Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sermaye ve Emek Soruları

11. 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması hükümlerine
göre, Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayıl-
makta iken, 1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması ile padişaha
denk sayılmıştır.
Bu gelişmeye göre;
1.
Osmanlı Devleti Avusturya'nın üstünlüğünü kabul etmiş-
tir.
II.
Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki siyasal haki-
miyeti sona ermiştir.
III. Rönesans ve Reform'un Avrupa'ya olumlu katkıları ken-
dini göstermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
ve
B
1.
11
||
a
F
3.
Tarih
Sermaye ve Emek
11. 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması hükümlerine göre, Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayıl- makta iken, 1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması ile padişaha denk sayılmıştır. Bu gelişmeye göre; 1. Osmanlı Devleti Avusturya'nın üstünlüğünü kabul etmiş- tir. II. Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki siyasal haki- miyeti sona ermiştir. III. Rönesans ve Reform'un Avrupa'ya olumlu katkıları ken- dini göstermiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III ve B 1. 11 || a F 3.
31. Sanayi Devrimi dünyada pek çok yeni gelişmeyle bir-
likte tüketim ekonomisini de ortaya çıkartan önemli bir
aşamadır. Avrupa'da başlayan Sanayi Devrimi Osmanlı
Devleti'ni olumsuz etkilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin Osman-
lı'ya olumsuz etkileri arasında değildir?
A) Osmanlı Devleti'nde yerli üretim oldukça azalmıştır.
B) Askerlik alanında olumlu gelişmeler yaşanmıştır.
C) İşsizlik Osmanlı'nın önemli sorunlarından olmuştur.
D) Şehirlerde işsizliğe bağlı hukuki sorunlar artmıştır.
E) Osmanlı Devleti giderek dışa bağımlı hale gelmiştir.
Tarih
Sermaye ve Emek
31. Sanayi Devrimi dünyada pek çok yeni gelişmeyle bir- likte tüketim ekonomisini de ortaya çıkartan önemli bir aşamadır. Avrupa'da başlayan Sanayi Devrimi Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin Osman- lı'ya olumsuz etkileri arasında değildir? A) Osmanlı Devleti'nde yerli üretim oldukça azalmıştır. B) Askerlik alanında olumlu gelişmeler yaşanmıştır. C) İşsizlik Osmanlı'nın önemli sorunlarından olmuştur. D) Şehirlerde işsizliğe bağlı hukuki sorunlar artmıştır. E) Osmanlı Devleti giderek dışa bağımlı hale gelmiştir.
B
Osmanlı Devleti XVII. yüzyıldan itibaren darphanede
çeşitli miktar ve oranlarda sikkeler bastırmıştır. Bu sik-
keler bastırılırken ya saraydaki altın, gümüş, kap, kacak
kullanılmış ya da yeni madenler faaliyete geçirilmiştir.
Bütün bunların olmadığı zamanlarda da paranın içindeki
değerli maden oranında azaltmaya gidilmiştir.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki
öğrencilerden hangisinin ifadesinin doğru olduğu
söylenemez?
A) Giray: Nakit sıkıntısı yaşanmaktadır.
B) Zeynep: Ekonomik durumu kötülemiştir.
C) Musa: Paranın alım gücü azalmıştır.
D) Elif: Enflasyonu düşürücü önlemlere başvurulmuştur.
Tuğberk: Yeteri kadar değerli maden bulamamakta-
dır.
7.
Aşağıda
önemli
verilmis
Tarih
Sermaye ve Emek
B Osmanlı Devleti XVII. yüzyıldan itibaren darphanede çeşitli miktar ve oranlarda sikkeler bastırmıştır. Bu sik- keler bastırılırken ya saraydaki altın, gümüş, kap, kacak kullanılmış ya da yeni madenler faaliyete geçirilmiştir. Bütün bunların olmadığı zamanlarda da paranın içindeki değerli maden oranında azaltmaya gidilmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesinin doğru olduğu söylenemez? A) Giray: Nakit sıkıntısı yaşanmaktadır. B) Zeynep: Ekonomik durumu kötülemiştir. C) Musa: Paranın alım gücü azalmıştır. D) Elif: Enflasyonu düşürücü önlemlere başvurulmuştur. Tuğberk: Yeteri kadar değerli maden bulamamakta- dır. 7. Aşağıda önemli verilmis
27. 1. Tarihî bir olay Kendinden sonraki tarihî olayı
etkileyebilir.
