Soru:

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne- mi'nde eğitim ve öğretmen ile ilgili gelişme- lerden değildir? A) Maarif Teşkilat-ı

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne-
mi'nde eğitim ve öğretmen ile ilgili gelişme-
lerden değildir?
A) Maarif Teşkilat-ı Hakkında Kanun'un çıkarıl-
masi
B) Karma eğitime geçilmesi
C) Medreselerin statüsünün imam hatip okulla-
rina dönüştürülmesi
D) Darülfünuna bağlı olarak ilahiyat fakültesinin
kurulması
E) Köy eğitmeni projesinin oluşturulması

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne- mi'nde eğitim ve öğretmen ile ilgili gelişme- lerden değildir? A) Maarif Teşkilat-ı Hakkında Kanun'un çıkarıl- masi B) Karma eğitime geçilmesi C) Medreselerin statüsünün imam hatip okulla- rina dönüştürülmesi D) Darülfünuna bağlı olarak ilahiyat fakültesinin kurulması E) Köy eğitmeni projesinin oluşturulması