İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sözcükte Anlam Soruları

4.
dair fikirler belirtmiştir.
tonguç
Ecrin, Hande, Kutluay ve Yelda kendi aralarında
badminton maçı yapmıştır. Maçların sonunda oyun-
cuların kazandıkları puanlar birbirinden farklıdır ve
1 ile 4 arasındaki sayılara karşılık gelmektedir. Yan-
da oyuncuların kazandıkları puanlarla bir tablo oluş-
turulmuş. Bu tablonun sağındaki sayılar her bir sa-
tırdaki, altındaki sayılarsa her bir sütundaki puan-
ların toplamını gösteriyor.
Ecrin Kutluay Ecrin Yelda 9
Kutluay Hande Yelda Hande 11
Yelda
Yelda Kutluay Ecrin
8
Hande Yelda Kutluay Ecrin 10
10
12
9
7
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Maçta en yüksek puanı Kutluay almıştır.
B) Maçta en düşük puanı Ecrin almıştır.
C) Puan sıralamasında Hande'den önce ve sonra olanlar vardır.
D) Yelda, Hande'den daha düşük puan almıştır.
119
LGS ilk Tekrar - Tür
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
4. dair fikirler belirtmiştir. tonguç Ecrin, Hande, Kutluay ve Yelda kendi aralarında badminton maçı yapmıştır. Maçların sonunda oyun- cuların kazandıkları puanlar birbirinden farklıdır ve 1 ile 4 arasındaki sayılara karşılık gelmektedir. Yan- da oyuncuların kazandıkları puanlarla bir tablo oluş- turulmuş. Bu tablonun sağındaki sayılar her bir sa- tırdaki, altındaki sayılarsa her bir sütundaki puan- ların toplamını gösteriyor. Ecrin Kutluay Ecrin Yelda 9 Kutluay Hande Yelda Hande 11 Yelda Yelda Kutluay Ecrin 8 Hande Yelda Kutluay Ecrin 10 10 12 9 7 Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Maçta en yüksek puanı Kutluay almıştır. B) Maçta en düşük puanı Ecrin almıştır. C) Puan sıralamasında Hande'den önce ve sonra olanlar vardır. D) Yelda, Hande'den daha düşük puan almıştır. 119 LGS ilk Tekrar - Tür
olduğu saptanmıştır. (araştırıp kanıtlamak
IV
Bu metinde numaralanmış sözcüklerden
hangisinin anlamı yay ayraç () içinde yanlış
verilmiştir?
AYI
CHII
B) II
DYTV
kisi vardı
A) Telefon bozu
ber veremem
2. Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim
çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz
gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım
anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu...
Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşme-
sinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu
mu?
B) Ailesini yolc
gitmiş.
Kafa Dengi
C) Kuzenleri
canlıydı.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
D) Sınav ha
rünüyor
4. Ceviz
İran,
çury
laş
lu
A) "Gençlik, mutsuz, suçlu" sözcüklerinin karşıt
anlamlıları vardır.
B) "İç" sözcüğü, sesteş bir sözcüktür.
C) Terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır.
D) "Şart, netice ve yaşam" sözcüklerinin eş an-
lamlıları vardır.
B
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
olduğu saptanmıştır. (araştırıp kanıtlamak IV Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç () içinde yanlış verilmiştir? AYI CHII B) II DYTV kisi vardı A) Telefon bozu ber veremem 2. Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşme- sinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu? B) Ailesini yolc gitmiş. Kafa Dengi C) Kuzenleri canlıydı. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? D) Sınav ha rünüyor 4. Ceviz İran, çury laş lu A) "Gençlik, mutsuz, suçlu" sözcüklerinin karşıt anlamlıları vardır. B) "İç" sözcüğü, sesteş bir sözcüktür. C) Terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır. D) "Şart, netice ve yaşam" sözcüklerinin eş an- lamlıları vardır. B
RKÇE
A
11. Aşağıda "sarmak" sözcüğünün kullanıldığı
bazı cümleler verilmiştir:
D.
