%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kaldırma Kuvveti Soruları

6. Fizik öğretmeni öğrencilerine hacimleri eşit olan içleri dolu
X, Y ve Z cisimlerini suya bıraktığında cisimlere etki eden
kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişkinin
F = F, > F₂ olduğunu söylemektedir.
Buna göre, cisimlerin su içerisindeki denge konumları
X
Z
Z
D) I ve II
X
(1)
(11)
(111)
I, II ve III kaplarında gösterilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Z
Fizik
Kaldırma Kuvveti
6. Fizik öğretmeni öğrencilerine hacimleri eşit olan içleri dolu X, Y ve Z cisimlerini suya bıraktığında cisimlere etki eden kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişkinin F = F, > F₂ olduğunu söylemektedir. Buna göre, cisimlerin su içerisindeki denge konumları X Z Z D) I ve II X (1) (11) (111) I, II ve III kaplarında gösterilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III Z
11. Birbirine iple bağlı X ve Y cişim-
leri bir sıvı içerisinde şekildeki gi-
bi dengedelendiğinde ipteki ger-
ilme kuvveti sıfırdan farklı oluyor.
Buna göre;
I. X e uygulanan kaldırma kuvveti Y ninkinden
büyüktür.
II. Y nin yoğunluğu sıvınınkinden, sıvınınki X
inkinden büyüktür.
A) Yalnız I
III. İp kesildiğinde Y ye uygulanan kaldırma kuv
veti değişmez, X inki azalır.
yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur?
D) I ve III
X
B) Yalnız II
T#0
E) I, II ve III
2.
C) II ve Ill
3
Fizik
Kaldırma Kuvveti
11. Birbirine iple bağlı X ve Y cişim- leri bir sıvı içerisinde şekildeki gi- bi dengedelendiğinde ipteki ger- ilme kuvveti sıfırdan farklı oluyor. Buna göre; I. X e uygulanan kaldırma kuvveti Y ninkinden büyüktür. II. Y nin yoğunluğu sıvınınkinden, sıvınınki X inkinden büyüktür. A) Yalnız I III. İp kesildiğinde Y ye uygulanan kaldırma kuv veti değişmez, X inki azalır. yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur? D) I ve III X B) Yalnız II T#0 E) I, II ve III 2. C) II ve Ill 3
i
3. Yoğunlukları sırasıyla 2d ve
d olan eşit hacimli ve Y
küpleri birbirine yapıştırıla-
rak bir sıvıya bırakıldığında
şekildeki gibi dengede kalı-
yor.
Buna göre sıvının yoğun-
luğu kaç d dir?
d
A) 2
B) 3
C)
13
D)
XYX
13
3
E) 4
bry
bry
bry
bry
bry
Fizik
Kaldırma Kuvveti
i 3. Yoğunlukları sırasıyla 2d ve d olan eşit hacimli ve Y küpleri birbirine yapıştırıla- rak bir sıvıya bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalı- yor. Buna göre sıvının yoğun- luğu kaç d dir? d A) 2 B) 3 C) 13 D) XYX 13 3 E) 4 bry bry bry bry bry
Kaldırma Kuvveti
1.
Şekil 1
Şekil 2
d yoğunluklu G ağırlıklı eşit hacim bölmeli bir ci-
sim bir sıvı içerisinde şekil 1 deki gibi dengededir.
Cisme F kuvveti uygulandığında sistem şekil 2 de-
ki gibi dengeleniyor. T
Buna göre;
1. Sıvının yoğunluğu 4d dir.
II. F kuvveti 2G büyüklüğündedir.
III. Cisme uygulanan kaldırma kuvveti artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
F
D) II ve III
FATA+F
C) I ve II
E) I, II ve III
bry
Ciq
bry
bry
bry
bry
Cuq
bry
Fizik
Kaldırma Kuvveti
Kaldırma Kuvveti 1. Şekil 1 Şekil 2 d yoğunluklu G ağırlıklı eşit hacim bölmeli bir ci- sim bir sıvı içerisinde şekil 1 deki gibi dengededir. Cisme F kuvveti uygulandığında sistem şekil 2 de- ki gibi dengeleniyor. T Buna göre; 1. Sıvının yoğunluğu 4d dir. II. F kuvveti 2G büyüklüğündedir. III. Cisme uygulanan kaldırma kuvveti artmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III F D) II ve III FATA+F C) I ve II E) I, II ve III bry Ciq bry bry bry bry Cuq bry
1.
