken, onlar 8.
sonra halife olan Muaviye halifeliği kabilecilik anlayıs ve
kuvvetiyle kazanmış, yerini daha sonra oğluna bırakmışt
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaş
maz?
A) iç sorunların dış Soruna dönüştüğüne
B) İslam Devleti'nde iç savaşların yaşandığına
C) İslam Devleti'nde egemenlik anlayışının değiştiğine
D) Halkın isteklerinin yönetime yansımasının sınırlandığına
Hafelerin seçilme işbaşına geldiği Cumhuriyet Dönemin
sona erdiğine
göre
Al
Emev
rar do
tayin
Bu ge
L ha
Il you
III. eya
durum
labilir?
A) Yaln
Tarih
Emeviler Dönemi
aşatan, Bizanas st- ya'yı içine alan bir akilerden hangisi- C) Mütevekkil Reşit sa valiler tara- Tolunoğulla- sağıdakiler- 56 5. yönetimini kolaylaştırmak am tül-mal denilen devlet hazinesi oluşturdu." şeklinde b ni kurdu. Devletin gelir gider işlerini düzene koymakin verdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz.Muhammed Hz. Ömer B) Hz. Osman E) Hz. Ebu Bekir 6. İslam tarihinde ilk dört halife seçimle belirlenirken, onlar 8. sonra halife olan Muaviye halifeliği kabilecilik anlayıs ve kuvvetiyle kazanmış, yerini daha sonra oğluna bırakmışt Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaş maz? A) iç sorunların dış Soruna dönüştüğüne B) İslam Devleti'nde iç savaşların yaşandığına C) İslam Devleti'nde egemenlik anlayışının değiştiğine D) Halkın isteklerinin yönetime yansımasının sınırlandığına Hafelerin seçilme işbaşına geldiği Cumhuriyet Dönemin sona erdiğine göre Al Emev rar do tayin Bu ge L ha Il you III. eya durum labilir? A) Yaln
2. İslam Tarihi'nde;
1. Hz. Ömer Dönemi'nde, devamlı ordugahların
kurulması
II.
Hz. Osman döneminde, ilk İslam - Arap donan-
masının oluşması
III. Muaviye döneminde, halifeliğin babadan oğula
geçen saltanat biçimine dönüştürülmesi
durumlarından hangileri, İslam Tarihi'nde yöne-
tim biçiminin değiştiğinin kesin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Palme Yayınevi
5.
Tarih
Emeviler Dönemi
2. İslam Tarihi'nde; 1. Hz. Ömer Dönemi'nde, devamlı ordugahların kurulması II. Hz. Osman döneminde, ilk İslam - Arap donan- masının oluşması III. Muaviye döneminde, halifeliğin babadan oğula geçen saltanat biçimine dönüştürülmesi durumlarından hangileri, İslam Tarihi'nde yöne- tim biçiminin değiştiğinin kesin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Palme Yayınevi 5.