Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Noktalama İşaretleri Soruları

sps longa
7. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin (1) Ko-
caman denizlerde ender bir balık gibisin (2) demiş
Özdemir Asaf (3) Ne güzel de demiş (4)
Buy
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
eğik çizgi (/) konulması uygun olur?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
126
veril
A) E
B)
C)
D)
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
sps longa 7. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin (1) Ko- caman denizlerde ender bir balık gibisin (2) demiş Özdemir Asaf (3) Ne güzel de demiş (4) Buy Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine eğik çizgi (/) konulması uygun olur? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. 126 veril A) E B) C) D)
10. (1) Bir ayın sonunda iş bulma ümidini yitirdi (II)
Cebinde yalnızca birkaç kuruş (III) Bu kadarcık
parayla ne yapabilirim, diye düşündü
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
sinin sonuna nokta getirilebilir?
A) Yalnız I.
C)
I ve III.
B) I ve II.
D)
Il ve III.
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
10. (1) Bir ayın sonunda iş bulma ümidini yitirdi (II) Cebinde yalnızca birkaç kuruş (III) Bu kadarcık parayla ne yapabilirim, diye düşündü Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi- sinin sonuna nokta getirilebilir? A) Yalnız I. C) I ve III. B) I ve II. D) Il ve III.
C) Yaptığım resim 1. seçilmiş.
D) Araba 130 km hızla giderken kaza yaptı.
3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama
yanlışı yapılmıştır?
A) En sevdiğim meyveler; elma, armut, nar.
B) Bize bugün mü geleceksiniz?
C) Olamaz, annem gelmiş!
D) Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusudur.
C) Sabah
D) Ayşe
4) Aşağ
hangis
A) Ar
B) OL
C) Is
D) S
:
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
C) Yaptığım resim 1. seçilmiş. D) Araba 130 km hızla giderken kaza yaptı. 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A) En sevdiğim meyveler; elma, armut, nar. B) Bize bugün mü geleceksiniz? C) Olamaz, annem gelmiş! D) Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. C) Sabah D) Ayşe 4) Aşağ hangis A) Ar B) OL C) Is D) S :
bilir.
kar-
anci
sine
2
mali
www.sadikuygun.com.tr
5
brcalipsimsay th
ipses,e1öp aislemelps us
15. Babam
her zaman şöyle derdi; (1)Sen iyi
olursan herkes iyi olur. (II) Dosdoğru laf! (III)
Daha nasıl söylesin? (IV)
Bu parçadaki numaralanmış noktalama
işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmış-
tır?
AM
AYI.
8) 11.
B) II.
e)
11.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
bilir. kar- anci sine 2 mali www.sadikuygun.com.tr 5 brcalipsimsay th ipses,e1öp aislemelps us 15. Babam her zaman şöyle derdi; (1)Sen iyi olursan herkes iyi olur. (II) Dosdoğru laf! (III) Daha nasıl söylesin? (IV) Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmış- tır? AM AYI. 8) 11. B) II. e) 11. D) IV.
5. Aşağıda bazı noktalama işaretlerinin kullanıldığı
yerlerle ilgili bilgi verilmiştir.
Kendisiyle ilgili açıklama verilecek
cümlenin sonunda kullanılırım.
Alay, kinaye veya küçümseme anlamı
kazandırılmak istenen sözden hemen
sonra yay ayraç içinde kullanılırım.
Tamamlanmış cümlelerin sonunda
kullanılırım.
Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı
cümleleri birbirinden ayırmak için
kullanılırım.
Buna göre aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla
belirtilen yerlerden hangisine bu noktalama
işaretlerinden herhangi biri getirildiğinde kul-
lanım alanı ile uyuşmaz?
A) Yaptığı tek şey şuydu (:) Başaracağına inandı.
B) İnsanların niçin işsiz kaldıklarını düşündüm(,)✓
c) Göz (1) baktığı, keşfettiği yeri beyne bildirir. V
İsteseymiş her üniversiteyi ( ) kazanırmış. X?
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
5. Aşağıda bazı noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerlerle ilgili bilgi verilmiştir. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda kullanılırım. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde kullanılırım. Tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılırım. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılırım. Buna göre aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlerden hangisine bu noktalama işaretlerinden herhangi biri getirildiğinde kul- lanım alanı ile uyuşmaz? A) Yaptığı tek şey şuydu (:) Başaracağına inandı. B) İnsanların niçin işsiz kaldıklarını düşündüm(,)✓ c) Göz (1) baktığı, keşfettiği yeri beyne bildirir. V İsteseymiş her üniversiteyi ( ) kazanırmış. X?
11:43
SIL SORULARLA
7
NETLERI TURGOLA
urbo
ğı
3-
Tayfun Hocammm
Şimdi
ceyi ge-
almıştır?