h₁
SIVI
K
L th
7th
Şekil-I
h₂
K
SIVI
D) II ve III
Şekil-Il
Düşey kesiti verilen kaplarda L cisminin üzerinde K cismi
varken Şekil-l'deki gibi L cisminin tamamı Sıvı içerisinde
olacak biçimde dengededir. K cismi, L cisminin üzerin-
den alınıp sıvı içerisine bırakıldığında Şekil-ll'deki gibi
dengede kalmaktadır.
Buna göre,
1. K cisminin kütlesi, L'ninkinden küçüktür.
Sıvının özkütlesi, L cisminin özkütlesinden büyüktür.
Nellore allorma yok egit
h, ve h₂ yükseklikleri birbirine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
b
Fizik
Kaldırma Kuvveti
1. h₁ SIVI K L th 7th Şekil-I h₂ K SIVI D) II ve III Şekil-Il Düşey kesiti verilen kaplarda L cisminin üzerinde K cismi varken Şekil-l'deki gibi L cisminin tamamı Sıvı içerisinde olacak biçimde dengededir. K cismi, L cisminin üzerin- den alınıp sıvı içerisine bırakıldığında Şekil-ll'deki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre, 1. K cisminin kütlesi, L'ninkinden küçüktür. Sıvının özkütlesi, L cisminin özkütlesinden büyüktür. Nellore allorma yok egit h, ve h₂ yükseklikleri birbirine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III b
2. Eşit ağırlıklı K,L,M cisimleri bir
SIVI içerisinde şekildeki gibi
dengededir.
Jenaio
Buna göre aşağıdakilerden K
hangisi yanlıştır?
M
A) Cisimlerin yoğunlukları arasında d>₁>dM
ilişkisi vardır.
B) Cisimlerin hacimleri arasında VV₁>VK ilişki-
si vardır.
C) Cisimlerin batan hacimleri
VK-V₁-VM ilişkisi vardır.
arasında
sD) Cisimler uygulanan kaldırma kuvveti arasında
FM>FL>FK ilişkisi vardır.
E) Cisimlerin yer değiştirdikleri sıvıların hacimleri
eşittir.
bry
bry
bry
bry
bry
Fizik
Kaldırma Kuvveti
2. Eşit ağırlıklı K,L,M cisimleri bir SIVI içerisinde şekildeki gibi dengededir. Jenaio Buna göre aşağıdakilerden K hangisi yanlıştır? M A) Cisimlerin yoğunlukları arasında d>₁>dM ilişkisi vardır. B) Cisimlerin hacimleri arasında VV₁>VK ilişki- si vardır. C) Cisimlerin batan hacimleri VK-V₁-VM ilişkisi vardır. arasında sD) Cisimler uygulanan kaldırma kuvveti arasında FM>FL>FK ilişkisi vardır. E) Cisimlerin yer değiştirdikleri sıvıların hacimleri eşittir. bry bry bry bry bry
SIVI
K
Lh
th
Şekil-I
h₂
SIVI
D) II ve III
Şekil-II
Düşey kesiti verilen kaplarda L cisminin üzerinde K cismi
varken Şekil-l'deki gibi L cisminin tamamı sıvı içerisinde
olacak biçimde dengededir. K cismi, L cisminin üzerin-
den alınıp sıvı içerisine bırakıldığında Şekil-ll'deki gibi
dengede kalmaktadır.
Buna göre,
1. K cisminin kütlesi, L'ninkinden küçüktür.
II. Sıvının Özkütlesi, L cisminin özkütlesinden büyüktür.
Hellore Gıkarma
çıkarma you epit
III. h, ve h, yükseklikleri birbirine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
by tin..
