Soru:

10. ilk - Sümer medeniyetinde özel mülkiyet anlayışı gelişme- miştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı doğru- lar nite

10.
ilk
-
Sümer medeniyetinde özel mülkiyet anlayışı gelişme-
miştir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı doğru-
lar niteliktedir?
A) Hayvancılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlamış-
lardır.
B) Çevre uygarlıklarla ticari alışveriş içinde olmuşlar-
dir.
Ziggurat tapınaklaryan üst katını rasathane olarak
kullanmışlardır.
D Topraklar tanrının malı sayılarak rahiplerin gözeti-
minde işlenmiştir.
E) Köleliğe karşı yasal düzenlemeler yapılmıştır.
g
b:
A
c

10. ilk - Sümer medeniyetinde özel mülkiyet anlayışı gelişme- miştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı doğru- lar niteliktedir? A) Hayvancılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlamış- lardır. B) Çevre uygarlıklarla ticari alışveriş içinde olmuşlar- dir. Ziggurat tapınaklaryan üst katını rasathane olarak kullanmışlardır. D Topraklar tanrının malı sayılarak rahiplerin gözeti- minde işlenmiştir. E) Köleliğe karşı yasal düzenlemeler yapılmıştır. g b: A c