II. Tarih, kanıtlayabildiği olayları anlatır.
III. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanamaz.
Tarih bilimi ile ilgili yukarıdaki görüşlerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ye III
Diğer sayfaya geçiniz.
4) I ve III
Tarih
Sermaye ve Emek
27. 1. Tarihî bir olay Kendinden sonraki tarihî olayı etkileyebilir. II. Tarih, kanıtlayabildiği olayları anlatır. III. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanamaz. Tarih bilimi ile ilgili yukarıdaki görüşlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ye III Diğer sayfaya geçiniz. 4) I ve III
3.
Tarım ekonomisine dayanan feodalizmin çöküşünden sonra
Sanayi Devrimi ile kapitalizm ortaya çıkmıştır.
Buna göre kapitalizmin ortaya çıkma nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Merkeziyetçi yönetimlerin güç kazanması
B) Ekonomik rekabetin uluslararası bir boyut kazanması
C) Bankacılığın gelişmesi
D) Sermaye birikimine sahip yeni bir iş adamı sınıfının orta-
ya çıkması
E) Zenginleşen tüccar sınıfının çıkarlarına uygun yeni bir dü-
zen istemesi
Tarih
Sermaye ve Emek
3. Tarım ekonomisine dayanan feodalizmin çöküşünden sonra Sanayi Devrimi ile kapitalizm ortaya çıkmıştır. Buna göre kapitalizmin ortaya çıkma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Merkeziyetçi yönetimlerin güç kazanması B) Ekonomik rekabetin uluslararası bir boyut kazanması C) Bankacılığın gelişmesi D) Sermaye birikimine sahip yeni bir iş adamı sınıfının orta- ya çıkması E) Zenginleşen tüccar sınıfının çıkarlarına uygun yeni bir dü- zen istemesi
33. Avrupa'da 1830 ve 1848 İhtilallerinin yaşanmasında
daha çok aşağıdaki akımlardan hangisinin
halk tarafından benimsenmesinin etkili olduğu
söylenebilir?
A) Liberalizm
B) Sosyalizm
C) Marksizm
Diğer sayfaya geçiniz.
D) Emperyalizm
E) Skolastizm
Tarih
Sermaye ve Emek
33. Avrupa'da 1830 ve 1848 İhtilallerinin yaşanmasında daha çok aşağıdaki akımlardan hangisinin halk tarafından benimsenmesinin etkili olduğu söylenebilir? A) Liberalizm B) Sosyalizm C) Marksizm Diğer sayfaya geçiniz. D) Emperyalizm E) Skolastizm
DENEME 6
Avrupa'da XV ve XVIII. yüzyıllarda hakim olan ülkelerin
güç ve zenginliğinin sahip olduğu değerli madenlerle
ölçülebileceği fikrine dayanan ekonomik sistemdir.
Yukarıda özellikleri verilen ekonomik sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitalizm
B) Sosyalizm
C) Liberalizm
D) Komünizm
E) Merkantalizm
AVE
Tarih
Sermaye ve Emek
DENEME 6 Avrupa'da XV ve XVIII. yüzyıllarda hakim olan ülkelerin güç ve zenginliğinin sahip olduğu değerli madenlerle ölçülebileceği fikrine dayanan ekonomik sistemdir. Yukarıda özellikleri verilen ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapitalizm B) Sosyalizm C) Liberalizm D) Komünizm E) Merkantalizm AVE
TOSTURVILISE | OK00-11.05KT02
end
11. Sınıf
TARİH
22
1. lk ve Orta Çağ'da,
Numara
coel
AD SOYAD
OHN
US
SERMAYE VE EMEK -
4.
• Tarım ilkel aletlerle yapılırdı.
@
Tarım Üretimi ihtiyaca yönelik olarak yapılırdı.
• Her alandaki tüketim sihirliydi.
•
Mal üretimi sanatkarlarca atölye tipi mekanlarda ya-
pilirdi.
431
Buna göre, Sanayi İnkılabı öncesindeki ekonomi ve
üretimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?
A) Ekonomik hayat sinirhydi.
B) Üretim ihtiyaca göre yapılıyordu.
C) Tarım üretiminde öncelik üretenin istifadesine yöne-
likti.
D) Imalatın temeli insan gücüne dayanıyordu.