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kaldırma Kuvveti
SIVI K Lh th Şekil-I h₂ SIVI D) II ve III Şekil-II Düşey kesiti verilen kaplarda L cisminin üzerinde K cismi varken Şekil-l'deki gibi L cisminin tamamı sıvı içerisinde olacak biçimde dengededir. K cismi, L cisminin üzerin- den alınıp sıvı içerisine bırakıldığında Şekil-ll'deki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre, 1. K cisminin kütlesi, L'ninkinden küçüktür. II. Sıvının Özkütlesi, L cisminin özkütlesinden büyüktür. Hellore Gıkarma çıkarma you epit III. h, ve h, yükseklikleri birbirine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II by tin.. C) I ve III E) I, II ve III
#po alipend
Tunub aber
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi i
muzigsb b
Yolcu balonları gezi ve eğlence amaçlı kullanılmaktadır.
Balonunun havaya yükselmesi için içine şekildeki gibi
sıcak hava verilir.
Buna göre,
I. Isinan havanın genleşmesi,
II. basınç farkı,
Ill. enerjinin katılarda yayılması
ile verilenlerden hangileri, yolcu balonunun yüksel-
mesinin açıklanmasında kullanılır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III
C) I ve II
Fizik
Kaldırma Kuvveti
#po alipend Tunub aber Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi i muzigsb b Yolcu balonları gezi ve eğlence amaçlı kullanılmaktadır. Balonunun havaya yükselmesi için içine şekildeki gibi sıcak hava verilir. Buna göre, I. Isinan havanın genleşmesi, II. basınç farkı, Ill. enerjinin katılarda yayılması ile verilenlerden hangileri, yolcu balonunun yüksel- mesinin açıklanmasında kullanılır? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III E) I ve III C) I ve II
6.
Hacimleri arasında 2V₁=VK
ilişkisi bulunan K ve L cisim-
lerinin bağlı olduğu iplerde-
ki gerilmeler eşit ve L ye uy-
gulama kaldırma kuvvetinin
yarısı kadardır.
Buna göre cisimlerin ağırlıkları oranı
tır?
A) 2
B)
5|2
72
K
2V
(0) 1/1/2
D) 5
Fi=Vidig
VIN
PK
PL
E)
kaç-
F|N
Fizik
Kaldırma Kuvveti
6. Hacimleri arasında 2V₁=VK ilişkisi bulunan K ve L cisim- lerinin bağlı olduğu iplerde- ki gerilmeler eşit ve L ye uy- gulama kaldırma kuvvetinin yarısı kadardır. Buna göre cisimlerin ağırlıkları oranı tır? A) 2 B) 5|2 72 K 2V (0) 1/1/2 D) 5 Fi=Vidig VIN PK PL E) kaç- F|N
=9
S 5. Eşit ağırlıklı X, Y, Z cisimleri
bir sıvı içerisinde şekildeki p
gibi dengedeyken cisimle-
rin bağlı olduğu iplerdeki
gerilme kuvvetleri arasında
Tx>T₂>Ty ilişkisi vardır.
bry
bry
bry
bry
Buna göre cisimlerin ha-
cimleri Vx, Vy, Vz arasın-
daki ilişki nedir?
Tx Ty Tz
Z
(A
A) Vx>V₂>Vy B) V₂>Vx>Vy C) Vy>Vx>V₂
D) Vy>Vz>Vx E) Vx>Vy>V₂ (0
1. Unite
Fizik
Kaldırma Kuvveti
=9 S 5. Eşit ağırlıklı X, Y, Z cisimleri bir sıvı içerisinde şekildeki p gibi dengedeyken cisimle- rin bağlı olduğu iplerdeki gerilme kuvvetleri arasında Tx>T₂>Ty ilişkisi vardır. bry bry bry bry Buna göre cisimlerin ha- cimleri Vx, Vy, Vz arasın- daki ilişki nedir? Tx Ty Tz Z (A A) Vx>V₂>Vy B) V₂>Vx>Vy C) Vy>Vx>V₂ D) Vy>Vz>Vx E) Vx>Vy>V₂ (0 1. Unite
bry
bry
bry
bry
bry
bry
bry
4. Bir cisim K sıvısında şe-
kildeki gibi dengededir.
