%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Dünya Savaşı (1939-1945) Soruları

A
R
I
25. II. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerie
yapılacak barış antlaşmalarının esaslarının be-
lirlendiği ve aynı zamanda müttefik devletler
arasında önemli görüş ayrılıklarının yaşanmaya
başladığı konferans aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Yalta Konferansı
B) Paris Konferansı
Postdam Konferansı
D) Münih Konferansı
E) Moskova Konferansı
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
A R I 25. II. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerie yapılacak barış antlaşmalarının esaslarının be- lirlendiği ve aynı zamanda müttefik devletler arasında önemli görüş ayrılıklarının yaşanmaya başladığı konferans aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Yalta Konferansı B) Paris Konferansı Postdam Konferansı D) Münih Konferansı E) Moskova Konferansı
a) Rusya'nın işgali b) Polonya'nın işgali c) Romanya'nın işgali d) Fransa'nın işgali
12- Müttefikler Almanya'ya karşı Türkiye'den hangi cephenin açılmasına katkı vermesini
istedi?
a) Balkan
b) Rusya
c)Polonya d) İtalya
13-Yalta Konferansında hangi konu tartışmaya açıldı?
a) Alman barışı b) Rusya ile ittifak c)Boğazlar d) Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
14- İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin dy politikasının en önemli meselesi hangisidir?
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
a) Rusya'nın işgali b) Polonya'nın işgali c) Romanya'nın işgali d) Fransa'nın işgali 12- Müttefikler Almanya'ya karşı Türkiye'den hangi cephenin açılmasına katkı vermesini istedi? a) Balkan b) Rusya c)Polonya d) İtalya 13-Yalta Konferansında hangi konu tartışmaya açıldı? a) Alman barışı b) Rusya ile ittifak c)Boğazlar d) Birleşmiş Milletlerin kuruluşu 14- İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin dy politikasının en önemli meselesi hangisidir?
243
New Deal
B) Hoover Moratoryumu
C) Kliring Sistemi
D) Molotof Planı
E) NEP
8. 1. Yusuf Akçura
II. Zeki Velidi Togan
III. Enver Paşa
Yukarıda verilen fikir insanlarından
hangileri Basmacı Hareketi içerisinde
yer almışlardır?
A) Yalnız 1 B) Yalnız III C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
Yediiklim Sana Yeter!
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
243 New Deal B) Hoover Moratoryumu C) Kliring Sistemi D) Molotof Planı E) NEP 8. 1. Yusuf Akçura II. Zeki Velidi Togan III. Enver Paşa Yukarıda verilen fikir insanlarından hangileri Basmacı Hareketi içerisinde yer almışlardır? A) Yalnız 1 B) Yalnız III C) I ve III E) I, II ve III D) II ve III Yediiklim Sana Yeter!
D. İkinci Dünya Savaşı sırasında Mart 1945'e kadar Mih-
ver Devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş
Milletler Teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer ala-
bileceği kararı, aşağıdaki konferanslardan hangisin-
de alınmıştır?
A) Kahire
B) Potsdam
D) Moskova
C) San Francisco
E) Yalta
(2013- LYS)
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
D. İkinci Dünya Savaşı sırasında Mart 1945'e kadar Mih- ver Devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer ala- bileceği kararı, aşağıdaki konferanslardan hangisin- de alınmıştır? A) Kahire B) Potsdam D) Moskova C) San Francisco E) Yalta (2013- LYS)
11. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı
sırasında Türkiye'de kamu güvenliğini sağla-
mak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir?
A) Tüm illerde hava saldırısı tehlikesine karşı
karartma uygulanması
B) Tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi
uygulamasının başlatılması
C) Karadeniz'de Türk gemi seferlerinin durdurul-
masi
D) Ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler
konması
E) Milli Güvenlik Kurulunun oluşturulması
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
11. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de kamu güvenliğini sağla- mak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir? A) Tüm illerde hava saldırısı tehlikesine karşı karartma uygulanması B) Tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasının başlatılması C) Karadeniz'de Türk gemi seferlerinin durdurul- masi D) Ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler konması E) Milli Güvenlik Kurulunun oluşturulması
1945-1975 yılları arasına "Muhteşem Otuzlar
denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) ABD ve SSCB arasında yaşanan gerilim
B) Kore ve Vietnam savaşları
KES
C) Dünyada ekonomik büyüme hızının artması
D) Birleşmiş Milletlerin kurulması
E) Sosyalist blokun oluşması
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
1945-1975 yılları arasına "Muhteşem Otuzlar denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangi- sidir? A) ABD ve SSCB arasında yaşanan gerilim B) Kore ve Vietnam savaşları KES C) Dünyada ekonomik büyüme hızının artması D) Birleşmiş Milletlerin kurulması E) Sosyalist blokun oluşması
7. Devlet borçlarının ekonomiler için zararlı oldu-
ğu görüşü aşağıdakilerden hangisi ile son
bulmuştur?
A) Birinci Dünya Savaşı
B) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
C) İkinci Dünya Savaşı
D) Birinci Petrol Krizi
E) Körfez Savaşı
10. I
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
7. Devlet borçlarının ekonomiler için zararlı oldu- ğu görüşü aşağıdakilerden hangisi ile son bulmuştur? A) Birinci Dünya Savaşı B) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı C) İkinci Dünya Savaşı D) Birinci Petrol Krizi E) Körfez Savaşı 10. I
TYT
SOSYAL BİLİML
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-1
ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan
alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılar
1.
İtalya'nın Ortadoğu'ya yönelik saldırgan politikası karşı-
sında Türkiye'nin öncülüğünde İran, Irak ve Afganistan'ın
katılımıyla 1937 yılında Sadabat Pakti oluşturulmuştur.
Türkiye'nin bu Pakt ile,
I. Doğu sınırlarını güvence altına almak.
II. Musul sorununun çözümünde Müslüman devletlerin
desteğini sağlamak.
III. Ortadoğu'daki nüfuzunu arttırmak.
amaçlarından hangilerini taşıdığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve III
ELive Ill
Sivas'ta Melek Reşit Hanım ve Şefika Hanım öncülü-
C) I ve II
PANDUL
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
TYT SOSYAL BİLİML 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-1 ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan alanlarına ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılar 1. İtalya'nın Ortadoğu'ya yönelik saldırgan politikası karşı- sında Türkiye'nin öncülüğünde İran, Irak ve Afganistan'ın katılımıyla 1937 yılında Sadabat Pakti oluşturulmuştur. Türkiye'nin bu Pakt ile, I. Doğu sınırlarını güvence altına almak. II. Musul sorununun çözümünde Müslüman devletlerin desteğini sağlamak. III. Ortadoğu'daki nüfuzunu arttırmak. amaçlarından hangilerini taşıdığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II I ve III ELive Ill Sivas'ta Melek Reşit Hanım ve Şefika Hanım öncülü- C) I ve II PANDUL
2. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye üzerinde-
ki Sovyet tehdidi açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.
SSCB lideri Stalin, II. Dünya Savaşı sonunda orta-
ya çıkan koşullar nedeniyle Boğazların statüsünün
aynen devam edemeyeceğini ve SSCB lehine de-
ğişiklikler yapılmasını talep etmiştir.
Türkiye'nin Sovyet tehlikesine karşı yetersiz
askerî güce sahip olması aşağıdakilerden han-
gisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Doğu ve Batı blokları arasında tarafsız bir politi-
ka izlenmesini
B) Batı ittifakı içinde yer alınmasını
C) Tek parti yönetiminin sürdürülmesini
D) Askeri darbe ile Demokrat Parti'nin yönetimden
uzaklaştırılmasını
E) Savunma dışındaki savaşları kanun dışı sayan
Briand-Kellogg Pakti'nin imzalanmasını
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
2. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye üzerinde- ki Sovyet tehdidi açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. SSCB lideri Stalin, II. Dünya Savaşı sonunda orta- ya çıkan koşullar nedeniyle Boğazların statüsünün aynen devam edemeyeceğini ve SSCB lehine de- ğişiklikler yapılmasını talep etmiştir. Türkiye'nin Sovyet tehlikesine karşı yetersiz askerî güce sahip olması aşağıdakilerden han- gisini zorunlu hale getirmiştir? A) Doğu ve Batı blokları arasında tarafsız bir politi- ka izlenmesini B) Batı ittifakı içinde yer alınmasını C) Tek parti yönetiminin sürdürülmesini D) Askeri darbe ile Demokrat Parti'nin yönetimden uzaklaştırılmasını E) Savunma dışındaki savaşları kanun dışı sayan Briand-Kellogg Pakti'nin imzalanmasını
10. II. Dünya Savaşı'nın başlarında Almanya ve Ja-
ponya için işler planladıkları gibi yolunda gitmekte
idi. Ancak savaşın sonuna doğru hiç ummadıkları
durumlarla karşılaştılar ve savaştan yenik ayrıldı-
lar.
Almanya ve
Aşağıdakilerden hangisi
Japonya'nın savaşı kaybetmesine neden olan
gelişmelerden değildir?
SSCB'nin savaşa girmesi
B) ABD'nin Pearl Harbour Baskınına uğraması
C) ABD'nin savaşa girmesi
V
D) ABD'nin savaşta ükleer silah kullanması
E) Alman ordularının soğuk Pus ikliminde zorlan-
Fimfide
masi
KO
Ne
Is
10
3
1
2
3
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
10. II. Dünya Savaşı'nın başlarında Almanya ve Ja- ponya için işler planladıkları gibi yolunda gitmekte idi. Ancak savaşın sonuna doğru hiç ummadıkları durumlarla karşılaştılar ve savaştan yenik ayrıldı- lar. Almanya ve Aşağıdakilerden hangisi Japonya'nın savaşı kaybetmesine neden olan gelişmelerden değildir? SSCB'nin savaşa girmesi B) ABD'nin Pearl Harbour Baskınına uğraması C) ABD'nin savaşa girmesi V D) ABD'nin savaşta ükleer silah kullanması E) Alman ordularının soğuk Pus ikliminde zorlan- Fimfide masi KO Ne Is 10 3 1 2 3
18. II. Dünya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisindeki
sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştur. Hava
saldırıları, karne uygulaması, işgal edilen ülkelerin talan edilmesi,
sivil esirlerin öldürülmesi, verem, tifüs gibi hastalıkların yayılması
ayrıca Nazilerin üstün ırk yaratma gayesiyle engellileri,
Yahudileri, Romanları, Sintileri, ten rengi farklı olanları toplama
kamplarında yok etmeleri neticesinde 60 milyona yakın kişi
hayatını kaybetmiştir.
Yukarıdaki paragrafta II. Dünya Savaşı'nın daha çok hangi yönü
vurgulanmıştır?
A) Sosyal B) Ekonomik C) Siyasi D) Askerî E) Hukuki
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
18. II. Dünya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştur. Hava saldırıları, karne uygulaması, işgal edilen ülkelerin talan edilmesi, sivil esirlerin öldürülmesi, verem, tifüs gibi hastalıkların yayılması ayrıca Nazilerin üstün ırk yaratma gayesiyle engellileri, Yahudileri, Romanları, Sintileri, ten rengi farklı olanları toplama kamplarında yok etmeleri neticesinde 60 milyona yakın kişi hayatını kaybetmiştir. Yukarıdaki paragrafta II. Dünya Savaşı'nın daha çok hangi yönü vurgulanmıştır? A) Sosyal B) Ekonomik C) Siyasi D) Askerî E) Hukuki
10. Aşağıdaki tarihî şahsiyetlerden hangisi, II. Dünya
Savaşı'ndaki Müttefik Devletlerin liderlerinden biri
değildir?
A) Charles de Gaulle
B) Benito Mussolini
C) Franklin
Roosevelt
D) Joseph Stalin
E) Winston Churchill
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
10. Aşağıdaki tarihî şahsiyetlerden hangisi, II. Dünya Savaşı'ndaki Müttefik Devletlerin liderlerinden biri değildir? A) Charles de Gaulle B) Benito Mussolini C) Franklin Roosevelt D) Joseph Stalin E) Winston Churchill
12. Aşağıdaki konferanslardan hangisinin II. Dünya
Savaşı sırasında düzenlendiği söylenemez?
A) Yalta Konferansı
B) Münih Konferansı
Ch Casablanca Konferansı
DY Tahran Konferans
Kahire Konferansı
366
16. I
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
12. Aşağıdaki konferanslardan hangisinin II. Dünya Savaşı sırasında düzenlendiği söylenemez? A) Yalta Konferansı B) Münih Konferansı Ch Casablanca Konferansı DY Tahran Konferans Kahire Konferansı 366 16. I
10. İkinci Dünya Savaşı'ndaki;
I. Maginot Hattı,
II. Barbarossa Harekâtı,
III. Normandiya Çıkarması
gelişmelerinden hangileri Almanya'nın Doğu
Cephesi'ndeki mücadelesiyle ilgili girişimlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
10. İkinci Dünya Savaşı'ndaki; I. Maginot Hattı, II. Barbarossa Harekâtı, III. Normandiya Çıkarması gelişmelerinden hangileri Almanya'nın Doğu Cephesi'ndeki mücadelesiyle ilgili girişimlerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
25. II. Dünya Savaşı sırasında 22-26 Kasım 1943 tarihinde
toplanan 1. Kahire Konferansı'nda Türkiye'yi savaşa sok-
mak isteyen İngiltere ve ABD başarısız olmuştur.
Bu konferansta Türkiye'yi temsil eden dış işleri baka-
nı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Rüştü Aras
B) Numan Menemencioğlu
C) Yusuf Kemal Tengirşek
D) Recep Peker
E) İsmet İnönü
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
25. II. Dünya Savaşı sırasında 22-26 Kasım 1943 tarihinde toplanan 1. Kahire Konferansı'nda Türkiye'yi savaşa sok- mak isteyen İngiltere ve ABD başarısız olmuştur. Bu konferansta Türkiye'yi temsil eden dış işleri baka- nı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevfik Rüştü Aras B) Numan Menemencioğlu C) Yusuf Kemal Tengirşek D) Recep Peker E) İsmet İnönü
Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı
yıllarında Türkiye'de yaşanan gelişmelerden
değildir?
A)Temel besin maddelerinden tasarruf sağlamak
için Ekmek Karnesi uygulamasına geçildi.
B)Stokçuluk ve karaborsacılık faaliyetleri yaşandı
C) Ülkedeki zenginlerden ve haksız kazanç
sağlayanlardan Varlık Vergisi alındı
D)Üretim ve nüfus hızında artış yaşandı
E)Alman hava saldırılarından korunmak için
Karartma uygulaması yapıldı.
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşanan gelişmelerden değildir? A)Temel besin maddelerinden tasarruf sağlamak için Ekmek Karnesi uygulamasına geçildi. B)Stokçuluk ve karaborsacılık faaliyetleri yaşandı C) Ülkedeki zenginlerden ve haksız kazanç sağlayanlardan Varlık Vergisi alındı D)Üretim ve nüfus hızında artış yaşandı E)Alman hava saldırılarından korunmak için Karartma uygulaması yapıldı.