Soru:

10. Kuraklık, yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin şe- kilde normal değerlerin altına düsmesi elarak nitelendirilir. Bu

10.
Kuraklık, yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin şe-
kilde normal değerlerin altına düsmesi elarak nitelendirilir.
Bu afetlerin azaltılmasında;
1.
damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması,
II. nadaslı tarımın yaygınlaştırılması,
III. su ihtiyacı fazla olan ürünlerin yetiştirilmesi
faktörlerinden hangileri faydalı olinaz?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız
III
D) I ve II
El ve II

10. Kuraklık, yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin şe- kilde normal değerlerin altına düsmesi elarak nitelendirilir. Bu afetlerin azaltılmasında; 1. damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması, II. nadaslı tarımın yaygınlaştırılması, III. su ihtiyacı fazla olan ürünlerin yetiştirilmesi faktörlerinden hangileri faydalı olinaz? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II El ve II