Babaannemin iki sene önce diktiği asmalar
çardağı iyice sardı. Etrafini cevirmek
Bayramda gelecek misafirler için lahana ve
yaprak sardık.
Ünlü yazarın beş sene sonra çıkardığı ki-
tap beni çok sardı.
B
Fırından aldığı üç ekmeği kâğıda sarıp hız-
they lica eve yürüdü.
una göre aşağıdakilerden hangisi "sar-
mak" sözcüğünün bu cümlelerdeki anlam-
larından biri değildir?
Yayılıp etkisi altına almak, kaplamak
B) Bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla
kaplamak +
C) Sarılıp tırmanmak +
D) Hoşuna gitmek, zevkini okşamak +
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
RKÇE A 11. Aşağıda "sarmak" sözcüğünün kullanıldığı bazı cümleler verilmiştir: D. Babaannemin iki sene önce diktiği asmalar çardağı iyice sardı. Etrafini cevirmek Bayramda gelecek misafirler için lahana ve yaprak sardık. Ünlü yazarın beş sene sonra çıkardığı ki- tap beni çok sardı. B Fırından aldığı üç ekmeği kâğıda sarıp hız- they lica eve yürüdü. una göre aşağıdakilerden hangisi "sar- mak" sözcüğünün bu cümlelerdeki anlam- larından biri değildir? Yayılıp etkisi altına almak, kaplamak B) Bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla kaplamak + C) Sarılıp tırmanmak + D) Hoşuna gitmek, zevkini okşamak +
van
akilerden
dür.
mümkün-
eğer kaza-
mkündür.
9. • Değirmenden gelenden poğaça umarlar. B
• Boş çuval ayakta (dik) durmaz.
• Fare çıktığı deliği bilir. A
Acı acıyı keser, su sancıyı.
Unluler
Karması
Aşağıdakilerden hangisi bu atasözlerindeki altı çizi-
li sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri değildir?
SX
8 Sınıf Türkçe
A) Kabahatli
Yeteneksiz kişi
B) Hediye
D) Keder
3.
Gü
tor
...
...
Her haf
yazama
A) Dam
C) Doğr
8. Sınıf Tü
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
van akilerden dür. mümkün- eğer kaza- mkündür. 9. • Değirmenden gelenden poğaça umarlar. B • Boş çuval ayakta (dik) durmaz. • Fare çıktığı deliği bilir. A Acı acıyı keser, su sancıyı. Unluler Karması Aşağıdakilerden hangisi bu atasözlerindeki altı çizi- li sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri değildir? SX 8 Sınıf Türkçe A) Kabahatli Yeteneksiz kişi B) Hediye D) Keder 3. Gü tor ... ... Her haf yazama A) Dam C) Doğr 8. Sınıf Tü
1. Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini
andıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşan sözlere ikileme denir.
Bu açıklamaya göre,
AY
Yakın anlamlı sözcüklerle
kurulanlar
●
●
Deli divane
• Gelenek görenek
Mal mülk
Akıl fikir
●
●
ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
●
Eş anlamlı sözcüklerle Zıt anlamlı sözcüklerle
kurulanlar
Yalvarmak yakarmak
Güçlü kuvvetli
Kılık kıyafet
Sağlık sıhhat
kurulanlar
• Düşmek kalkmak
Bata çıka
• Er geç
• Acı tatlı
Yansıma sözcüklerle
kurulanlar
• Horul horul
●
Fokur fokur
Şarıl şarıl
Tıkır tıkır
sembollerle gösterilen başlıkların hangisinde verilen örneklerde bir yanlışlık yapılmıştır?
