Kaldırma Kuvveti Soruları

Örnek-16
Esnek bir çocuk balonu şişirilerek içinde d özkütleli
SIVI bulunan kabın tabanına bir iple bağlandığında
şekildeki gibi dengede oluyor.
P=hde
hit P↑ oda
balana etkr ede
(Basis)
Vhachdeasin
Fri dearr
A) Yalnız I
D) II ve III
Esnek
balon
d T.
G
O
İpte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü (Tp):
I.
h sivi derinliğine
II. Sıvının d özkütlesine
III. Balonun hacmine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
(Fr= haps
B) I ve II
G+Tp=t
= fx= 1.de
C) I ve III
Gazin
E) Il ve Ill
Hav
ne.
Fizik
Kaldırma Kuvveti
Örnek-16 Esnek bir çocuk balonu şişirilerek içinde d özkütleli SIVI bulunan kabın tabanına bir iple bağlandığında şekildeki gibi dengede oluyor. P=hde hit P↑ oda balana etkr ede (Basis) Vhachdeasin Fri dearr A) Yalnız I D) II ve III Esnek balon d T. G O İpte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü (Tp): I. h sivi derinliğine II. Sıvının d özkütlesine III. Balonun hacmine niceliklerinden hangilerine bağlıdır? (Fr= haps B) I ve II G+Tp=t = fx= 1.de C) I ve III Gazin E) Il ve Ill Hav ne.
ge durum-
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
10. Eşit hacim bölmeli X ve Y cisimleri aynı sıvıda şe
deki gibi dengededir.
44
A) 2
X
oranı kaçtır?
B)
X in özkütlesi dx, Y nin özkütlesi dy olduğuna
dx
göre
dy
Y
C) ²/3/
SIVI
-yer
D) 2/12
3/5
Cism
Fk ka
I. F.
11. F
III. F
eşitl
A)
Fizik
Kaldırma Kuvveti
ge durum- FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 10. Eşit hacim bölmeli X ve Y cisimleri aynı sıvıda şe deki gibi dengededir. 44 A) 2 X oranı kaçtır? B) X in özkütlesi dx, Y nin özkütlesi dy olduğuna dx göre dy Y C) ²/3/ SIVI -yer D) 2/12 3/5 Cism Fk ka I. F. 11. F III. F eşitl A)
2. ÜNİTE: MADDE VE ÖZELLİKLERİ
7.
SIVI
X
FK
yer
X cismi bir sıvı içinde şekildeki gibi yarısı sıvıya bat-
mış durumda dengededir.
X cisminin üst yarısı kesilip atılırsa kalan parça
aynı sıvıda aşağıdakilerden hangisi gibi denge-
de kalır?
A)
1
Fizik
Kaldırma Kuvveti
2. ÜNİTE: MADDE VE ÖZELLİKLERİ 7. SIVI X FK yer X cismi bir sıvı içinde şekildeki gibi yarısı sıvıya bat- mış durumda dengededir. X cisminin üst yarısı kesilip atılırsa kalan parça aynı sıvıda aşağıdakilerden hangisi gibi denge- de kalır? A) 1
V
V.
3. K cismi X, Y ve Z sıvılarında Şekil I, Şekil II ve
Şekil III teki gibi dengededir.
-K-
X SIVISI
A) Fx < Fy <Fz
C) Fx = Fy <Fz
K
Y SIVISI
10. SINIF / FİZİK SORU BANKASI
Şekil I
Şekil II
Şekil III
X, Y ve Z sıvılarının K cismine uyguladığı kaldır-
ma kuvveti sırasıyla Fx, Fy ve Fz olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
E) F₂ < Fy <Fx
Z SIVISI
-yer
B) F₂ < Fx = Fy
D) Fx = Fy = Fz
6. Kka
ların
lan
67
kal
Fizik
Kaldırma Kuvveti
V V. 3. K cismi X, Y ve Z sıvılarında Şekil I, Şekil II ve Şekil III teki gibi dengededir. -K- X SIVISI A) Fx < Fy <Fz C) Fx = Fy <Fz K Y SIVISI 10. SINIF / FİZİK SORU BANKASI Şekil I Şekil II Şekil III X, Y ve Z sıvılarının K cismine uyguladığı kaldır- ma kuvveti sırasıyla Fx, Fy ve Fz olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? E) F₂ < Fy <Fx Z SIVISI -yer B) F₂ < Fx = Fy D) Fx = Fy = Fz 6. Kka ların lan 67 kal
3. Kesik koni şeklindeki K cisminin türdeş X ve Y sıvılarındaki
denge durumları şekildeki gibidir.
