Soru:

11. Aşağıda verilenlerden hangisinde Mihver Devletler doğru sıralanmıştır? A) ABD-Ingiltere - Türkiye B) Ingiltere - Almanya - İ

11. Aşağıda verilenlerden hangisinde Mihver Devletler
doğru sıralanmıştır?
A) ABD-Ingiltere - Türkiye
B) Ingiltere - Almanya - İtalya
C) Almanya - Italya - Japonya
D) Italya - Japonya - Rusya
E) Rusya - Almanya - Türkiye

11. Aşağıda verilenlerden hangisinde Mihver Devletler doğru sıralanmıştır? A) ABD-Ingiltere - Türkiye B) Ingiltere - Almanya - İtalya C) Almanya - Italya - Japonya D) Italya - Japonya - Rusya E) Rusya - Almanya - Türkiye