Bu sıvıya yoğunluğu K
ninkinden büyük ve K si-
Visiyla homojen karışabi-
len L Sivisi ekleniyor.
Vb
A) Azalır
B) Artar
C) Azalır
D) Değişmez
E) Azalır
Buna göre cismin_ba-
tan hacmi ve cisme
b
uygulanan kaldırma kuvveti F için ne söylene-
bilir?
I
K SIVISI
F
Değişmez
Azalır
VYUX
Artar
L SIVISI
Değişmez
Azalır
leip
Fizik
Kaldırma Kuvveti
bry bry bry bry bry bry bry 4. Bir cisim K sıvısında şe- kildeki gibi dengededir. Bu sıvıya yoğunluğu K ninkinden büyük ve K si- Visiyla homojen karışabi- len L Sivisi ekleniyor. Vb A) Azalır B) Artar C) Azalır D) Değişmez E) Azalır Buna göre cismin_ba- tan hacmi ve cisme b uygulanan kaldırma kuvveti F için ne söylene- bilir? I K SIVISI F Değişmez Azalır VYUX Artar L SIVISI Değişmez Azalır leip
10. Taban yarıçapı 5 cm, yüksekliği 20 cm olan silindirik kap
yarısına kadar su ile doludur. Kaba bir taş parçası bırakıl-
dığında suyun yarısı kaptan dışarıya taşıyor.
Taşın kütlesi 9 kg olduğuna göre, özkütlesi kaç g/cm³
tür? (π = 3 alınız.)
diovira
A) 2
B) 3
Pri
πr.²h
3.25.20
LY
V=1500
C) 4
Ilsinley (A
D) 6
Vras = 750 7001252₂2
9000
150
750
11. Aynı sıcaklıkta olan K, L sıvılarına ait kütle - hacim grafiği
şekildeki gibidir.
I dhe
E) 8
Fizik
Kaldırma Kuvveti
10. Taban yarıçapı 5 cm, yüksekliği 20 cm olan silindirik kap yarısına kadar su ile doludur. Kaba bir taş parçası bırakıl- dığında suyun yarısı kaptan dışarıya taşıyor. Taşın kütlesi 9 kg olduğuna göre, özkütlesi kaç g/cm³ tür? (π = 3 alınız.) diovira A) 2 B) 3 Pri πr.²h 3.25.20 LY V=1500 C) 4 Ilsinley (A D) 6 Vras = 750 7001252₂2 9000 150 750 11. Aynı sıcaklıkta olan K, L sıvılarına ait kütle - hacim grafiği şekildeki gibidir. I dhe E) 8
~ 11
gibi
akılan
dırma
1.
Şekil -1
Şekil - 11
Bir K cismi d, ve d₂ öz kütleli sıvılar içinde dengededir.
Buna göre,
II. Sıvıların öz kütleleri d, > d₂'dir.
III. K cismi kaplara bırakılınca kapladaki ağırlaşma mik-
tarları eşittir.
Gbole yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
12
d₁
K
Her iki durumda K cismine etki eden kaldırma kuveti
eşittir.
D) I ve II
11.
d₂
E) I, II ve Ill
C) Yalnız III
Şekildeki K cismi d, ve d öz kütleli sivilar içinde denge-
dedir.
d₁
Musluk açılıp yeteri kadar bekledikten sonra,
K cismine etki eden kaldırma kuvveti azalır.
Kaptaki d öz kütleli sıvının kütlesi azalır.
