Soru:

10. Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Beyazıt Döne- mi'nde meydana gelen; 1. Ankara Savaşı'nın yapılması, II. Nigbolu Savaşı'nın kaza

10. Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Beyazıt Döne-
mi'nde meydana gelen;
1. Ankara Savaşı'nın yapılması,
II. Nigbolu Savaşı'nın kazanılması,
III. Anadolu Türk birliğinin büyük oranda kurulması
gelişmelerinin kronolojik sıralanışı aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) 1 - 11 - III
I
B) II - I - III C) 11 - III - 1
D) I - III - || E) III - 11 - 1
Ders Uygulama Foyu Tamil

10. Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Beyazıt Döne- mi'nde meydana gelen; 1. Ankara Savaşı'nın yapılması, II. Nigbolu Savaşı'nın kazanılması, III. Anadolu Türk birliğinin büyük oranda kurulması gelişmelerinin kronolojik sıralanışı aşağıdaki- lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 1 - 11 - III I B) II - I - III C) 11 - III - 1 D) I - III - || E) III - 11 - 1 Ders Uygulama Foyu Tamil