Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa Soruları

Soru 2
Siyasi birliğin olmadığı İyonlarda bilimsel
alanda önemli gelişmelere imza atılmıştır.
Hipokrat, Heredot, Tales gibi birçok bilim in-
sanı yetişmiştir.
Bu bilgilere bakılarak lyonlarla ilgili,
1. Efes, Milet, Foça İzmir gibi şehir devletle-
rinden oluşmuştur.
II. Özgür düşünce ortamı gelişmiştir. +
III. Siyasi yapı bilimsel gelişmelerin yapılma-
sına engel olmamıştır. +
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
Soru 2 Siyasi birliğin olmadığı İyonlarda bilimsel alanda önemli gelişmelere imza atılmıştır. Hipokrat, Heredot, Tales gibi birçok bilim in- sanı yetişmiştir. Bu bilgilere bakılarak lyonlarla ilgili, 1. Efes, Milet, Foça İzmir gibi şehir devletle- rinden oluşmuştur. II. Özgür düşünce ortamı gelişmiştir. + III. Siyasi yapı bilimsel gelişmelerin yapılma- sına engel olmamıştır. + yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
1.
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi içinde iken aynı yüzyılda
Avrupa'da Reform Hareketleri yaşanmıştır.
Reform hareketlerinin;
1. Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması,
II. kilisenin bilim ve sanat üzerindeki baskısının sona ermesi,
III. kilisenin endülüjans, aforoz gibi yetkilerini kaybetmesi
sonuçlarından hangileri Osmanlı ile Avrupa devletlerinin
ilişkisini doğrudan etkilemiştir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve/ill
C) Yalnız III
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
1. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi içinde iken aynı yüzyılda Avrupa'da Reform Hareketleri yaşanmıştır. Reform hareketlerinin; 1. Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması, II. kilisenin bilim ve sanat üzerindeki baskısının sona ermesi, III. kilisenin endülüjans, aforoz gibi yetkilerini kaybetmesi sonuçlarından hangileri Osmanlı ile Avrupa devletlerinin ilişkisini doğrudan etkilemiştir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve II E) I ve/ill C) Yalnız III
2.
Orta Çağ'da İslam dünyasının bilim ve sanat alanında elin-
de tuttuğu üstünlük aşağıdaki durumlardan hangisinin so-
nucunda Avrupa'ya geçmiştir?
A) Sanayi Devrimi'nin başlamasının
B) Haçlı Seferlerinin
C) Magna Karta'nın ilanının
D) Rönesans hareketlerinin
E) Skolastik düşüncenin yayılmasının
TOP
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
2. Orta Çağ'da İslam dünyasının bilim ve sanat alanında elin- de tuttuğu üstünlük aşağıdaki durumlardan hangisinin so- nucunda Avrupa'ya geçmiştir? A) Sanayi Devrimi'nin başlamasının B) Haçlı Seferlerinin C) Magna Karta'nın ilanının D) Rönesans hareketlerinin E) Skolastik düşüncenin yayılmasının TOP
8. Yüzyıl Savaşlarında, İngiltere'nin Fransa toprak-
larına egemen olmak ve Avrupa'daki etkinliğini
artırmak istemesinin temel sebepleri arasında;
1. ekonomik,
II. dinî,
III. siyasi
faktörlerinden hangileri daha belirleyici olmuştur?
B) Yalnız III
C) I ve II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, IWe III
TIJUNGA
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
8. Yüzyıl Savaşlarında, İngiltere'nin Fransa toprak- larına egemen olmak ve Avrupa'daki etkinliğini artırmak istemesinin temel sebepleri arasında; 1. ekonomik, II. dinî, III. siyasi faktörlerinden hangileri daha belirleyici olmuştur? B) Yalnız III C) I ve II A) Yalnız I D) I ve III E) I, IWe III TIJUNGA
2.
İyon şehir devletleri ilk zamanlarda krallar tarafından yöne-
tilmiş, ancak daha sonra güçlenen asiller kralları ortadan
kaldırarak oligarşik bir yönetim kurmuşlardır. İyonya'da en
son demokratik hükümetler görev yapmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Siyasal birliğin sağlandığına
B) Halkın yönetimde etkili olduğuna;
Asillerin yönetimde söz sahibi olduğuna
D) Kralların güç kaybettiğine ✓
İyonya'da sınıf ayrımı olduğuna
5.
Perslerde e
ler "kralın
tişlik olan
Bu bilgil
hangisin
A) Hab
B Tic
C) Ve
DM
S
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
2. İyon şehir devletleri ilk zamanlarda krallar tarafından yöne- tilmiş, ancak daha sonra güçlenen asiller kralları ortadan kaldırarak oligarşik bir yönetim kurmuşlardır. İyonya'da en son demokratik hükümetler görev yapmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Siyasal birliğin sağlandığına B) Halkın yönetimde etkili olduğuna; Asillerin yönetimde söz sahibi olduğuna D) Kralların güç kaybettiğine ✓ İyonya'da sınıf ayrımı olduğuna 5. Perslerde e ler "kralın tişlik olan Bu bilgil hangisin A) Hab B Tic C) Ve DM S
7.
Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan özgürlük ve milliyetçilik akımları Napoleon tarafından
Avrupa kıtasına yayılmaya çalışılmıştır.
J.
Fransa'nın bu politikasına karşı Avrupalı diğer güçler birleşerek Fransa'yla savaşmıştır.
↓
Bu savaşlardan sonra Avrupa'nın siyasi haritası alt üst olmuş ve güçler dengesi değişmiştir.
↓
Avrupa'nın yeni siyasi şeklini düzenlemek üzere Fransa'yla savaşan Avrupalı devletler,
o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir toplantı yapmışlardır.
↓
Diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 1815 Viyana Kongresi'nde alınan kararlar Avrupa'da yeni bir statü meydana getirmiştir.
B) 1648'de imzalanan Westphalia Antlaşması ile devletler, başka devletlerin meşru varlığını tanımıştır.
C) 5 Mayıs 1789'da toplanan Etats Generaux Meclisi 17 Haziran'da kendini "Halk Meclisi" İlan ederek Fransa'da ihti-
lale doğru giden süreci başlatmıştır.
D) Avrupalı devletler, 1856 Paris Konferansı ile Osmanlı Devleti'nin yanında yer alarak Rusya'nın güneye inmesini
engellemişlerdir.
E) Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya'nın katılımıyla toplanan konfe-
rans sonunda 1878'de Berlin Antlaşması imzalanmıştır.
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
7. Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan özgürlük ve milliyetçilik akımları Napoleon tarafından Avrupa kıtasına yayılmaya çalışılmıştır. J. Fransa'nın bu politikasına karşı Avrupalı diğer güçler birleşerek Fransa'yla savaşmıştır. ↓ Bu savaşlardan sonra Avrupa'nın siyasi haritası alt üst olmuş ve güçler dengesi değişmiştir. ↓ Avrupa'nın yeni siyasi şeklini düzenlemek üzere Fransa'yla savaşan Avrupalı devletler, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir toplantı yapmışlardır. ↓ Diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 1815 Viyana Kongresi'nde alınan kararlar Avrupa'da yeni bir statü meydana getirmiştir. B) 1648'de imzalanan Westphalia Antlaşması ile devletler, başka devletlerin meşru varlığını tanımıştır. C) 5 Mayıs 1789'da toplanan Etats Generaux Meclisi 17 Haziran'da kendini "Halk Meclisi" İlan ederek Fransa'da ihti- lale doğru giden süreci başlatmıştır. D) Avrupalı devletler, 1856 Paris Konferansı ile Osmanlı Devleti'nin yanında yer alarak Rusya'nın güneye inmesini engellemişlerdir. E) Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya'nın katılımıyla toplanan konfe- rans sonunda 1878'de Berlin Antlaşması imzalanmıştır.
ARDA TÜRK DÜNYASI
3.
ilk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
Ibni Fadian "Seyahatnamesi'nde, "Bulgar ülkesi-
ne ticaret gemisi gelirse hükümdar gemiyi gezer,
mallarını sayar, oşür vergisi alırdı. Kuzeyden
gelen gemiler köle, samur, tilki, sincap kürkleri;
güneyden gelenier ise işlenmiş maddeler ve
tarım ürünleri getirirdi." demektedir.
Ibni Fadian'ın bu sözlerinden yola çıkarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) ismiyetin benimsendiğine
By Boigenin ticari öneme sahip olduğuna
CToplumsal eşitliğe önem verdiğine
D Bolgedeki tanmsal retimin yeterli olmadığına
Ey Deniz ticaretinin geliştighe
L. Kök Türk Devleti'nin yıkılışında çok önemli
bir yere sahip olan Çinlilerin, Türkleri asimile
etmek amacıyla Türk soylularını Çin ordu-
sunda subay olarak görevlendirmelerinin
aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
ARDA TÜRK DÜNYASI 3. ilk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ibni Fadian "Seyahatnamesi'nde, "Bulgar ülkesi- ne ticaret gemisi gelirse hükümdar gemiyi gezer, mallarını sayar, oşür vergisi alırdı. Kuzeyden gelen gemiler köle, samur, tilki, sincap kürkleri; güneyden gelenier ise işlenmiş maddeler ve tarım ürünleri getirirdi." demektedir. Ibni Fadian'ın bu sözlerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) ismiyetin benimsendiğine By Boigenin ticari öneme sahip olduğuna CToplumsal eşitliğe önem verdiğine D Bolgedeki tanmsal retimin yeterli olmadığına Ey Deniz ticaretinin geliştighe L. Kök Türk Devleti'nin yıkılışında çok önemli bir yere sahip olan Çinlilerin, Türkleri asimile etmek amacıyla Türk soylularını Çin ordu- sunda subay olarak görevlendirmelerinin aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam
e
atları
k
ları
Rönesans Hareketlerinin başlamasına olan etkisini
Bir tarih öğretmeni, dersinde; İslam medeniyetinin
kanıtlamak için Voltaire ait: "Eğer ki biri, dünya üzerinde
olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği,
Batı'nın her şeyini borçlu olduğu Doğu'ya bakmalıdır."
sözünü söylemiştir.
Voltaire'in bu sözünü Rönesans Hareketlerinin;
Haçlı Seferleri ile Müslüman dünyasından öğrenilen
matbaanin geliştirilmesi,
ait eserlerin tercüme edilmesi,
Eski Yunan, Roma (antikite) ve İslam medeniyetine
III. Coğrafi Keşifler ile zenginleşen Avrupa'da sanatı ve
sanatçıyı koruyan mesen sınıfının oluşması
nedenlerinden hangileri doğrular niteliktedir?
3.
✓
II.
A Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
5.
Dura
Yeni
say
köy
kal
Yu
ifa
sa
A
E
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
e atları k ları Rönesans Hareketlerinin başlamasına olan etkisini Bir tarih öğretmeni, dersinde; İslam medeniyetinin kanıtlamak için Voltaire ait: "Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı'nın her şeyini borçlu olduğu Doğu'ya bakmalıdır." sözünü söylemiştir. Voltaire'in bu sözünü Rönesans Hareketlerinin; Haçlı Seferleri ile Müslüman dünyasından öğrenilen matbaanin geliştirilmesi, ait eserlerin tercüme edilmesi, Eski Yunan, Roma (antikite) ve İslam medeniyetine III. Coğrafi Keşifler ile zenginleşen Avrupa'da sanatı ve sanatçıyı koruyan mesen sınıfının oluşması nedenlerinden hangileri doğrular niteliktedir? 3. ✓ II. A Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 5. Dura Yeni say köy kal Yu ifa sa A E
mensubu olan vezi
yuna başkanlık yapma
ek alınan kararları pa
alırdı. Divan-ı Hüma
ğrudan kararlar
da da son kararlar ve
mercide hakkını alan
ayuna başvurabilir
n için;
2.
E ve Ill
Yeni Çağ Avrupa'sında matbaanin kullanılmaya başlan-
masıyla birlikte;
A) Yalnız I
1.
feodalitenin sonunun gelmesi,
4. kiliseye olan güvenin sarsılması,
LH ulusal ayaklanmaların yaşanması
durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
uliz
E) I ve III
C) Yalnız III
5.
D) I ve III
B) Yalniz
uştur?
(Eve
C
Avrupa'da yapılan keşifler ile yeni ticaret
Osmanlı topraklarından geçen ticaret yolla
Osmanlı Devleti bu durumu düzeltm
Rodos ve Kibns adalarının fethi,
Hint Deniz Seferlerinin düzenlenm
U bazı devletlere ekonomik ayrıcal
hangilerini atmıştın
adımlarından
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
mensubu olan vezi yuna başkanlık yapma ek alınan kararları pa alırdı. Divan-ı Hüma ğrudan kararlar da da son kararlar ve mercide hakkını alan ayuna başvurabilir n için; 2. E ve Ill Yeni Çağ Avrupa'sında matbaanin kullanılmaya başlan- masıyla birlikte; A) Yalnız I 1. feodalitenin sonunun gelmesi, 4. kiliseye olan güvenin sarsılması, LH ulusal ayaklanmaların yaşanması durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir? B) Yalnız II D) I ve II uliz E) I ve III C) Yalnız III 5. D) I ve III B) Yalniz uştur? (Eve C Avrupa'da yapılan keşifler ile yeni ticaret Osmanlı topraklarından geçen ticaret yolla Osmanlı Devleti bu durumu düzeltm Rodos ve Kibns adalarının fethi, Hint Deniz Seferlerinin düzenlenm U bazı devletlere ekonomik ayrıcal hangilerini atmıştın adımlarından
12. Osmanlı Devleti'nde ilk kez "Herkesin kanun önünde
eşit olduğu anlayışı" aşağıdakilerden hangisi ile ger-
çekleşmiştir?
A) Senediittifak
B) 31 Mart İsyanı
D) I. Meşrutiyet
C) Islahat Fermani
E) Tanzimat Fermani
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
12. Osmanlı Devleti'nde ilk kez "Herkesin kanun önünde eşit olduğu anlayışı" aşağıdakilerden hangisi ile ger- çekleşmiştir? A) Senediittifak B) 31 Mart İsyanı D) I. Meşrutiyet C) Islahat Fermani E) Tanzimat Fermani
11.
D)
I. Rönesans
II.
III. Reform
Osmanlı Devleti'ni etkileyen yukarıdaki
gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
AX
A) III, II
B) II/III, I
C) I, II, III
E) III, II
for
D
Coğrafi Keşifler
pers
D) II, I, II
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
11. D) I. Rönesans II. III. Reform Osmanlı Devleti'ni etkileyen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? AX A) III, II B) II/III, I C) I, II, III E) III, II for D Coğrafi Keşifler pers D) II, I, II
32) Sinan Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine ışığın özellik-
leri üstüne yaptığı araştırmalarla gelişmiş bir teleskop icat
eden ve yerçekimi kanunu üzerine çalışma yaparken yük-
sek matematiğin temeli olan kalkülüs formülü bulan bilim in-
sanını kim olduğunu sormuştur.
Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini doğru cevap ola-
rak vermesi beklenir?
A Montesquieu
B) Montaigne
C) Copernicus
D Machiavelli
E) Isaac Newton
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
32) Sinan Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine ışığın özellik- leri üstüne yaptığı araştırmalarla gelişmiş bir teleskop icat eden ve yerçekimi kanunu üzerine çalışma yaparken yük- sek matematiğin temeli olan kalkülüs formülü bulan bilim in- sanını kim olduğunu sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini doğru cevap ola- rak vermesi beklenir? A Montesquieu B) Montaigne C) Copernicus D Machiavelli E) Isaac Newton
ÇAP/AYT 4 Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyal Bilimler-1 Testi
29. Haçlı Seferleri sonucunda;
Marsilya, Venedik ve Cenova gibi liman kentleri önem-
liman
kazanmıştır.
Doğu'da üretilen kumaşlar Avrupa'daki pazarlarda sa-
tilmaya başlamıştır.
Haçlı Seferlerine maddi destek sağlanması sonucum-
da bankacılık sistemi gelişmiştir.
Bu gelişmeler Avrupa'da aşağıdakilerden hangisiyle
ilgili ilerlemeler yaşandığının göstergesidir?
A) Üretim biçimleriyle
B) Tarımsal faaliyetlerle
C) Ekonomik yapıyla
D) Askeri teşkilatlarla
E) Hukuk anlayışıyla
32.
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
ÇAP/AYT 4 Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi 29. Haçlı Seferleri sonucunda; Marsilya, Venedik ve Cenova gibi liman kentleri önem- liman kazanmıştır. Doğu'da üretilen kumaşlar Avrupa'daki pazarlarda sa- tilmaya başlamıştır. Haçlı Seferlerine maddi destek sağlanması sonucum- da bankacılık sistemi gelişmiştir. Bu gelişmeler Avrupa'da aşağıdakilerden hangisiyle ilgili ilerlemeler yaşandığının göstergesidir? A) Üretim biçimleriyle B) Tarımsal faaliyetlerle C) Ekonomik yapıyla D) Askeri teşkilatlarla E) Hukuk anlayışıyla 32.
3.
İnsanların özgürlüğünü savunan bir düşünce sistemi olan li-)
beralizmin ortaya çıkmasına neden olan sorunlardan bazı-
ları şunlardır:
Dinî tutuculuk
Durağan sosyal yapı
●
Devletin elinde tuttuğu gücün yoğunluğu
●
Ekonomik faaliyetlerde yaşanan kısıtlamalar
Buna göre liberal düşünürlerin, bu sorunların çözümü
için savunduğu düşünceler arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
A) Tüm bireyler eşit haklara sahiptirler.
B) Keyfi yönetimler sınırlandırılmalıdır.
C) Üretim ve tüketimde devlet kontrolü sağlanmalıdır.
D) Seküler ve laik anlayışlar desteklenmelidir.