ğru işaret-
endiği yer-
13.
babysin Fishing
chin
Merhaba, ben virgül. Benimle ilgili bazı kural-
Dabu
ları size kısa bir şiirle hatırlatmak istedim:
Eş görevli sözcüklerin arasına beni koyun
Sıralı cümleleri ayırmak bir diğer huyum
Ara sözler cümleden benimle ayrılır
Hitap kelimeleri beni çok iyi tanır
Aşağıdakilerin hangisinde virgül şiirdeki görevlerin-
den biriyle kullanılmamıştır?
2GH
A) Yağmurdan, çamurdan, soğuktan ve açlıktan iler-
leyemez hâle gelmiştik.
3 noylim St
B) Koşa koşa geldi, bize neler yapmamız gerektiği-
ni anlattı, sonra çıkıp gitti.
(2
C) Bizi biz yapan unsurları, değerlerimizi, adımız gi-
bi bilmemiz gerekiyor.
ileg notibs
D) Evet, kırk seneden beri Türkçe üzerine çalışma-
lar yürütüyoruz.
elilebrengs elfotser nobielipildus
Tramshed on
nibnaim tho neto lehog sa na (A
hub bied sqÀ (8
ubabaria Don030
14. Yazı hayatına 1939 yılında şiirle başlayan Mehmet
lan zihnini mesqul de
|||
Soruya bakalım
r
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
11:43 SIL SORULARLA 7 NETLERI TURGOLA urbo ğı 3- Tayfun Hocammm Şimdi ceyi ge- almıştır? ğru işaret- endiği yer- 13. babysin Fishing chin Merhaba, ben virgül. Benimle ilgili bazı kural- Dabu ları size kısa bir şiirle hatırlatmak istedim: Eş görevli sözcüklerin arasına beni koyun Sıralı cümleleri ayırmak bir diğer huyum Ara sözler cümleden benimle ayrılır Hitap kelimeleri beni çok iyi tanır Aşağıdakilerin hangisinde virgül şiirdeki görevlerin- den biriyle kullanılmamıştır? 2GH A) Yağmurdan, çamurdan, soğuktan ve açlıktan iler- leyemez hâle gelmiştik. 3 noylim St B) Koşa koşa geldi, bize neler yapmamız gerektiği- ni anlattı, sonra çıkıp gitti. (2 C) Bizi biz yapan unsurları, değerlerimizi, adımız gi- bi bilmemiz gerekiyor. ileg notibs D) Evet, kırk seneden beri Türkçe üzerine çalışma- lar yürütüyoruz. elilebrengs elfotser nobielipildus Tramshed on nibnaim tho neto lehog sa na (A hub bied sqÀ (8 ubabaria Don030 14. Yazı hayatına 1939 yılında şiirle başlayan Mehmet lan zihnini mesqul de ||| Soruya bakalım r
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktala-
ma yanlışı vardır?
A) Ne buralarda durabiliyor, ne de buralardan
kaçıp gidebiliyordu.
Bimlamız, lisanımız düzelince; lisanımız da
kafamız düzelince düzelecek.
... derken sokağın girişinde siyah bir araba
belirdi.
D) Öğrencilere "dostluk" konulu kompozisyon
ödevi verildi.
8.
Sur
tar
ta
y
Ya
le
g
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktala- ma yanlışı vardır? A) Ne buralarda durabiliyor, ne de buralardan kaçıp gidebiliyordu. Bimlamız, lisanımız düzelince; lisanımız da kafamız düzelince düzelecek. ... derken sokağın girişinde siyah bir araba belirdi. D) Öğrencilere "dostluk" konulu kompozisyon ödevi verildi. 8. Sur tar ta y Ya le g
2. "Ulkemizin nüfusu 80 milyondur ve bu nüfusun yarısı yirmi beş yaş ve altındadır. Bu genç nüfus bazı Avrupa Ülkeleri'nin
ve bazı komşularımızın toplam nüfuslarının kat kat üzerindedir. Bu genç ve dinamik nüfus, ülkemiz için bazı sorunlar
11
oluştursa da gelişmenin ve ilerlemenin en güvenilir kaynağıdır."
IV
By metinde altı çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) IV.
B) III.
C) II.
