Soru:

12 1 9. Yunanlılar; zeytinyağı ve şarap gibi imal ettikleri malların ihracına karşılık buğday ve ham madde ithal etmişlerdir. Bu

12
1
9.
Yunanlılar; zeytinyağı ve şarap gibi imal ettikleri malların
ihracına karşılık buğday ve ham madde ithal etmişlerdir.
Bu ekonomik gelişmeyi sağlayan başlıca etken
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demografik yapı
B) Coğrafi yapı
C) Ülke yüzölçümü
D) Siyasi yapi
E) İnanç anlayışı

12 1 9. Yunanlılar; zeytinyağı ve şarap gibi imal ettikleri malların ihracına karşılık buğday ve ham madde ithal etmişlerdir. Bu ekonomik gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Demografik yapı B) Coğrafi yapı C) Ülke yüzölçümü D) Siyasi yapi E) İnanç anlayışı