E) Ekonomik faaliyetler ve özgürlüklerin önündeki sınırlan-
dırmalar kaldırılmalıdır.
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
3. İnsanların özgürlüğünü savunan bir düşünce sistemi olan li-) beralizmin ortaya çıkmasına neden olan sorunlardan bazı- ları şunlardır: Dinî tutuculuk Durağan sosyal yapı ● Devletin elinde tuttuğu gücün yoğunluğu ● Ekonomik faaliyetlerde yaşanan kısıtlamalar Buna göre liberal düşünürlerin, bu sorunların çözümü için savunduğu düşünceler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Tüm bireyler eşit haklara sahiptirler. B) Keyfi yönetimler sınırlandırılmalıdır. C) Üretim ve tüketimde devlet kontrolü sağlanmalıdır. D) Seküler ve laik anlayışlar desteklenmelidir. E) Ekonomik faaliyetler ve özgürlüklerin önündeki sınırlan- dırmalar kaldırılmalıdır.
D) Selim
E) Zeynep
S
R
53. XI. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar geçen süreçte Batı, İslam
dünyasından yaptığı çevirilerle skolastik düşünce yüzün-
den yitirdiği Eski Yunan felsefesini yeniden keşfetmiştir.
Burjuvazinin yükselişe geçtiği dönemde Avrupa, İslam kül-
tür ve medeniyeti ile sistemli bir temasa geçmiştir. Arapça
ilim ve felsefe eserleri Latinceye tercüme edilmiştir. Çe-
viriler aracılığıyla eleştirilecek malzeme ve yeni olgular
öğrenen Avrupa, Orta Çağ boyunca kendisini bağlayan
otoritelerin baskısına karşı çıkmaya başlamıştır.
Avrupa'da yaşanan bu gelişmelerin aşağıdakilerden
hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) Rönesans hareketlerinin başlamasına
B) Hümanizm akımının önemini kaybetmesine
C) Katolik kilisesinin toplum üzerindeki etkisinin azalma-
sina
D) Reform hareketlerinin ortaya çıkmasına
E) Bilimsel gelişmelerin hız kazanmasına
16
56. F
to
la
1
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
D) Selim E) Zeynep S R 53. XI. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar geçen süreçte Batı, İslam dünyasından yaptığı çevirilerle skolastik düşünce yüzün- den yitirdiği Eski Yunan felsefesini yeniden keşfetmiştir. Burjuvazinin yükselişe geçtiği dönemde Avrupa, İslam kül- tür ve medeniyeti ile sistemli bir temasa geçmiştir. Arapça ilim ve felsefe eserleri Latinceye tercüme edilmiştir. Çe- viriler aracılığıyla eleştirilecek malzeme ve yeni olgular öğrenen Avrupa, Orta Çağ boyunca kendisini bağlayan otoritelerin baskısına karşı çıkmaya başlamıştır. Avrupa'da yaşanan bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A) Rönesans hareketlerinin başlamasına B) Hümanizm akımının önemini kaybetmesine C) Katolik kilisesinin toplum üzerindeki etkisinin azalma- sina D) Reform hareketlerinin ortaya çıkmasına E) Bilimsel gelişmelerin hız kazanmasına 16 56. F to la 1
4. Sekülerizm, dinî olanın karşıtı anlamına gelmektedir. Sekü-
lerizm, bir düşünce akımı veya bir hayat tarzı olarak Pro-
testan ülkelerde ortaya çıkan bir düşüncedir. Katolikliğe
bir tepki olarak doğan Protestan söylem, beraberinde
sekülerleşmeyi getirmiştir.
Buna göre sekülerizmin;
I dinin bir vicdan meselesi hâline getirilmesi,
feodal yönetimlerin yıkılması,
wan
NH. dinin kamu hayatından giderek ayrıştırılması ve kişiye
özel hâle getirilmesi
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu
savunulabilir?
Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Yeniçağ ve Yakınçağ'da Avrupa
4. Sekülerizm, dinî olanın karşıtı anlamına gelmektedir. Sekü- lerizm, bir düşünce akımı veya bir hayat tarzı olarak Pro- testan ülkelerde ortaya çıkan bir düşüncedir. Katolikliğe bir tepki olarak doğan Protestan söylem, beraberinde sekülerleşmeyi getirmiştir. Buna göre sekülerizmin; I dinin bir vicdan meselesi hâline getirilmesi, feodal yönetimlerin yıkılması, wan NH. dinin kamu hayatından giderek ayrıştırılması ve kişiye özel hâle getirilmesi durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III E) I, II ve III