D) I. 1
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
2. "Ulkemizin nüfusu 80 milyondur ve bu nüfusun yarısı yirmi beş yaş ve altındadır. Bu genç nüfus bazı Avrupa Ülkeleri'nin ve bazı komşularımızın toplam nüfuslarının kat kat üzerindedir. Bu genç ve dinamik nüfus, ülkemiz için bazı sorunlar 11 oluştursa da gelişmenin ve ilerlemenin en güvenilir kaynağıdır." IV By metinde altı çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) IV. B) III. C) II. D) I. 1
"Dede Korkut Kitabi" atasözü, deyim, ağıt vb. sözlü ürünlerin yanı sıra Türk gelenek ve inanışlarına da yer verilen
hikayelerden oluşan zengin bir kaynaktır. 15. yüzyılda yazıya geçirilen ve bugün Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ı
kapsayan geniş bir bölgede "Dede Korkut veya Korkut Ata" olarak tanınan bilge kişilik etrafında oluşan hikayeler,
edebiyatımızın en özgün eserlerindendir. Kitapta on iki hikaye vardır. Destandan halk hikâyesine geçiş niteliği göste-
ren bu hikayelerin en önemli özelliklerinden biri, şiirsel anlatıma sahip olmasıdır. Kahramanlıkların efsanevi unsurlarla
birlikte anlatıldığı hikayelerde Dede Korkut, zaman zaman ortaya çıkar ve bilge bir kişi olarak kurguya katkıda bulu-
nur. İşte geleneğimizin bu eşsiz eseri, "Dede Korkut (Korkut Ata) Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği adıyla Türkiye,
Azerbaycan ve Kazakistan'ın ortak başvurusu sonucu 28 Kasım 2018'de UNESCO Insanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edilmiştir.
10. Bu metinde iki nokta (:) aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır?
A) Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır.
B) Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümle veya ifadelerin sonuna konur.
C) Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonunda kullanılır.
D) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümle veya ifadelerin sonuna konur. /
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
"Dede Korkut Kitabi" atasözü, deyim, ağıt vb. sözlü ürünlerin yanı sıra Türk gelenek ve inanışlarına da yer verilen hikayelerden oluşan zengin bir kaynaktır. 15. yüzyılda yazıya geçirilen ve bugün Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ı kapsayan geniş bir bölgede "Dede Korkut veya Korkut Ata" olarak tanınan bilge kişilik etrafında oluşan hikayeler, edebiyatımızın en özgün eserlerindendir. Kitapta on iki hikaye vardır. Destandan halk hikâyesine geçiş niteliği göste- ren bu hikayelerin en önemli özelliklerinden biri, şiirsel anlatıma sahip olmasıdır. Kahramanlıkların efsanevi unsurlarla birlikte anlatıldığı hikayelerde Dede Korkut, zaman zaman ortaya çıkar ve bilge bir kişi olarak kurguya katkıda bulu- nur. İşte geleneğimizin bu eşsiz eseri, "Dede Korkut (Korkut Ata) Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği adıyla Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın ortak başvurusu sonucu 28 Kasım 2018'de UNESCO Insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edilmiştir. 10. Bu metinde iki nokta (:) aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır? A) Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır. B) Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümle veya ifadelerin sonuna konur. C) Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonunda kullanılır. D) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümle veya ifadelerin sonuna konur. /
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmesi uygun değildir?
A) Niçin bana öyle davrandığını bir türlü anlayamadım
B) Ne kadar çalıştığınızı ben nasıl öğreneceğim
Kim bu dünyada mutsuz olmak ister ki
D) Ben mi anlatmışım bütün bu olanları
Alanları
4.
Aşağıda üç noktan
Anlatım olarak ta
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmesi uygun değildir? A) Niçin bana öyle davrandığını bir türlü anlayamadım B) Ne kadar çalıştığınızı ben nasıl öğreneceğim Kim bu dünyada mutsuz olmak ister ki D) Ben mi anlatmışım bütün bu olanları Alanları 4. Aşağıda üç noktan Anlatım olarak ta
20. "Sizce mutluluk nedir ()" diye soran birine
on beş yıl önce şöyle demiştim () Mutluluk
insanın içini ısıtan () aydınlatan bir şeydir ()
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (?) (.) (,) (!)
C) () () () ()
B) (?) (:) (₂) (.)
D) () (1) () (...)
2015-2016 TEOG 2.DÖNEM
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
20. "Sizce mutluluk nedir ()" diye soran birine on beş yıl önce şöyle demiştim () Mutluluk insanın içini ısıtan () aydınlatan bir şeydir () Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) (?) (.) (,) (!) C) () () () () B) (?) (:) (₂) (.) D) () (1) () (...) 2015-2016 TEOG 2.DÖNEM
25. Salih () karmaşık duygular içinde çekti
oltayı. Balığı yemezdi () niçin mi tutardı ()
Yakalayıp tekrar göle bırakmak için tutardı.
Biraz düşündü () çekti, çekti...
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangileri getirilmelidir?
