İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları Soruları

13. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını kazandığı
Trablusgarp Savaşı'na aşağıda verilen gazete-
lerden hangisinin muhabiri olarak katılmıştır?
A) Tanin
B Minber
C) Irade-i Milliye
D) Hâkimiyet-i Milliye
E) Mardin
16.
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
13. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını kazandığı Trablusgarp Savaşı'na aşağıda verilen gazete- lerden hangisinin muhabiri olarak katılmıştır? A) Tanin B Minber C) Irade-i Milliye D) Hâkimiyet-i Milliye E) Mardin 16.
Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi - Anlatan Test
Mustafa Kemal;
1881 yılında Selanik'te doğdu.
616M
. Babasının arzusuyla çağdaş eğitim veren Şemsi
Efendi Okulu'na (ilkokul) başladı.
. 1894 yılında kendi kararı ile düşüncelerinin oluşumu
ve yaşamındaki disiplinin temellerinin atıldığı Selanik
Askeri Rüştiyesinde eğitimine devam etti.
• 1896'da Manastır Askerî Idadisine girdi.
• 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi ve
1902'de bu okuldan teğmen rütbesiyle mezun oldu.
• 1902'de eğitime başladığı Harp Akademisinden 1905
yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Mustafa Kemal'in eğitim hayatı hakkında aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?
A) Üç farklı şehirde eğitim görmüştür.
B) Alacağı eğitim konusunda annesi ve babası arasında
görüş ayrılığı yaşanmıştır.
C) Askerlik eğitimine kendi isteğiyle başlamıştır.
Teğmen olduğunda askerlik eğitimini tamamlamış, gö-
reve başlamıştır.
E) 18 yaşına geldiğinde İstanbul'da eğitimine devam et-
miştir.
Mustafa Kemal;
2
3. Mu
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi - Anlatan Test Mustafa Kemal; 1881 yılında Selanik'te doğdu. 616M . Babasının arzusuyla çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi Okulu'na (ilkokul) başladı. . 1894 yılında kendi kararı ile düşüncelerinin oluşumu ve yaşamındaki disiplinin temellerinin atıldığı Selanik Askeri Rüştiyesinde eğitimine devam etti. • 1896'da Manastır Askerî Idadisine girdi. • 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi ve 1902'de bu okuldan teğmen rütbesiyle mezun oldu. • 1902'de eğitime başladığı Harp Akademisinden 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı hakkında aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Üç farklı şehirde eğitim görmüştür. B) Alacağı eğitim konusunda annesi ve babası arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır. C) Askerlik eğitimine kendi isteğiyle başlamıştır. Teğmen olduğunda askerlik eğitimini tamamlamış, gö- reve başlamıştır. E) 18 yaşına geldiğinde İstanbul'da eğitimine devam et- miştir. Mustafa Kemal; 2 3. Mu
İtalya Osmanlı Devleti'ni Trablusgarp
Savaşı'nda barışa zorlamak için;
1. On İki Ada ve Rodos'u işgal etme,
II. Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alma,
III. Akabe ve Beyrut'u bombalama
girişimlerinin hangilerinde bulunmuş-
tur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
İtalya Osmanlı Devleti'ni Trablusgarp Savaşı'nda barışa zorlamak için; 1. On İki Ada ve Rodos'u işgal etme, II. Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alma, III. Akabe ve Beyrut'u bombalama girişimlerinin hangilerinde bulunmuş- tur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
C30. Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik dönemlerinde
kişiliğinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin
etkisinden söz edilemez?
Manastır şehri +
B Tevfik Fikret
Darülfünun +
D) Kolağası Mehmet Tevfik
Harp Akademesi
+
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
C30. Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik dönemlerinde kişiliğinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Manastır şehri + B Tevfik Fikret Darülfünun + D) Kolağası Mehmet Tevfik Harp Akademesi +
TEST-1
YEDIIKLIM
ATOLYESERİSİ
4. I.
TARİH ATÖLYESİ
Enver Paşa
II. Mustafa Kemal
III. Mahmut Şevket Paşa
Yukarıda verilen komutanlardan hangi-
lerinin 31 Mart Ayaklanması'nın bast
rılmasında etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Bisbigngs omgilog nalo neben an
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
TEST-1 YEDIIKLIM ATOLYESERİSİ 4. I. TARİH ATÖLYESİ Enver Paşa II. Mustafa Kemal III. Mahmut Şevket Paşa Yukarıda verilen komutanlardan hangi- lerinin 31 Mart Ayaklanması'nın bast rılmasında etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Bisbigngs omgilog nalo neben an
31. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yazarlar,
düşünürler ve fikir akımları ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerini ezbere bildiği Namık Kemal'in vatan
sevgisinden ilham almıştır.
B) Jean Jack Rousseau'nun bilimsellik ve akılcılık
düşüncelerini benimsemiştir.
C) Mehmet Emin Yurdakul'un Türkçülük ve milli-
yetçilik düşüncelerinden etkilenmiştir.
D) Tevfik Fikret için: "Ben inkılap ruhunu ondan al-
dım." diye söz etmiştir.
E) Montesquieu'nun Cumhuriyetçilik fikrini temel
felsefesi haline getirmistir.
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
31. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yazarlar, düşünürler ve fikir akımları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Şiirlerini ezbere bildiği Namık Kemal'in vatan sevgisinden ilham almıştır. B) Jean Jack Rousseau'nun bilimsellik ve akılcılık düşüncelerini benimsemiştir. C) Mehmet Emin Yurdakul'un Türkçülük ve milli- yetçilik düşüncelerinden etkilenmiştir. D) Tevfik Fikret için: "Ben inkılap ruhunu ondan al- dım." diye söz etmiştir. E) Montesquieu'nun Cumhuriyetçilik fikrini temel felsefesi haline getirmistir.
10. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sü-
resince;
1. Picardie Manevraları,
II. Sofya Ateşemiliterliği,
III. Veliaht Vahdettin ile Almanya gezisi
gelişmelerinden hangilerinde yer al-
mıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
10. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sü- resince; 1. Picardie Manevraları, II. Sofya Ateşemiliterliği, III. Veliaht Vahdettin ile Almanya gezisi gelişmelerinden hangilerinde yer al- mıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
Armada
33.
31. Harvard Üniversitesinden, Türkiye ile ilgili araştırmaları
ile tanınan Amerikalı bilim adamı Prof. Richard
Robinson'un Mustafa Kemal hakkındaki görüşleri:
"Mustafa Kemal'in askeri dehası en iyi olarak şu beş
nitelikte tanımlanabilir:
a.
C.
e.
Kişisel cesaret
b. Başkalarının hareketlerini önceden sezebilme
yeteneği
Sabir, en etkili olabileceği zamanı seçebilme
d.
Kendi amacını açığa vurmadan rakibini şaşırtma
yeteneği
Düşman kuvvetlerinin gücünü tarafsız ve doğru
olarak değerlendirebilme"
Mustafa Kemal'in metinde yer alan özelliklerinin
aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu
söylenemez?
A) Kafkas Cephesi
B) 1. Balkan Savaşı
C) Çanakkale Cephesi
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Armada
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
Armada 33. 31. Harvard Üniversitesinden, Türkiye ile ilgili araştırmaları ile tanınan Amerikalı bilim adamı Prof. Richard Robinson'un Mustafa Kemal hakkındaki görüşleri: "Mustafa Kemal'in askeri dehası en iyi olarak şu beş nitelikte tanımlanabilir: a. C. e. Kişisel cesaret b. Başkalarının hareketlerini önceden sezebilme yeteneği Sabir, en etkili olabileceği zamanı seçebilme d. Kendi amacını açığa vurmadan rakibini şaşırtma yeteneği Düşman kuvvetlerinin gücünü tarafsız ve doğru olarak değerlendirebilme" Mustafa Kemal'in metinde yer alan özelliklerinin aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu söylenemez? A) Kafkas Cephesi B) 1. Balkan Savaşı C) Çanakkale Cephesi D) Sakarya Meydan Muharebesi E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi Armada
5. Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilali sonrası ayrılıkçı hare-
ketlere girişen ve zamanla bağımsızlığını kazanan devlet-
ler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Romanya
B) Rusya
C) Sırbistan
D) Karadağ E) Yunanistan
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
5. Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilali sonrası ayrılıkçı hare- ketlere girişen ve zamanla bağımsızlığını kazanan devlet- ler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Romanya B) Rusya C) Sırbistan D) Karadağ E) Yunanistan
soft
SELKO
2. DENEME
31. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a gitmek için Ga-
zeteci Şerif Bey adına düzenlenen bir sahte kim-
lik kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?
At Gazeteciliğin dokunulmaz sayılması
B) İşgal güçleri hakkında bilgi edinmek istemesi
e Genelkurmaydan izin almadan gitmesi
D) Ulaşım yollarında İngiliz işgalinin bulunması
E) Mücadeleyi örgütlemek için zaman kazanmaya
çalışması
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
soft SELKO 2. DENEME 31. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a gitmek için Ga- zeteci Şerif Bey adına düzenlenen bir sahte kim- lik kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangi- sidir? At Gazeteciliğin dokunulmaz sayılması B) İşgal güçleri hakkında bilgi edinmek istemesi e Genelkurmaydan izin almadan gitmesi D) Ulaşım yollarında İngiliz işgalinin bulunması E) Mücadeleyi örgütlemek için zaman kazanmaya çalışması
Mustafa Kemal, Harp Okulu'nu bitirdikten sonra ilk görev
yeri olarak atandığı Şam'daki 30. Süvari Alayı'nda Vatan ve
Hürriyet adlı gizli bir cemiyet kurmuş zamanla bu cemiyetin
Yafa, Beyrut ve Kudüs'te şubelerini de kurmayı başarmıştır.
Bu bilgiler Mustafa Kemal için,
1. Siyasi otoriteyi karşısına alacak eylemlerde bulunmuş-
tur.
II. Liderlik vasfını ilk görev yerinde bile gösterebilmiştir.
III. Vatan sevgisi ile hareket etmiştir.
yargılarından hangilerini kanıtlar?
A) Yalnız 1
D) I ve II
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
Mustafa Kemal, Harp Okulu'nu bitirdikten sonra ilk görev yeri olarak atandığı Şam'daki 30. Süvari Alayı'nda Vatan ve Hürriyet adlı gizli bir cemiyet kurmuş zamanla bu cemiyetin Yafa, Beyrut ve Kudüs'te şubelerini de kurmayı başarmıştır. Bu bilgiler Mustafa Kemal için, 1. Siyasi otoriteyi karşısına alacak eylemlerde bulunmuş- tur. II. Liderlik vasfını ilk görev yerinde bile gösterebilmiştir. III. Vatan sevgisi ile hareket etmiştir. yargılarından hangilerini kanıtlar? A) Yalnız 1 D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
nin
K
7. "Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıl'da yaşadığı siyasi so-
runlar nedeniyle Balkan topraklarında ulusal devletler
kurulmasına engel olamamış; I. Dünya Savaşı'nda ise
Araplar, İngilizlerle birlikte hareket etmiştir."
Bu gelişmelere dikkat edilirse,
1. Osmanlıcılık,
II. Ümmetçilik,
III. Ulusçuluk
düşüncelerinden hangileri önemini yitirmiştir?
ANYalnız B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
nin K 7. "Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıl'da yaşadığı siyasi so- runlar nedeniyle Balkan topraklarında ulusal devletler kurulmasına engel olamamış; I. Dünya Savaşı'nda ise Araplar, İngilizlerle birlikte hareket etmiştir." Bu gelişmelere dikkat edilirse, 1. Osmanlıcılık, II. Ümmetçilik, III. Ulusçuluk düşüncelerinden hangileri önemini yitirmiştir? ANYalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
Mustafa Kemal'in askerlik yaşamında aşağıdaki görev ve so-
rumluluklardan hangisini üstlendiği söylenemez?
A) Gazeteci İbrahim Şerif mahlası ile gönüllü olarak Derne ve
Tobruk'ta İtalyanlarla mücadele etme
B) Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alma
C) Başkomutanlık Yasası çerçevesinde Çanakkale'de İtilaf güçle
rine karşı savaşma
D) Yıldırım Orduları Kita Kumandanı olarak Birinci Dünya Sava
şı'nda Suriye Cephesi'nde bulunma
E) IX. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkma
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
Mustafa Kemal'in askerlik yaşamında aşağıdaki görev ve so- rumluluklardan hangisini üstlendiği söylenemez? A) Gazeteci İbrahim Şerif mahlası ile gönüllü olarak Derne ve Tobruk'ta İtalyanlarla mücadele etme B) Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alma C) Başkomutanlık Yasası çerçevesinde Çanakkale'de İtilaf güçle rine karşı savaşma D) Yıldırım Orduları Kita Kumandanı olarak Birinci Dünya Sava şı'nda Suriye Cephesi'nde bulunma E) IX. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkma
4.
