Soru:

110 12 16 15 14 18 5 anlamlisi $ anlamlısı 19 in zıt anlamlısı Inlamlısı zit anlamlısı 12. "fazla" kelimesinin zıt anle 13. "unu

110
12
16
15
14
18
5 anlamlisi
$ anlamlısı
19
in zıt anlamlısı
Inlamlısı
zit anlamlısı
12. "fazla" kelimesinin zıt anle
13. "unutmak" kelimesinin zıt
14. "Söz" kelimesinin eş anlar
15. "şüphe" kelimesinin eş an
16. "şehir" kelimesinin eş anl
Enlamlısı
anlamlısı
nlamlisi

110 12 16 15 14 18 5 anlamlisi $ anlamlısı 19 in zıt anlamlısı Inlamlısı zit anlamlısı 12. "fazla" kelimesinin zıt anle 13. "unutmak" kelimesinin zıt 14. "Söz" kelimesinin eş anlar 15. "şüphe" kelimesinin eş an 16. "şehir" kelimesinin eş anl Enlamlısı anlamlısı nlamlisi