Soru:

11) a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, s 1-20 fonksiyonunun (a. b) noktasında bir ekstremumu olduguna göre, a + b toplamı kaç

11) a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,
s
1-20
fonksiyonunun (a. b) noktasında bir ekstremumu
olduguna göre, a + b toplamı kaçtır?
B) 2
2x.x = x ² + 2 = 0
-
D) 4 E)5
20² a² + a
D
a(2+0)
6.E 7.A 8.C 9.D 10.B 11.C

11) a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, s 1-20 fonksiyonunun (a. b) noktasında bir ekstremumu olduguna göre, a + b toplamı kaçtır? B) 2 2x.x = x ² + 2 = 0 - D) 4 E)5 20² a² + a D a(2+0) 6.E 7.A 8.C 9.D 10.B 11.C

Soru Çözümünü Göster