Soru:

10. Hudeybiye Anlaşması'nın (628); 1. Anlaşma süresi on yıldır. II. Müslümanlar, velisinin izni olmadan Müslüman olup kendilerin

10. Hudeybiye Anlaşması'nın (628);
1. Anlaşma süresi on yıldır.
II. Müslümanlar, velisinin izni olmadan Müslüman olup
kendilerine sığınanları Kureyşlilere geri verecek, Müs-
lümanlardan Kureyşlilere sığınanlar ise iade edilme-
yecektir.
III. Arap kabileler iki gruptan biriyle ittifak kurabilecekler-
dir. Bu kabilelerden birine saldırı o kabilenin anlaşma
yaptığı gruba saldırı kabul edilecektir.
hükümlerinden hangileri Müslümanların aleyhine gibi
görünmesine rağmen, zamanla ortaya çıkan sonuçla-
rindan dolayı Hz. Muhammed'in siyasi ve askeri yön-
den ne kadar ileri görüşlü olduğunu ortaya koymuştur?
A) Yalnız!
B) Yalnız ||
C) Yalnız III
D) Ivell
E) II ve III

10. Hudeybiye Anlaşması'nın (628); 1. Anlaşma süresi on yıldır. II. Müslümanlar, velisinin izni olmadan Müslüman olup kendilerine sığınanları Kureyşlilere geri verecek, Müs- lümanlardan Kureyşlilere sığınanlar ise iade edilme- yecektir. III. Arap kabileler iki gruptan biriyle ittifak kurabilecekler- dir. Bu kabilelerden birine saldırı o kabilenin anlaşma yaptığı gruba saldırı kabul edilecektir. hükümlerinden hangileri Müslümanların aleyhine gibi görünmesine rağmen, zamanla ortaya çıkan sonuçla- rindan dolayı Hz. Muhammed'in siyasi ve askeri yön- den ne kadar ileri görüşlü olduğunu ortaya koymuştur? A) Yalnız! B) Yalnız || C) Yalnız III D) Ivell E) II ve III