Soru:

11. İhşîdîlerin (935-969) kurucusu, Muhammed b. Tuğç olduğu halde devlete "İhşîdîler” denmesi aşağıdakilerden hangisinden kaynak

11. İhşîdîlerin (935-969) kurucusu, Muhammed b. Tuğç
olduğu halde devlete "İhşîdîler” denmesi aşağıdakilerden
hangisinden kaynaklanmaktadır?
A)
Kurucu hanedanın isminden
B) Devletin kurulduğu bölgeden
C) Kurucusuna verilen unvandan
D) Yönetici konumdaki milletten
E) Orduda bulunan askerlerden
S

11. İhşîdîlerin (935-969) kurucusu, Muhammed b. Tuğç olduğu halde devlete "İhşîdîler” denmesi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Kurucu hanedanın isminden B) Devletin kurulduğu bölgeden C) Kurucusuna verilen unvandan D) Yönetici konumdaki milletten E) Orduda bulunan askerlerden S