E) Üretimin hiçbir aşamasında herhangi bir alet kullanıl-
miyordu.
71
J).
5:
Tarih
Sermaye ve Emek
TOSTURVILISE | OK00-11.05KT02 end 11. Sınıf TARİH 22 1. lk ve Orta Çağ'da, Numara coel AD SOYAD OHN US SERMAYE VE EMEK - 4. • Tarım ilkel aletlerle yapılırdı. @ Tarım Üretimi ihtiyaca yönelik olarak yapılırdı. • Her alandaki tüketim sihirliydi. • Mal üretimi sanatkarlarca atölye tipi mekanlarda ya- pilirdi. 431 Buna göre, Sanayi İnkılabı öncesindeki ekonomi ve üretimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı- lamaz? A) Ekonomik hayat sinirhydi. B) Üretim ihtiyaca göre yapılıyordu. C) Tarım üretiminde öncelik üretenin istifadesine yöne- likti. D) Imalatın temeli insan gücüne dayanıyordu. E) Üretimin hiçbir aşamasında herhangi bir alet kullanıl- miyordu. 71 J). 5:
E)Dömeke Meydan Savaşı
S-22:1. Paris Konferansı II.Viyana Kongresi
III. 1830 İhtilalleri
Yukarıdakilerden hangileri Fransız İhtilali sonucunda
çıkan fikirlerin yayılmasını engellemek amacıyla
yapılmıştır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)I, II ve III
Tarih
Sermaye ve Emek
E)Dömeke Meydan Savaşı S-22:1. Paris Konferansı II.Viyana Kongresi III. 1830 İhtilalleri Yukarıdakilerden hangileri Fransız İhtilali sonucunda çıkan fikirlerin yayılmasını engellemek amacıyla yapılmıştır? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III
17. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'ndan
sonra görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Varşova Paktı'nın kurulması.
B) Mısır'ın bağımsızlığını kazanması
Yahudilere Filistin'de bir devlet kurma olanağı
verilmesi
D) Rusya'da rejim değişikliği olması
E) Almanya'nın ikiye ayrılması
Tarih
Sermaye ve Emek
17. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen gelişmelerden biri değildir? A) Varşova Paktı'nın kurulması. B) Mısır'ın bağımsızlığını kazanması Yahudilere Filistin'de bir devlet kurma olanağı verilmesi D) Rusya'da rejim değişikliği olması E) Almanya'nın ikiye ayrılması
de
?
tir.
ir.
a-
en
7. Osmanlı Devleti'nin kendi egemenlik hakları-
na dayalı olarak Boğazlarla ilgili imzaladığı son
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Honkar İskelesi Anlaşması
B) Balta Limanı Ticaret Anlaşması
C) Londra Boğazlar Sözleşmesi
D) Berlin Antlaşması
E) Sevr Barış Antlaşması
E
Tarih
Sermaye ve Emek
de ? tir. ir. a- en 7. Osmanlı Devleti'nin kendi egemenlik hakları- na dayalı olarak Boğazlarla ilgili imzaladığı son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Honkar İskelesi Anlaşması B) Balta Limanı Ticaret Anlaşması C) Londra Boğazlar Sözleşmesi D) Berlin Antlaşması E) Sevr Barış Antlaşması E
1) ilk olarak Fransa'da başlayan 1848 ihtilallerinde liberalizmin yanında etkili olan akımlar hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Milliyetçilik-Sosyalizm B) Kapitalizm-Marksizm C) Sosyalizm-Marksizm D)Kapitalizm-Marksizm
E) Milliyetçilik-Kapitalizm
2) "Ben, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için her alanda islahat yapan bir padişahim. Hasta
adam' diye tabir edilen Osmanlı Devleti'ni güçlendirmek için Yeniçeri ocağını kaldırdım. Denge
siyaseti izledim" konuşmasını yapan Osmanlı padişahı kimdir?
A) III. Ahmet B) Abdülmecit C) IV. Mehmet D) II. Abdülhamit E) II. Mahmut
3) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretime geçiş sürecinde Osmanlı Devleti'nin zorluklar
yaşamasına sebep olmamıştır?
A) Avrupali devletlerle uzun süreli savaşların yapılması. B) Islahatlara karşı çıkılması
C) Demiryolu yapımına ağırlık verilmesi D) İsyanların yaşanması E) Azınlıklara geniş haklar verilmesi
4) Sanayi Inkilabı ilk olarak hangi Avrupa ülkesinde başlamıştır?
