Soru:

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 1929 Dünya Ekono- mik Bunalımı'na karşı aldığı önlemlerden biri değildir? A) Kliring sis

10.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 1929 Dünya Ekono-
mik Bunalımı'na karşı aldığı önlemlerden biri değildir?
A) Kliring sisteminin uygulanması
B) ihraç mallarına kalite kontrol getirilmesi
C) Gümrük vergilerinin azaltılması
D) Yerli Mallan Haftası ilan edilmesi
E) Milft Iktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 1929 Dünya Ekono- mik Bunalımı'na karşı aldığı önlemlerden biri değildir? A) Kliring sisteminin uygulanması B) ihraç mallarına kalite kontrol getirilmesi C) Gümrük vergilerinin azaltılması D) Yerli Mallan Haftası ilan edilmesi E) Milft Iktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması