Soru:

11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da 1648'de imzala- nan Westphalia (Vestfalya) Antlaşması'nın sonuçla- rindan biri değildir? A

11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da 1648'de imzala-
nan Westphalia (Vestfalya) Antlaşması'nın sonuçla-
rindan biri değildir?
A) Avrupalı devletlere mezhep seçme özgürlüğü veril-
miştir.
B) Her ulusa bir devlet anlayışı ortaya çıkmıştır.
C) Kilise, uluslararası siyasetin dışına itilmiştir.
D) Devletler arası ilişkilerde dini ittifaklar önem kazan-
mıştır.
YAYINDA TEK BAŞARIDA TEK --
manlı İmparatorluğu
E) Her birey kendisini ortak değerlerini paylaştığı bir
ulusla özdeşleşmiştir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da 1648'de imzala- nan Westphalia (Vestfalya) Antlaşması'nın sonuçla- rindan biri değildir? A) Avrupalı devletlere mezhep seçme özgürlüğü veril- miştir. B) Her ulusa bir devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. C) Kilise, uluslararası siyasetin dışına itilmiştir. D) Devletler arası ilişkilerde dini ittifaklar önem kazan- mıştır. YAYINDA TEK BAŞARIDA TEK -- manlı İmparatorluğu E) Her birey kendisini ortak değerlerini paylaştığı bir ulusla özdeşleşmiştir.