A) Almanya B) Fransa C) Ingiltere D) Avusturya E) Italya
Tarih
Sermaye ve Emek
1) ilk olarak Fransa'da başlayan 1848 ihtilallerinde liberalizmin yanında etkili olan akımlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Milliyetçilik-Sosyalizm B) Kapitalizm-Marksizm C) Sosyalizm-Marksizm D)Kapitalizm-Marksizm E) Milliyetçilik-Kapitalizm 2) "Ben, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için her alanda islahat yapan bir padişahim. Hasta adam' diye tabir edilen Osmanlı Devleti'ni güçlendirmek için Yeniçeri ocağını kaldırdım. Denge siyaseti izledim" konuşmasını yapan Osmanlı padişahı kimdir? A) III. Ahmet B) Abdülmecit C) IV. Mehmet D) II. Abdülhamit E) II. Mahmut 3) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretime geçiş sürecinde Osmanlı Devleti'nin zorluklar yaşamasına sebep olmamıştır? A) Avrupali devletlerle uzun süreli savaşların yapılması. B) Islahatlara karşı çıkılması C) Demiryolu yapımına ağırlık verilmesi D) İsyanların yaşanması E) Azınlıklara geniş haklar verilmesi 4) Sanayi Inkilabı ilk olarak hangi Avrupa ülkesinde başlamıştır? A) Almanya B) Fransa C) Ingiltere D) Avusturya E) Italya
1
2.
1756-1763 yılları arası devam eden Yedi Yıl Savaşları,
İngiltere ve Fransa arasındaki imparatorluk kurma yarı-
şının tüm dünyaya yayılmış mücadelesidir. Amerikalılar,
bu savaşlara 'Fransız' veya 'Yerli' savaşı deseler de,
Yedi Yıl Savaşları ilk dünya savaşı olarak tanımlanabilir.
Sadece Kuzey Amerika'da değil, Karayipler'de, Güney
Asya'da, Batı Afrika'da İngiltere ve Fransa arasında yo-
ğun çatışmalar yaşanmıştır. İngiltere savaşları kazanmış
olsa da bu kazancı kısa süreli olmuş, hemen sonrasında
İngiltere'de uzun süre devam edecek iç savaşlar dönemi
başlamıştır.
İngiltere ile Fransa arasında yaşanan bu gelişmeler
dikkate alındığında;
I. Yedi Yıl Savaşları, çok geniş bir coğrafyada etkili
olmuştur.
II. İngiltere ile Fransa arasında yaşanan savaşlar Os-
manlıların batı yönlü fetihlerini kolaylaştırmıştır.
III. Sömürgeci rekabet, İngiltere ve Fransa arasındaki
savaşların en önemli nedenlerindendir.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
TYT 5 Sosyal Bilimler Testi
ne
Tarih
Sermaye ve Emek
1 2. 1756-1763 yılları arası devam eden Yedi Yıl Savaşları, İngiltere ve Fransa arasındaki imparatorluk kurma yarı- şının tüm dünyaya yayılmış mücadelesidir. Amerikalılar, bu savaşlara 'Fransız' veya 'Yerli' savaşı deseler de, Yedi Yıl Savaşları ilk dünya savaşı olarak tanımlanabilir. Sadece Kuzey Amerika'da değil, Karayipler'de, Güney Asya'da, Batı Afrika'da İngiltere ve Fransa arasında yo- ğun çatışmalar yaşanmıştır. İngiltere savaşları kazanmış olsa da bu kazancı kısa süreli olmuş, hemen sonrasında İngiltere'de uzun süre devam edecek iç savaşlar dönemi başlamıştır. İngiltere ile Fransa arasında yaşanan bu gelişmeler dikkate alındığında; I. Yedi Yıl Savaşları, çok geniş bir coğrafyada etkili olmuştur. II. İngiltere ile Fransa arasında yaşanan savaşlar Os- manlıların batı yönlü fetihlerini kolaylaştırmıştır. III. Sömürgeci rekabet, İngiltere ve Fransa arasındaki savaşların en önemli nedenlerindendir. durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III TYT 5 Sosyal Bilimler Testi ne
4. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de buhar gü-
cünün makinede kullanılması ile başlayan Sanayi
İnkılabı kısa bir süre sonra Avrupa'nın tamamında
etkisini göstermiştir. Buna bağlı olarak üretim artmış;
ham madde ve pazar ihtiyacı ile birlikte devletler arası
bloklaşmalar da ortaya çıkmaya başlamıştır.