K
X SIVISI
K
Y SIVISI
Buna göre;
1. Her iki durumda K cismine etki eden kaldırma
kuvvetleri eşittir.
iniz
TUD
II. X Sıvısının bulunduğu kabın tabanına uyguladığı
basınç Y nınkinden fazladır.
VIII. K cisminin X Sıvısına bırakıldığında yeri değişen
Sıvının ağırlığı, Y Sıvısına bırakıldığında yeri değişen
Sıvının ağırlığından fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
MEWAH
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Kaldırma Kuvveti
3. Kesik koni şeklindeki K cisminin türdeş X ve Y sıvılarındaki denge durumları şekildeki gibidir. K X SIVISI K Y SIVISI Buna göre; 1. Her iki durumda K cismine etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. iniz TUD II. X Sıvısının bulunduğu kabın tabanına uyguladığı basınç Y nınkinden fazladır. VIII. K cisminin X Sıvısına bırakıldığında yeri değişen Sıvının ağırlığı, Y Sıvısına bırakıldığında yeri değişen Sıvının ağırlığından fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? MEWAH A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
3.
Hacimleri birbirine eşit X, Y ve Ž homojen katı cisimleri
SIVI içerisine bırakıldığında çözünmeden şekildeki gibi
dengede kalmaktadır.
Z
Ali, Eren ve Arda X, Y ve Z cisimleri ile ilgili aşağıdaki
yorumları yapmışlardır.
Buna göre,
Ali: X cismine etki eden kaldırma kuvveti Y cismine
etki eden kaldırma kuvvetinden büyüktür.
Eren: Z cisminin özkütlesi Y cisminin özkütlesine eşittir.
Arda: Z cisminin kütlesi X cisminin kütlesinden büyüktür.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız Ali
B) Yalnız Eren
C) Yalnız Arda
D) Eren ve Arda
E) Ali ve Arda
Fizik
Kaldırma Kuvveti
3. Hacimleri birbirine eşit X, Y ve Ž homojen katı cisimleri SIVI içerisine bırakıldığında çözünmeden şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Z Ali, Eren ve Arda X, Y ve Z cisimleri ile ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Buna göre, Ali: X cismine etki eden kaldırma kuvveti Y cismine etki eden kaldırma kuvvetinden büyüktür. Eren: Z cisminin özkütlesi Y cisminin özkütlesine eşittir. Arda: Z cisminin kütlesi X cisminin kütlesinden büyüktür. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız Ali B) Yalnız Eren C) Yalnız Arda D) Eren ve Arda E) Ali ve Arda
K cismi ile eşit hacim bölmeli L cismi şekildeki gibi üst üste ko-
nulup taşırma kabına bırakıldığında kaptan 20 N ağırlığında sivi
taşıyor. K cismi tek başına sıvıya bırakıldığında ise kaptan 5 N
ağırlığında sıvı taşıyor.
SIVI
Sıvının yoğunluğu K'nin yoğunluğunun yarısı kadar olduğu-
na göre L cismi tek başına sıvıya bırakıldığında % kaçı sivi
içinde kalacak biçimde dengede kalır?
ens
A) 25
FL
B) 30
4
C) 60
SN-ite
1SN-BV
3d
D) 75
Tonguç Dinamo Soru Bankası
N
3d yoğunluklu cisim %25'i sıvı dışında kalacak biçimde taşırma
kabında dengelendiğinde kaptaki ağırlaşma miktarı 18 N oluyor.
Buna göre kaptan taşan sıvının ağırlığı kaç N olur?
A) 3
B) 6
C) 12
D) 18
100
E) 24
5110001
Fizik
Kaldırma Kuvveti
K cismi ile eşit hacim bölmeli L cismi şekildeki gibi üst üste ko- nulup taşırma kabına bırakıldığında kaptan 20 N ağırlığında sivi taşıyor. K cismi tek başına sıvıya bırakıldığında ise kaptan 5 N ağırlığında sıvı taşıyor. SIVI Sıvının yoğunluğu K'nin yoğunluğunun yarısı kadar olduğu- na göre L cismi tek başına sıvıya bırakıldığında % kaçı sivi içinde kalacak biçimde dengede kalır? ens A) 25 FL B) 30 4 C) 60 SN-ite 1SN-BV 3d D) 75 Tonguç Dinamo Soru Bankası N 3d yoğunluklu cisim %25'i sıvı dışında kalacak biçimde taşırma kabında dengelendiğinde kaptaki ağırlaşma miktarı 18 N oluyor. Buna göre kaptan taşan sıvının ağırlığı kaç N olur? A) 3 B) 6 C) 12 D) 18 100 E) 24 5110001
en
Şekildeki kapta özkütlesi d olan sivi varken, ipteki gerilme
kuvveti T dir. Kaptaki sıvı ve musluklardan akan sıvılar bir-
birine karışabilmektedir. X musluğu açılıp dy özkütleli sivi
akıtıldığında, ipteki gerilme kuvvetinin azaldığı görülüyor.
