Soru:

10. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki sistemlerden hangisini uygu- laması üretimde sürekliliği sağlarken devlete yük olmadan asker y

10. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki sistemlerden hangisini uygu-
laması üretimde sürekliliği sağlarken devlete yük olmadan
asker yetiştirilmesini de sağlamıştır?
A) Devşirme
B) Müsadere
C) Menzil
D) Pençik
E) Dirlik

10. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki sistemlerden hangisini uygu- laması üretimde sürekliliği sağlarken devlete yük olmadan asker yetiştirilmesini de sağlamıştır? A) Devşirme B) Müsadere C) Menzil D) Pençik E) Dirlik