Nisan 1912'de İtalya donanması önce Çanak-
kale Boğazını abluyaka almış, ardından Rodos
ve Oniki Ada'yı işgal etmiştir.
İtalya'nın bu işgallerle ulaşmak istediği
amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz'i İtalyan gölü haline getirmek
B) Boğazlar üzerinden Karadeniz'e ulaşmak
C) İngiltere'yi Mısır'dan uzaklaştırabilmek
D) Yunanistan'ın adalar ile bağlantısını kesmek
E) Trablusgarp'daki direnişi kırmak
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
4. Nisan 1912'de İtalya donanması önce Çanak- kale Boğazını abluyaka almış, ardından Rodos ve Oniki Ada'yı işgal etmiştir. İtalya'nın bu işgallerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Akdeniz'i İtalyan gölü haline getirmek B) Boğazlar üzerinden Karadeniz'e ulaşmak C) İngiltere'yi Mısır'dan uzaklaştırabilmek D) Yunanistan'ın adalar ile bağlantısını kesmek E) Trablusgarp'daki direnişi kırmak
5.
Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın
cumhuriyetin ilanından sonra yazdığı bir yazısında:
"Anadolu'da Büyük Millet Meclisi vatanın kaderine fiilen
hâkim olmaya başladığı dakikadan beri Türkiye'de
cumhuriyet kurulmuştu." demiştir.
Buna göre, Hüseyin Cahit Yalçın'ın "...cumhuriyet
kurulmuştu." ifadesini aşağıdakilerin hangisinden
hareketle söylediği savunulamaz?
A) lisakımilli'nin kabul edilmesi
B) Saltanat makamının sonlandırılması
C) Ankara'nın başkent ilan edilmesi
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hazırlanması
E) Milletvekillerinin seçimle belirlenmesi
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
5. Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın cumhuriyetin ilanından sonra yazdığı bir yazısında: "Anadolu'da Büyük Millet Meclisi vatanın kaderine fiilen hâkim olmaya başladığı dakikadan beri Türkiye'de cumhuriyet kurulmuştu." demiştir. Buna göre, Hüseyin Cahit Yalçın'ın "...cumhuriyet kurulmuştu." ifadesini aşağıdakilerin hangisinden hareketle söylediği savunulamaz? A) lisakımilli'nin kabul edilmesi B) Saltanat makamının sonlandırılması C) Ankara'nın başkent ilan edilmesi D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hazırlanması E) Milletvekillerinin seçimle belirlenmesi
Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın
cumhuriyetin ilanından sonra yazdığı bir yazısında:
"Anadolu'da Büyük Millet Meclisi vatanın kaderine fiilen
hâkim olmaya başladığı dakikadan beri Türkiye'de
cumhuriyet kurulmuştu." demiştir.
Buna göre, Hüseyin Cahit Yalçın'ın "...cumhuriyet
kurulmuştu." ifadesini aşağıdakilerin hangisinden
hareketle söylediği savunulamaz?
A) Misakımilli'nin kabul edilmesi
B) Saltanat makamının sonlandırılması
C) Ankara'nın başkent ilan edilmesi
D) Teşkilat + Esasiye Kanunu'nun hazırlanması
E) Milletvekillerinin seçimle belirlenmesi
Tarih
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları
Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın cumhuriyetin ilanından sonra yazdığı bir yazısında: "Anadolu'da Büyük Millet Meclisi vatanın kaderine fiilen hâkim olmaya başladığı dakikadan beri Türkiye'de cumhuriyet kurulmuştu." demiştir. Buna göre, Hüseyin Cahit Yalçın'ın "...cumhuriyet kurulmuştu." ifadesini aşağıdakilerin hangisinden hareketle söylediği savunulamaz? A) Misakımilli'nin kabul edilmesi B) Saltanat makamının sonlandırılması C) Ankara'nın başkent ilan edilmesi D) Teşkilat + Esasiye Kanunu'nun hazırlanması E) Milletvekillerinin seçimle belirlenmesi