X musluğu kapatılıp Y musluğu açılıyor; dy özkütleli sIVI
musluktan akarken, ipteki gerilme kuvvetinin değişmediği
görülüyor.
d
Fotelli
dx >dy)
Buna göre d, dx ve dỵ arasındaki ilişki nasıldır?
(Cismin ve sivinin sıcaklığı değişmemektedir.)
A) d = dy > dx B) ddy>d C) dx > d= dy
D) d> dy> dx
E) dy>dy > d
103
Fizik
Kaldırma Kuvveti
en Şekildeki kapta özkütlesi d olan sivi varken, ipteki gerilme kuvveti T dir. Kaptaki sıvı ve musluklardan akan sıvılar bir- birine karışabilmektedir. X musluğu açılıp dy özkütleli sivi akıtıldığında, ipteki gerilme kuvvetinin azaldığı görülüyor. X musluğu kapatılıp Y musluğu açılıyor; dy özkütleli sIVI musluktan akarken, ipteki gerilme kuvvetinin değişmediği görülüyor. d Fotelli dx >dy) Buna göre d, dx ve dỵ arasındaki ilişki nasıldır? (Cismin ve sivinin sıcaklığı değişmemektedir.) A) d = dy > dx B) ddy>d C) dx > d= dy D) d> dy> dx E) dy>dy > d 103
isimleri
ip ge-
öre, T
E) 10
-Z-
2
32
1
1
1
1
10.
K
L
A) F artar, h azalır
B)
F azalır, h artar
C) F değişmez, h artar
D) F artar, h değişmez
E) İkisi de değişmez
h
Özkütleleri farklı K, L sıvıları arasındaki cisme et-
ki eden toplam kaldırma kuvveti F, L SIVISının yük-
sekliği h dir.
K SIVISI kaptan boşaltılırsa, F ve h nasıl deği-
şir? (Cisim kabın tabanına değmemektedir.)
12.
Fizik
Kaldırma Kuvveti
isimleri ip ge- öre, T E) 10 -Z- 2 32 1 1 1 1 10. K L A) F artar, h azalır B) F azalır, h artar C) F değişmez, h artar D) F artar, h değişmez E) İkisi de değişmez h Özkütleleri farklı K, L sıvıları arasındaki cisme et- ki eden toplam kaldırma kuvveti F, L SIVISının yük- sekliği h dir. K SIVISI kaptan boşaltılırsa, F ve h nasıl deği- şir? (Cisim kabın tabanına değmemektedir.) 12.
i
3
4
3
3
Feis
Yayınları
la-
4.
A)
Düşey kesiti şekildeki gibi olan suyla dolu kabin tabanın-
da tutulan lastik balon serbest bırakılıyor.
B
su
Balon su yüzeyine yaklaştıkça, suyun tabana yaptığı
basınç (P) ile balona etki eden kaldırma kuvveti (FK)
nasıl değişir?
DY
E)
Değişmez
Artar
Artar
Değişmez
Azalır
TLL
O
hava
K
lastik
balon
FK
Artar
Değişmez
Artar
su
Değişmez
Artar
→→ Piston
h
777 yatay
İçinde hava ve h yüksekliğinde su bulunan bir kaptaki
Fizik
Kaldırma Kuvveti
i 3 4 3 3 Feis Yayınları la- 4. A) Düşey kesiti şekildeki gibi olan suyla dolu kabin tabanın- da tutulan lastik balon serbest bırakılıyor. B su Balon su yüzeyine yaklaştıkça, suyun tabana yaptığı basınç (P) ile balona etki eden kaldırma kuvveti (FK) nasıl değişir? DY E) Değişmez Artar Artar Değişmez Azalır TLL O hava K lastik balon FK Artar Değişmez Artar su Değişmez Artar →→ Piston h 777 yatay İçinde hava ve h yüksekliğinde su bulunan bir kaptaki
150. Hasan Öğretmen, tasarladığı bir deney düzeneğinde 5N
ağırlığındaki bir cismi taşma seviyesine kadar su dolu
kaba yere temas etmeyecek şekilde daldırdığında denge
durumunda dinamometrenin 3N değerini gösterdiğini tespit
ediyor.
{=
-plöst seminali
Ill stole
144.
