Soru:

10. Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Psikologlar; duygular, yaratıcılık, öğrenme, ki- şilik, bellek, ins

10. Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Psikologlar; duygular, yaratıcılık, öğrenme, ki-
şilik, bellek, insanlar arası ilişkiler ve insanların çevreyle ilişkisi gibi konularda eğitim alır ve bunlar-
la ilgili araştırmalar yapar.
Bu bil

10. Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Psikologlar; duygular, yaratıcılık, öğrenme, ki- şilik, bellek, insanlar arası ilişkiler ve insanların çevreyle ilişkisi gibi konularda eğitim alır ve bunlar- la ilgili araştırmalar yapar. Bu bilgilere göre aşağıdaki deneylerden hangisi psikolojinin alanına girmemektedir? AYÇocuğun gelişiminde ve öğrenme sürecinde sosyal taklitçiliğin etkili olduğunu vurgulamak için bir deney yapıldı. Deneyde hacıyatmaz olarak bilinen oyuncak kullanıldı. Deneye katılan çocuk- lar 3 gruba ayrıldı. İlk gruba, oyuncağa kötü davranan yetişkinlerin, ikinci gruba oyuncağa iyi davranan yetişkinlerin videosu izletildi. Üçüncü grup ise herhangi bir şey izlemedi. Çocuklar oyuncağın bulunduğu odaya gönderildiğinde ise izledikleri videolarla aynı davranışları sergile- Wdiler. enme B) Celişen tutumlar karşısında insanların dengeyi sağlamak için verdiği tepkileri incelemek için bir deney yapıldı. Katılımcılar teker teker bir odaya alındı ve yaklaşık 1 saat sürecek oldukça sıkıcı görevleri tamamlamaları istendi. Tüm katılımcılar bu görevleri yaparken çok sıkılmıştı. Çıkarken onlardan dışarıda bekleyen diğer katılımcıya, deneyin oldukça eğlenceli olduğunu söylemeleri istendi. Bunu yapmaları karşılığında bazı katılımcılara 1 dolar verilirken bazılarına 20 dolar veril- di. Hepsi, çıktıktan sonra bekleyen kişiyi deneyin eğlenceli olduğuna inandırdı. Ancak işin ilginç tarafı 1 dolar alanlar deneyin gerçekten de eğlenceli olduğuna inanırken 20 dolar alanlar dene- yin aslında eğlenceli olmadığını düşünmüşlerdi. CAlexander ve Chris Van Tulleken, tek yumurta ikizi doktorlar. Bir dönem farklı ülkelerde yaşadık- ları için aralarındaki benzerliğin giderek azaldığını ve bundaki en önemli nedenin kilo problemi olduğunu fark ediyorlar. Tekrar aynı ülkede yaşamaya başladıklarında bu durum onları bir de- ney yapmaya itiyor. Alexander ve Chris bir ay boyunca beslenme alışkanlıklarını değiştirerek ki- lo vermekle ilgili önemli bir sonuç elde etmek istiyor ve biri bir ay boyunca karbonhidrati diğe ri ise yağı hayatından çıkararak deneye başlıyorlar. Diyetten sonra karbonhidratı bırakan Alexan- der, kardeşine göre daha çok kilo veriyor. 9 aylık olan ve henüz hiçbir hayvandan korkmayan Albert'in önüne beyaz bir fare kondu. Fa- reyle odada yalnız kalan Albert, fareye her dokunduğunda korkunç bazı sesler çıkarıldı. Sonun- da Albert, fareye dokunmasa bile korkup ağlamaya başladı. Daha sonra küçük Albert'in önüne beyaz fareye benzer beyaz ve tüylü nesneler getirildi. Albert hepsinden korkuyor ve ağlıyordu... Deney sonucunda, yetişkin korkularının büyük bir çoğunluğunun çocukluk döneminde oluşa bileceği sonucuna varıldı.

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap