Soru:

11. Aynı sıcaklıktaki farklı X, Y ve Z sıvılarında K cisminin denge durumları şekildeki gibidir. K X Buna göre, Y DI ve III K N

11. Aynı sıcaklıktaki farklı X, Y ve Z sıvılarında K
cisminin denge durumları şekildeki gibidir.
K
X
Buna göre,
Y
DI ve III
K
N
K
Sıvıların K cismine uyguladıkları kaldırma
kuvvetleri eşittir.
II. Özkütlesi en büyük olan X sıvısıdır.
I. K cisminin özkütles

11. Aynı sıcaklıktaki farklı X, Y ve Z sıvılarında K cisminin denge durumları şekildeki gibidir. K X Buna göre, Y DI ve III K N K Sıvıların K cismine uyguladıkları kaldırma kuvvetleri eşittir. II. Özkütlesi en büyük olan X sıvısıdır. I. K cisminin özkütlesi Z SIVISının özkütlesine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III

Soru Çözümünü Göster