.
A Yalnız I
2
x1000
Buna göre bu deneyi inceleyerek,
I. Cismin ağırlığı 5N'dur.
II. Suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvveti 3N'dur.
III. Kaptan taşan suyun ağırlığı 2N'dur.
yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
(Havanın kaldırma kuvvet ihmal ediliyor.)
B) I ve II
D) II ve III
erillexü İvesűy 1501
4
BET
x1000
E) I, II ve III
I ve III
Fizik
Kaldırma Kuvveti
150. Hasan Öğretmen, tasarladığı bir deney düzeneğinde 5N ağırlığındaki bir cismi taşma seviyesine kadar su dolu kaba yere temas etmeyecek şekilde daldırdığında denge durumunda dinamometrenin 3N değerini gösterdiğini tespit ediyor. {= -plöst seminali Ill stole 144. . A Yalnız I 2 x1000 Buna göre bu deneyi inceleyerek, I. Cismin ağırlığı 5N'dur. II. Suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvveti 3N'dur. III. Kaptan taşan suyun ağırlığı 2N'dur. yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? (Havanın kaldırma kuvvet ihmal ediliyor.) B) I ve II D) II ve III erillexü İvesűy 1501 4 BET x1000 E) I, II ve III I ve III
7. Boşluksuz K ve L kati cisimlerinin sıvı içerisindeki denge konu-
mu şekilde verilmiştir.
SIVI
K
A) Yalnız I
obitxee umunox sprat
D) II ve III
T#0
L
Buna göre,
1. Cisimler arasındaki ip kesilirse L cismine etki eden sıvı kal-
dırma kuvveti azalır...
Yer
(Yatay)
II. Cisimlerin özkütleleri arasında d > dk ilişkisi vardır.
#ev
III. Cisimler arasındaki ip kesilirse A noktasına etki eden sivi
basıncı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Kaldırma Kuvveti
7. Boşluksuz K ve L kati cisimlerinin sıvı içerisindeki denge konu- mu şekilde verilmiştir. SIVI K A) Yalnız I obitxee umunox sprat D) II ve III T#0 L Buna göre, 1. Cisimler arasındaki ip kesilirse L cismine etki eden sıvı kal- dırma kuvveti azalır... Yer (Yatay) II. Cisimlerin özkütleleri arasında d > dk ilişkisi vardır. #ev III. Cisimler arasındaki ip kesilirse A noktasına etki eden sivi basıncı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III
ütleli K
bırakılı-
erjileri
işler
e III
eki
A
?
Besina
ku
fork, kolo
A
√7.180
Fen Bilimleri
6. Küp biçimlik ve L cisimleri M Sivisi içinde şekildeki gi-
bi dengededir.
F2-F3
h₂
F₁FL
K
K
F 612
M SIVISI
F3
A) IG= |F₁+F₂L
C) IFK = IFLI
F
E) F=F3 + F
4
Buna göre kare şeklindeki kartonun alanı ka
karedir?
n₂
3 nu
2⁹
F₁, F₂, F3 ve F₂ K ile L'nin yüzeylerine etki eden ba-
sınç kuvvetleridir. K ve L'nin ağırlıkları G, G₁, K ve L'ye
"K'
etki eden sıvının kaldırma kuvvetleri F ve F dir.
K
kenarının ortasına geliyor.
şesi etrafında 75 döndürüldüğünde C
şeklinde karton, masanın üzerine
K ve L'nin bacimleri eşit ve içleri boşluksuz oldu-
ğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
●
Konum (m) -20 0
Zaman (s)
0
2
A
Sp.912
B) F₁+F₂ = F₂ + F₁
D) IGLI>IGK
F2-f1 = (h₁+m₂).dp. A
n₁.de A
-
F₁-f1= hade h₂Ads (Cisime)
F₂=F₁ = vasim.ds
7. Doğrusal bir yolda hareket eden K ve L araçlanna ait ko-
num ve zaman değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
20
4
32
anin C
onlar konulmuştur
k biçimde A
ADC) = 150°, m(BCD) = 1
40 60
6
8
10
Fizik
Kaldırma Kuvveti
ütleli K bırakılı- erjileri işler e III eki A ? Besina ku fork, kolo A √7.180 Fen Bilimleri 6. Küp biçimlik ve L cisimleri M Sivisi içinde şekildeki gi- bi dengededir. F2-F3 h₂ F₁FL K K F 612 M SIVISI F3 A) IG= |F₁+F₂L C) IFK = IFLI F E) F=F3 + F 4 Buna göre kare şeklindeki kartonun alanı ka karedir? n₂ 3 nu 2⁹ F₁, F₂, F3 ve F₂ K ile L'nin yüzeylerine etki eden ba- sınç kuvvetleridir. K ve L'nin ağırlıkları G, G₁, K ve L'ye "K' etki eden sıvının kaldırma kuvvetleri F ve F dir. K kenarının ortasına geliyor. şesi etrafında 75 döndürüldüğünde C şeklinde karton, masanın üzerine K ve L'nin bacimleri eşit ve içleri boşluksuz oldu- ğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ● Konum (m) -20 0 Zaman (s) 0 2 A Sp.912 B) F₁+F₂ = F₂ + F₁ D) IGLI>IGK F2-f1 = (h₁+m₂).dp. A n₁.de A - F₁-f1= hade h₂Ads (Cisime) F₂=F₁ = vasim.ds 7. Doğrusal bir yolda hareket eden K ve L araçlanna ait ko- num ve zaman değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 20 4 32 anin C onlar konulmuştur k biçimde A ADC) = 150°, m(BCD) = 1 40 60 6 8 10
2.
