Soru:

10. Dört Halife Devri'nde; I. idari ve adli kurumların oluşturulması, II. halifenin yönetim ile ilgili kararlarda "Şura" adı ver

10. Dört Halife Devri'nde;
I. idari ve adli kurumların oluşturulması,
II. halifenin yönetim ile ilgili kararlarda "Şura" adı
verilen bir meclise danışması,
III. dini kurallarla siyasi faaliyetlerin birlikte yürütül-
mesi
uygulamalarından hangileri demokrat

10. Dört Halife Devri'nde; I. idari ve adli kurumların oluşturulması, II. halifenin yönetim ile ilgili kararlarda "Şura" adı verilen bir meclise danışması, III. dini kurallarla siyasi faaliyetlerin birlikte yürütül- mesi uygulamalarından hangileri demokratik bir anla- yışa örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III

Soru Çözümünü Göster