Soru:

11.SINIF/ Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 25. Viyana Kongresi'nde Avrupalı devletlerin sinirları ye- niden çizilmişti

11.SINIF/ Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
25. Viyana Kongresi'nde Avrupalı devletlerin sinirları ye-
niden çizilmiştir. Fakat sınırların çizilmesinde din, dil,
milliyet ögeleri dikkate alınmamıştır.
Bu durumun;
I. Azınlık sorununun ortaya çıkmasına,
II. Barış ve huzur ortaminin sağlanamamasına,
III. Meşruti yönetim anlayışının yaygınlaşmasına
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı
söylenebilir?
A) Yalnız
B. Yalnız II
C) I ve II
D) ILve 111
E) I, II ve III

11.SINIF/ Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 25. Viyana Kongresi'nde Avrupalı devletlerin sinirları ye- niden çizilmiştir. Fakat sınırların çizilmesinde din, dil, milliyet ögeleri dikkate alınmamıştır. Bu durumun; I. Azınlık sorununun ortaya çıkmasına, II. Barış ve huzur ortaminin sağlanamamasına, III. Meşruti yönetim anlayışının yaygınlaşmasına gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Yalnız B. Yalnız II C) I ve II D) ILve 111 E) I, II ve III