B)*
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
1. Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşan sözlere ikileme denir. Bu açıklamaya göre, AY Yakın anlamlı sözcüklerle kurulanlar ● ● Deli divane • Gelenek görenek Mal mülk Akıl fikir ● ● ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. ● Eş anlamlı sözcüklerle Zıt anlamlı sözcüklerle kurulanlar Yalvarmak yakarmak Güçlü kuvvetli Kılık kıyafet Sağlık sıhhat kurulanlar • Düşmek kalkmak Bata çıka • Er geç • Acı tatlı Yansıma sözcüklerle kurulanlar • Horul horul ● Fokur fokur Şarıl şarıl Tıkır tıkır sembollerle gösterilen başlıkların hangisinde verilen örneklerde bir yanlışlık yapılmıştır? B)*
18
"Oynamak" sözcüğünün sözlükteki anlamlarını
defterineyazmak isteyen bir öğrenci, bu sözcüğün
mecaz anlamı olarak aşağıdakilerden hangisini
yazmalıdır?
A) Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla
bir şeyle uğraşmak
B) Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda
bulunmak
C) Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket
etmek
D) Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak
ona dokunmak
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
18 "Oynamak" sözcüğünün sözlükteki anlamlarını defterineyazmak isteyen bir öğrenci, bu sözcüğün mecaz anlamı olarak aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır? A) Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak B) Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak C) Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek D) Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak
3.
Aşağıda söz sanatlarına verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
D)
Benzetme
Gelse de en acı sözler dilime
Uçacak sanırdım birkaç kelime
Bir alev misali düştün elime
Hani ey gözyaşım akmayacaktın
Konuşturma
Rüzgâr eser dallarınız atışır
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür
Ören yerler bu bayramda çok üşür
Bülbül niçin yaslı bakışır dağlar
Abartma
Bir ah çeksem-dağı taşı eritir
Gözüm yaşı değirmeni yürütür
Bu hasretlik beni dahi çürütür
Bana sila da bir gurbet il de bir
Tezat
Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla
Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü
Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz bir ölümdü
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
3. Aşağıda söz sanatlarına verilen örneklerden hangisi yanlıştır? A) B) D) Benzetme Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırdım birkaç kelime Bir alev misali düştün elime Hani ey gözyaşım akmayacaktın Konuşturma Rüzgâr eser dallarınız atışır Kuşlarınız birbiriyle ötüşür Ören yerler bu bayramda çok üşür Bülbül niçin yaslı bakışır dağlar Abartma Bir ah çeksem-dağı taşı eritir Gözüm yaşı değirmeni yürütür Bu hasretlik beni dahi çürütür Bana sila da bir gurbet il de bir Tezat Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla Savrulmaya başladı karlar etrafımızda Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz bir ölümdü
A) Filtre kahvenin faydalı olduğunu ortaya çıkarmak
B) Kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini göstermek
C) Kahve tüketiminin artmasını sağlamak
D) Türk kahvesinin kalitesini test etmek
19."Kaçırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir işi belirlenen zamanda yapamamak" an-
lamında kullanılmıştır?
A) Tüh ya, akşamki programı yine kaçırdım!
B) Sanırım yemeği fazla kaçırdım, midem ağrıyor.
C) Söylene söylene sonunda adamı kaçırdın.
D) Mağazada büyük indirim varmış ama ben kaçırdım.
20. (1) Farklı ülkelerdeki milyonlarca farklı bilgisa-
ye insanın birbiriyle veri alışverişi yap-
gelişen bir
Ad Soyad:
O
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
A) Filtre kahvenin faydalı olduğunu ortaya çıkarmak B) Kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini göstermek C) Kahve tüketiminin artmasını sağlamak D) Türk kahvesinin kalitesini test etmek 19."Kaçırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir işi belirlenen zamanda yapamamak" an- lamında kullanılmıştır? A) Tüh ya, akşamki programı yine kaçırdım! B) Sanırım yemeği fazla kaçırdım, midem ağrıyor. C) Söylene söylene sonunda adamı kaçırdın. D) Mağazada büyük indirim varmış ama ben kaçırdım. 20. (1) Farklı ülkelerdeki milyonlarca farklı bilgisa- ye insanın birbiriyle veri alışverişi yap- gelişen bir Ad Soyad: O
7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
A) Hastayı ekseriya yakın kasabaya kadar sırtta
taşırlardı.
B) Yani kısacası bu mükemmel dilimizi kimse bil-
mez, okumaz.
C) Baba hiç param yok, biraz görsen beni, dediği
sabahı minnetle anımsar Ali Bey.
D) Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını
açıp birkaç lira çıkardı.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? A) Hastayı ekseriya yakın kasabaya kadar sırtta taşırlardı. B) Yani kısacası bu mükemmel dilimizi kimse bil- mez, okumaz. C) Baba hiç param yok, biraz görsen beni, dediği sabahı minnetle anımsar Ali Bey. D) Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını açıp birkaç lira çıkardı.
16. Görevliler, sandalyeleri kaldırıp konuklara yol
açtılar.
• Doktorun verdiği ilaç, kardeşimi iki günde ya-
taktan kaldırdı.
• Terzi, aldığımız kumaşın fazla süs kaldırmaya-
cağını söyledi.
Örtüyü masanın üzerinden kaldırdı, tabakları
masaya koydu.
"Kaldırmak" sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki
anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Bulunduğu yerden almak
Uyandırmak
C) Uygun gelmek, yakışmak
D) İyi etmek, iyileştirmek
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
16. Görevliler, sandalyeleri kaldırıp konuklara yol açtılar. • Doktorun verdiği ilaç, kardeşimi iki günde ya- taktan kaldırdı. • Terzi, aldığımız kumaşın fazla süs kaldırmaya- cağını söyledi. Örtüyü masanın üzerinden kaldırdı, tabakları masaya koydu. "Kaldırmak" sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır? A) Bulunduğu yerden almak Uyandırmak C) Uygun gelmek, yakışmak D) İyi etmek, iyileştirmek
TÜRKÇE
3 ve 4 sorulan aşağdaki metne göre cevaplayınız.
SÖZEL BÖLÜM
Dünyada yaklaşık 220 milyon kişinin konuştuğu Türkçe, son yıllarda revaçta olan dillerden biridir. Bu doğrultu-
da Türkçeyi yabancı dill olarak öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Yabancılara Türkçeyi
Gğretmek amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü; Türkiye'yi, Türk tarihini, Türk kültürünü ve sanatını tanıtmayı
da amaç edinerek çalışmalarını her geçen gün ileri bir boyuta taşımaktadır. Yunus Emre Enstitüsü; yurt dışına
Kunduğu merkezleriyle, yayımsal faaliyetleriyle, her sene açtığı yaz okullanıyla, hazırladığı uygun materyallerie,
yabancılara Türkçe öğretimi konusunda öncü duruma gelmiştir.
3. Bu metinde geçen altı çizilli ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)) Matya ve serseriliği özendiren diziler gün geçtikçe önemini yitiriyor.
B) Ünlü komedyenin son dönemdeki filmleri seyirci tarafından çok fazla tutulmuyor.
C) Müşteriler, kişisel bilgilerin gizlendiği alışveriş sitelerine rağbet ediyor.
D) Sosyal medyadaki siber saldin tehlikesi her gün daha da artıyor.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
TÜRKÇE 3 ve 4 sorulan aşağdaki metne göre cevaplayınız. SÖZEL BÖLÜM Dünyada yaklaşık 220 milyon kişinin konuştuğu Türkçe, son yıllarda revaçta olan dillerden biridir. Bu doğrultu- da Türkçeyi yabancı dill olarak öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Yabancılara Türkçeyi Gğretmek amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü; Türkiye'yi, Türk tarihini, Türk kültürünü ve sanatını tanıtmayı da amaç edinerek çalışmalarını her geçen gün ileri bir boyuta taşımaktadır. Yunus Emre Enstitüsü; yurt dışına Kunduğu merkezleriyle, yayımsal faaliyetleriyle, her sene açtığı yaz okullanıyla, hazırladığı uygun materyallerie, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda öncü duruma gelmiştir. 3. Bu metinde geçen altı çizilli ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A)) Matya ve serseriliği özendiren diziler gün geçtikçe önemini yitiriyor. B) Ünlü komedyenin son dönemdeki filmleri seyirci tarafından çok fazla tutulmuyor. C) Müşteriler, kişisel bilgilerin gizlendiği alışveriş sitelerine rağbet ediyor. D) Sosyal medyadaki siber saldin tehlikesi her gün daha da artıyor.
