Soru:

11-1. Küçük Rusya olarak adlandırılır II. Verimli tanm alanma sahiptir. III. En geniş toprağa sahip SSCB Cumhuriyeti'dir. -Yukar

11-1. Küçük Rusya olarak adlandırılır
II. Verimli tanm alanma sahiptir.
III. En geniş toprağa sahip SSCB
Cumhuriyeti'dir.
-Yukarldaki özelliklerden hangileri Ukrayna'ya
aittir?
A) Yalnız 1 B) Yalnız C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
YI

11-1. Küçük Rusya olarak adlandırılır II. Verimli tanm alanma sahiptir. III. En geniş toprağa sahip SSCB Cumhuriyeti'dir. -Yukarldaki özelliklerden hangileri Ukrayna'ya aittir? A) Yalnız 1 B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III YI