Soru:

10. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne etkileri arasında gösterilemez? A) Osmanlı Devleti'nde pamuk

10. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı
Devleti'ne etkileri arasında gösterilemez?
A) Osmanlı Devleti'nde pamuk ihracatı artmıştır.
B) Osmanlı Devleti teknolojik gelişmeler anlamında geri-
de kalmaya başlamıştır.
C) Kapitülasyonlar Sanayi İnkılabı'ndan sonra Osmanlı
ekonomisini olumsuz etkilemeye başlamıştır.
D) Lonca teşkilatı zarar görmüştür.
E) Osmanlı Devleti'nin üretimde kullandığı ürünlerdeki ham
madde ihtiyacı artmıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne etkileri arasında gösterilemez? A) Osmanlı Devleti'nde pamuk ihracatı artmıştır. B) Osmanlı Devleti teknolojik gelişmeler anlamında geri- de kalmaya başlamıştır. C) Kapitülasyonlar Sanayi İnkılabı'ndan sonra Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemeye başlamıştır. D) Lonca teşkilatı zarar görmüştür. E) Osmanlı Devleti'nin üretimde kullandığı ürünlerdeki ham madde ihtiyacı artmıştır.