11. I. Sobanın başında anlatılanlar içimizi ısıtıyordu.
II. Yüzündeki öfkeyi hiçbir zaman unutamam.
III. Ardı ardına döküldü ağzından sözcükler.
IV. Ömrü boyunca ayrılmamıştı buralardan.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili söz-
cükler mecaz (değişmece) anlamıyla kullanılmıştır?
A ve II
Chill ve IV
B) II ve III
D) ve III
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
11. I. Sobanın başında anlatılanlar içimizi ısıtıyordu. II. Yüzündeki öfkeyi hiçbir zaman unutamam. III. Ardı ardına döküldü ağzından sözcükler. IV. Ömrü boyunca ayrılmamıştı buralardan. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili söz- cükler mecaz (değişmece) anlamıyla kullanılmıştır? A ve II Chill ve IV B) II ve III D) ve III
do-
an,
ay-
ştir.
erler
Imiş
ya-
HT BLU CO
16. Kendimizi sevmiyoruz. Ya da illa da bir yerimizi
cidden sevmiyoruz. Bu, tüm çağlarda böyle miydi
ya da insanın gerçek doğasında var mı bilmiyorum.
Ama bugün kendini bütünüyle seven ve aynada-
ki hâlinden memnun olan kaç kişi tanıdığınızı bir
düşünün. Bunu çocuğunuza nasıl anlatıyorsunuz?
Herkesin farklı olduğunu, farklı olmanın kötü bir şey
olmadığını, hatta insanın kendine has özelliklerinin
onun kişiliğini oluşturduğunu...
Metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bi bulunmamaktadır?
A Kendinizi seviyor musunuz?
B) Insanın kişiliğini ne oluşturur?
O
Tüm çağlarda insanların kendinden memnuni-
yetsizliği var mıydı?
Farklılıklar iyi mi yoksa kötü müdür?
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
do- an, ay- ştir. erler Imiş ya- HT BLU CO 16. Kendimizi sevmiyoruz. Ya da illa da bir yerimizi cidden sevmiyoruz. Bu, tüm çağlarda böyle miydi ya da insanın gerçek doğasında var mı bilmiyorum. Ama bugün kendini bütünüyle seven ve aynada- ki hâlinden memnun olan kaç kişi tanıdığınızı bir düşünün. Bunu çocuğunuza nasıl anlatıyorsunuz? Herkesin farklı olduğunu, farklı olmanın kötü bir şey olmadığını, hatta insanın kendine has özelliklerinin onun kişiliğini oluşturduğunu... Metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva- bi bulunmamaktadır? A Kendinizi seviyor musunuz? B) Insanın kişiliğini ne oluşturur? O Tüm çağlarda insanların kendinden memnuni- yetsizliği var mıydı? Farklılıklar iyi mi yoksa kötü müdür? Diğer sayfaya geçiniz.
X
Gün biter gülüşün kalır bende
Anılar gibi sürüklenir bulutlar
Ömrümüz ayrılıklar toplamıdır
Yanım kalan bir şiir belki de
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirdeki altı çizili sözcüklerin şiirde kazandığı anlamlardan biri değildir?
ABündüz
6 Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra
C)Yaşam
D) Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan
6. Sınıf Türkçe
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
X Gün biter gülüşün kalır bende Anılar gibi sürüklenir bulutlar Ömrümüz ayrılıklar toplamıdır Yanım kalan bir şiir belki de Aşağıdakilerden hangisi bu şiirdeki altı çizili sözcüklerin şiirde kazandığı anlamlardan biri değildir? ABündüz 6 Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra C)Yaşam D) Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan 6. Sınıf Türkçe
Soldan sağa
1 Soton veya yoğurdun yüzünde toplanan koyu yng kat
man
D) 4
A) Anlamdaş sözcüklerdir.
B) Eş sesli sözcüklerdir.
3. Doğuştan beri geçen ve yi birimi ile ölçülen zaman
3
Zamanın en kısa parçası.
