Soru:

11. Yeni Türkiye devletinin Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra da Misakımilli- yi gerçekleştirmek için çalıştığına, I. Hatay'ı an

11.
Yeni Türkiye devletinin Lozan Barış
Antlaşması'ndan sonra da Misakımilli-
yi gerçekleştirmek için çalıştığına,
I. Hatay'ı anavatana katma
II. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni yapma
III. Milletler Cemiyeti'ne üye olma
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

11. Yeni Türkiye devletinin Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra da Misakımilli- yi gerçekleştirmek için çalıştığına, I. Hatay'ı anavatana katma II. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni yapma III. Milletler Cemiyeti'ne üye olma gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III