Boşluksuz K katı cisminin +4°C sıcaklıktaki su içerisindeki den-
ge konumu şekilde verilmiştir.
I.
K
Suyun sıcaklığı +2°C olduğunda,
Su
A) Yalnız I
F
D) II ve III
K cisminin suya batan hacmi azalır.
h
II. "h" yüksekliği artar.
III. K cismine etki eden sıvı kaldırma kuvveti değişmez.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
B
Yer (Yatay)
E) I, II ve III
C) I ve III
d
B
Za
h
A
Fizik
Kaldırma Kuvveti
2. Boşluksuz K katı cisminin +4°C sıcaklıktaki su içerisindeki den- ge konumu şekilde verilmiştir. I. K Suyun sıcaklığı +2°C olduğunda, Su A) Yalnız I F D) II ve III K cisminin suya batan hacmi azalır. h II. "h" yüksekliği artar. III. K cismine etki eden sıvı kaldırma kuvveti değişmez. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız II B Yer (Yatay) E) I, II ve III C) I ve III d B Za h A
B) Yalnız III
C) Ive Il
Dil ve III
E) I, II ve III
A Soru 11.
Içi dolu K cismi kendi sıcaklığından farklı sıcaklıktaki sıvı içine
bırakıldığında to anında şekildeki gibi dengededir.
Sivi
Kaldırma kuvveti (N)
A) I ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, III ve IV
20
10
0
Zaman
Cisme etki eden kaldırma kuvvetinin zamana göre
değişim grafiği şekildeki gibi olduğuna göre,
1. K cisminin ağırlığı 20 N'dur.
II. K cismi t₁-t₂ aralığında askıda kalmaktadır.
III. K cisminin ilk sıcaklığı sıvının sıcaklığından büyüktür.
IV. Cismin sıvıya batan hacmi zamanla azalmıştır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Fizik
Kaldırma Kuvveti
B) Yalnız III C) Ive Il Dil ve III E) I, II ve III A Soru 11. Içi dolu K cismi kendi sıcaklığından farklı sıcaklıktaki sıvı içine bırakıldığında to anında şekildeki gibi dengededir. Sivi Kaldırma kuvveti (N) A) I ve III B) I, II ve IV C) II, III ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV 20 10 0 Zaman Cisme etki eden kaldırma kuvvetinin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibi olduğuna göre, 1. K cisminin ağırlığı 20 N'dur. II. K cismi t₁-t₂ aralığında askıda kalmaktadır. III. K cisminin ilk sıcaklığı sıvının sıcaklığından büyüktür. IV. Cismin sıvıya batan hacmi zamanla azalmıştır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Vincilik
5.
A) 0,75 BYT
F= Vodig
G
d₁
d₂
Bir cisim özkütleleri dë, dë, d² olan sıvıların ortasında ser-
best bırakıldığında denge konumu şekillerdeki gibi oluyor.
Buna göre;
d3
Sviların yoğunlukları farklıdır.
II. Sıvı seviyeleri aynı miktarda yükselmiştir.
ISıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
BI
ve Il
phce Idio D
8
Fizik
Kaldırma Kuvveti
Vincilik 5. A) 0,75 BYT F= Vodig G d₁ d₂ Bir cisim özkütleleri dë, dë, d² olan sıvıların ortasında ser- best bırakıldığında denge konumu şekillerdeki gibi oluyor. Buna göre; d3 Sviların yoğunlukları farklıdır. II. Sıvı seviyeleri aynı miktarda yükselmiştir. ISıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III BI ve Il phce Idio D 8