Fizik
Kaldırma Kuvveti
~ 11 gibi akılan dırma 1. Şekil -1 Şekil - 11 Bir K cismi d, ve d₂ öz kütleli sıvılar içinde dengededir. Buna göre, II. Sıvıların öz kütleleri d, > d₂'dir. III. K cismi kaplara bırakılınca kapladaki ağırlaşma mik- tarları eşittir. Gbole yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I 12 d₁ K Her iki durumda K cismine etki eden kaldırma kuveti eşittir. D) I ve II 11. d₂ E) I, II ve Ill C) Yalnız III Şekildeki K cismi d, ve d öz kütleli sivilar içinde denge- dedir. d₁ Musluk açılıp yeteri kadar bekledikten sonra, K cismine etki eden kaldırma kuvveti azalır. Kaptaki d öz kütleli sıvının kütlesi azalır.
KONU KAVRAMA TESTI
7. Havada ağırlığı 100 N olan bir
cisim tamamı su içinde tartıldığın-
da 70 N geliyor.
8.
Buna göre, cisim hacminin
yarısı su yarısı då = 2 g/cm³ öz-
kütleli sıvı içinde dengede iken
Tip gerilme kuvveti kaç N olur?
(dsu = 1 g/cm³)
A) 60
B) 55
Fk=
FK = Vonds
100
302= 60
afrão
C) 50
#9012
Hacmi 3V, 4V olan eşit ha-
30.3=98
D) 45
00
V
90
65
us
S
Su
E) 40
1000
30
55
30.3=90
901
Ela
10.
Fizik
Kaldırma Kuvveti
KONU KAVRAMA TESTI 7. Havada ağırlığı 100 N olan bir cisim tamamı su içinde tartıldığın- da 70 N geliyor. 8. Buna göre, cisim hacminin yarısı su yarısı då = 2 g/cm³ öz- kütleli sıvı içinde dengede iken Tip gerilme kuvveti kaç N olur? (dsu = 1 g/cm³) A) 60 B) 55 Fk= FK = Vonds 100 302= 60 afrão C) 50 #9012 Hacmi 3V, 4V olan eşit ha- 30.3=98 D) 45 00 V 90 65 us S Su E) 40 1000 30 55 30.3=90 901 Ela 10.
SIVI
K
te
B)
Soru 728
2d
3
SIVI
Z
K ve L cisimleri, 2d ve 3d özkütleli sıvılarda şekildeki gibi denge-
dedir.
K'nin kütlesi mk² L’ninki m olduğuna göre,
(K, eşit hacim bölmelidir.)
1/3
4
3d
mk kaçtır?
m₂
D) 1
+
FİZİK
Fizik
Kaldırma Kuvveti
SIVI K te B) Soru 728 2d 3 SIVI Z K ve L cisimleri, 2d ve 3d özkütleli sıvılarda şekildeki gibi denge- dedir. K'nin kütlesi mk² L’ninki m olduğuna göre, (K, eşit hacim bölmelidir.) 1/3 4 3d mk kaçtır? m₂ D) 1 + FİZİK
K
V
A
LY
X SIVISI
L
Soru 727
Eşit kütleli K ve L cisimlerinin X SIVISIN-
daki denge konumları şekildeki gibidir.
K cisminin hacminin 3'ü, L'nin ise 1'ü sıvının içinde oldu-
ğuna göre,
1. Knin özkütlesi L'ninkinden daha büyüktür.
H. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
D) II ve III
III. K'nin hacmi, L'ninkinden büyüktür.
önermelerinden hangileri doğrudur?
(Cisimler eşit bölmelidir.)
A) Yalnız
Bet
EX, II ve III
I ve III
Fizik
Kaldırma Kuvveti
K V A LY X SIVISI L Soru 727 Eşit kütleli K ve L cisimlerinin X SIVISIN- daki denge konumları şekildeki gibidir. K cisminin hacminin 3'ü, L'nin ise 1'ü sıvının içinde oldu- ğuna göre, 1. Knin özkütlesi L'ninkinden daha büyüktür. H. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir. D) II ve III III. K'nin hacmi, L'ninkinden büyüktür. önermelerinden hangileri doğrudur? (Cisimler eşit bölmelidir.) A) Yalnız Bet EX, II ve III I ve III