Buna göre Sanayi İnkılabı'nın;
1.
az gelişmiş devletlerin ham madde ve pazar
arayışı içine girmesi,
II. devletler arası rekabetin yaşanması,
III. sömürgeciliğin yayılması
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı
söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Sermaye ve Emek
4. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de buhar gü- cünün makinede kullanılması ile başlayan Sanayi İnkılabı kısa bir süre sonra Avrupa'nın tamamında etkisini göstermiştir. Buna bağlı olarak üretim artmış; ham madde ve pazar ihtiyacı ile birlikte devletler arası bloklaşmalar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Buna göre Sanayi İnkılabı'nın; 1. az gelişmiş devletlerin ham madde ve pazar arayışı içine girmesi, II. devletler arası rekabetin yaşanması, III. sömürgeciliğin yayılması gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
DENEME.1
SYAL BİLİMLER TESTİ
6 - 10), Felsefe (11-15) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20)
TYT
er Testi için aynılan kısmına işaretleyiniz.
5. La
ya
s
3. Avrupa'da,
Rönesans hareketleri sonucu pozitif düşünce
öne çıkmış,
• Reform hareketleri sonucu kilise okulları dışın-
da laik eğitim veren okullar açılmıştır.
Bu gelişmelerin Avrupa'da aşağıdakilerden han
gisine yol açtığı savunulamaz?
A) Bilimsel gelişmelerin hızlanmasına
B) Merkantilizmin yaygınlaşmasına
C) Sekülerizm anlayışının benimsenmesine
D) Modern devlet olgusunun güçlenmesine
E) Rasyonalizm akımının gelişmesine
Tarih
Sermaye ve Emek
DENEME.1 SYAL BİLİMLER TESTİ 6 - 10), Felsefe (11-15) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20) TYT er Testi için aynılan kısmına işaretleyiniz. 5. La ya s 3. Avrupa'da, Rönesans hareketleri sonucu pozitif düşünce öne çıkmış, • Reform hareketleri sonucu kilise okulları dışın- da laik eğitim veren okullar açılmıştır. Bu gelişmelerin Avrupa'da aşağıdakilerden han gisine yol açtığı savunulamaz? A) Bilimsel gelişmelerin hızlanmasına B) Merkantilizmin yaygınlaşmasına C) Sekülerizm anlayışının benimsenmesine D) Modern devlet olgusunun güçlenmesine E) Rasyonalizm akımının gelişmesine
BÖLÜM 15 Test 04
5. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında gerçekleşen
aşağıdaki gelişmelerden hangisi azınlıkların Anadolu'daki
ayrılıkçı faaliyetlerini artırdıklarını kanıtlamaz?
A) Papa Eftim tarafından Türk Ortodoks Patrikhanesinin
kurulması
B) Kordos Cemiyetinin Yunanistan'dan Trabzon'a çok sayıda
Rum göçmen getirmesi
C) Ermeni çetelerinin Doğu Anadolu'da yaşayan Türkleri
göçe zorlamasi
D) Taşnak ve Hinçak cemiyetlerinin Adana'daki Fransız
işgalini desteklemesi
E) Etnikieterya Cemiyeti'nin İzmir'deki Yunan işgalini haklı
göstermek için yayınlar çıkarması
Tarih
Sermaye ve Emek
BÖLÜM 15 Test 04 5. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerden hangisi azınlıkların Anadolu'daki ayrılıkçı faaliyetlerini artırdıklarını kanıtlamaz? A) Papa Eftim tarafından Türk Ortodoks Patrikhanesinin kurulması B) Kordos Cemiyetinin Yunanistan'dan Trabzon'a çok sayıda Rum göçmen getirmesi C) Ermeni çetelerinin Doğu Anadolu'da yaşayan Türkleri göçe zorlamasi D) Taşnak ve Hinçak cemiyetlerinin Adana'daki Fransız işgalini desteklemesi E) Etnikieterya Cemiyeti'nin İzmir'deki Yunan işgalini haklı göstermek için yayınlar çıkarması