A) (,) (,) (:) ()
C) (;) () (?) (₂)
B) (;) () (:) (;)
D) () () (?) (;)
2016-2017 TEOG 1.DÖNEM MAZERET
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
25. Salih () karmaşık duygular içinde çekti oltayı. Balığı yemezdi () niçin mi tutardı () Yakalayıp tekrar göle bırakmak için tutardı. Biraz düşündü () çekti, çekti... Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (,) (:) () C) (;) () (?) (₂) B) (;) () (:) (;) D) () () (?) (;) 2016-2017 TEOG 1.DÖNEM MAZERET
2. Zaten adanın saati saatine uymazdı. Burası
karanır, aydınlanır, kızarır, morarır, mavileşir,
serap gibi ufka yaslanırdı. Bu yüzden adaya onu
ürkütmemek için usul usul ayak ucuna basılarak
gidilirdi.
Bu parçada virgülün kullanımıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek
için konmuştur.
B) Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri
ayırmak için konmuştur.
C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için
konmuştur.
D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime
gruplarının arasına konmuştur
2013 SBS
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
2. Zaten adanın saati saatine uymazdı. Burası karanır, aydınlanır, kızarır, morarır, mavileşir, serap gibi ufka yaslanırdı. Bu yüzden adaya onu ürkütmemek için usul usul ayak ucuna basılarak gidilirdi. Bu parçada virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konmuştur. B) Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konmuştur. C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur. D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının arasına konmuştur 2013 SBS
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı-
şi yoktur?
A) Müzisyen, kendisine soru soran kişiye: "Müziğe nasıl
mı başladım? Nasıl olacak duyunca, bütün sesleri çok
etkilendiğim için" dedi.
B) Müzisyen, kendisine soru soran kişiye: "Müziğe nasıl
mı başladım, nasıl olacak duyunca bütün sesleri çok
etkilendiğim için." dedi.
C) Müzisyen, kendisine soru soran kişiye "Müziğe nasıl
mı başladım? Nasıl olacak duyunca bütün sesleri çok
etkilendiğim için." dedi.
ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Müzisyen, kendisine soru soran kişiye "Müziğe nasıl
mı başladım. Nasıl olacak duyunca bütün sesleri çok
etkilendiğim için" dedi.
E) Müzisyen, kendisine soru soran kişiye: "Müziğe nasıl
mı başladım, nasıl olacak duyunca, bütün sesleri çok
etkilendiğim için." dedi.
Ölçme, Değerlendirme
8402
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı- şi yoktur? A) Müzisyen, kendisine soru soran kişiye: "Müziğe nasıl mı başladım? Nasıl olacak duyunca, bütün sesleri çok etkilendiğim için" dedi. B) Müzisyen, kendisine soru soran kişiye: "Müziğe nasıl mı başladım, nasıl olacak duyunca bütün sesleri çok etkilendiğim için." dedi. C) Müzisyen, kendisine soru soran kişiye "Müziğe nasıl mı başladım? Nasıl olacak duyunca bütün sesleri çok etkilendiğim için." dedi. ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü D) Müzisyen, kendisine soru soran kişiye "Müziğe nasıl mı başladım. Nasıl olacak duyunca bütün sesleri çok etkilendiğim için" dedi. E) Müzisyen, kendisine soru soran kişiye: "Müziğe nasıl mı başladım, nasıl olacak duyunca, bütün sesleri çok etkilendiğim için." dedi. Ölçme, Değerlendirme 8402
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta kon
labilir?
A) Bu akşam Ankara'dan döner mi bilmiyorum
B) Yoksa sen de onun gibi mi düşünüyorsun
C) Dün sabahtan beri kayıpmış öyle mi
D) Acaba bütün kitaplarımı bir eskiciye mi versem
E) O da senin düşündüğünü mü düşünüyor
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta kon labilir? A) Bu akşam Ankara'dan döner mi bilmiyorum B) Yoksa sen de onun gibi mi düşünüyorsun C) Dün sabahtan beri kayıpmış öyle mi D) Acaba bütün kitaplarımı bir eskiciye mi versem E) O da senin düşündüğünü mü düşünüyor
17. Tarihimizin ilk bilimsel su altı kazısı (1) onun peşi sıra gelen
önemli (II) su altı keşifleri (III) aynı coğrafyada (IV) Anadolu
kıyılarında onlarca arkeoloğun katılımıyla (V) önceki
ilkbaharda törenle başladı.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine virgül
() işareti getirilemez?
B) 11
for for
DIV
V
2
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
17. Tarihimizin ilk bilimsel su altı kazısı (1) onun peşi sıra gelen önemli (II) su altı keşifleri (III) aynı coğrafyada (IV) Anadolu kıyılarında onlarca arkeoloğun katılımıyla (V) önceki ilkbaharda törenle başladı. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine virgül () işareti getirilemez? B) 11 for for DIV V 2