6. Yasa
Yukarıdan aşağıya:
1. Kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirmek.
3.
Nemli, ıslak. (kuru karşıtı)
5.
Iki tarla arasındaki sınır.
6. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık
üzerine gerilmiş tellerden oluşan çalgı.
C) Karşıt anlamlı sözcüklerdir.
D) Terim anlamlı sözcüklerdir.
"Bakmak sözcü
comlede olduğu
tir?
26
Bulmaca çözüldüğünde ortaya çıkan sözcüklerle ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Yeri aldiğ
B) Ona ging
C) O alesini
D) Adam, elk
12. 1
Balkg
uğraye
Esklem
Oker
IV. Ag
tar
Numar
caz as
A) L
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
Soldan sağa 1 Soton veya yoğurdun yüzünde toplanan koyu yng kat man D) 4 A) Anlamdaş sözcüklerdir. B) Eş sesli sözcüklerdir. 3. Doğuştan beri geçen ve yi birimi ile ölçülen zaman 3 Zamanın en kısa parçası. 6. Yasa Yukarıdan aşağıya: 1. Kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirmek. 3. Nemli, ıslak. (kuru karşıtı) 5. Iki tarla arasındaki sınır. 6. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan çalgı. C) Karşıt anlamlı sözcüklerdir. D) Terim anlamlı sözcüklerdir. "Bakmak sözcü comlede olduğu tir? 26 Bulmaca çözüldüğünde ortaya çıkan sözcüklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Yeri aldiğ B) Ona ging C) O alesini D) Adam, elk 12. 1 Balkg uğraye Esklem Oker IV. Ag tar Numar caz as A) L
3. Aşağıda üç farklı sözcüğün anlamı verilmiştir.
. Güzel durmak, iyi gitmek, yaraşmak, uygun gelmek
•
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan
. Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
Bu sözcüklerin verilen anlamlarıyla kullanıldığı metin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uzmanlar, her gün iki avuç kuru erik tavsiye ediyor çünkü potasyum açısından çok zengin olan
kuru erik, aynı zamanda pek çok hastalığa da iyi geliyor.
Kuru erik, ete yakıştığı için Osmanlı mutfağında çok kullanılırdı. Osmanlıdan günümüze miras
kalan kuru erik, bir tutam tarçınla birlikte pilava da çok yakışır.
C) Kuru eriğin mutfaktaki kullanım alanı o kadar fazla ki onunla reçel, marmelat, komposto, hoşaf
yapabilir ve yaratıcılığınızın el verdiği onlarca tada imza atabilirsiniz.
D) Kalorisi düşük ve hazmı kolay olduğu için formuna özen gösteren kişiler bol bol kuru erik tü-
ketir. Kuru eriğin tercih edilme nedenlerinden biri de kolestrolü düşürmesidir.
7. SINIF ULTI-3 (S
6000123462255
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
3. Aşağıda üç farklı sözcüğün anlamı verilmiştir. . Güzel durmak, iyi gitmek, yaraşmak, uygun gelmek • Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan . Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey Bu sözcüklerin verilen anlamlarıyla kullanıldığı metin aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzmanlar, her gün iki avuç kuru erik tavsiye ediyor çünkü potasyum açısından çok zengin olan kuru erik, aynı zamanda pek çok hastalığa da iyi geliyor. Kuru erik, ete yakıştığı için Osmanlı mutfağında çok kullanılırdı. Osmanlıdan günümüze miras kalan kuru erik, bir tutam tarçınla birlikte pilava da çok yakışır. C) Kuru eriğin mutfaktaki kullanım alanı o kadar fazla ki onunla reçel, marmelat, komposto, hoşaf yapabilir ve yaratıcılığınızın el verdiği onlarca tada imza atabilirsiniz. D) Kalorisi düşük ve hazmı kolay olduğu için formuna özen gösteren kişiler bol bol kuru erik tü- ketir. Kuru eriğin tercih edilme nedenlerinden biri de kolestrolü düşürmesidir. 7. SINIF ULTI-3 (S 6000123462255