Soru:

10. Mustafa Kemal'in, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ri gelenleriyle arasının bozulmasına sebep olan konu, aşağıdakilerden hang

10. Mustafa Kemal'in, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile
ri gelenleriyle arasının bozulmasına sebep olan
konu, aşağıdakilerden hangisidir?
A Meşrutiyeti ilan ettirme
B) Orduyu siyasetten arındırma
C) Padişahı tahttan indirme
D) Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak gö-
rev alma
E) Fransa'da düzenlenen Picardie (Pikardi) ma-
nevralarına katılma

10. Mustafa Kemal'in, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ri gelenleriyle arasının bozulmasına sebep olan konu, aşağıdakilerden hangisidir? A Meşrutiyeti ilan ettirme B) Orduyu siyasetten arındırma C) Padişahı tahttan indirme D) Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak gö- rev alma E) Fransa'da düzenlenen Picardie (Pikardi) ma- nevralarına katılma