Soru:

10. Hudeybiye Anlaşması'nın (628); 1. Anlaşma süresi on yıldır. II. Müslümanlar, velisinin izni olmadan Müslüman olup kendilerin

10. Hudeybiye Anlaşması'nın (628);
1. Anlaşma süresi on yıldır.
II. Müslümanlar, velisinin izni olmadan Müslüman olup
kendilerine sığınanları Kureyşlilere geri verecek, Müs-
lümanlardan Kureyşlilere sığınanlar ise iade edilme-
yecektir.
III. Arap kabileler

10. Hudeybiye Anlaşması'nın (628); 1. Anlaşma süresi on yıldır. II. Müslümanlar, velisinin izni olmadan Müslüman olup kendilerine sığınanları Kureyşlilere geri verecek, Müs- lümanlardan Kureyşlilere sığınanlar ise iade edilme- yecektir. III. Arap kabileler iki gruptan biriyle ittifak kurabilecekler- dir. Bu kabilelerden birine saldırı o kabilenin anlaşma yaptığı gruba saldırı kabul edilecektir. hükümlerinden hangileri Müslümanların aleyhine gibi görünmesine rağmen, zamanla ortaya çıkan sonuçla- rindan dolayı Hz. Muhammed'in siyasi ve askeri yön- den ne kadar ileri görüşlü olduğunu ortaya koymuştur? A) Yalnız! B) Yalnız || C) Yalnız III D) Ivell E) II ve III

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap