Soru:

12. 9. Orta Çağ'da Katolik Kilisesi'nin dogmalarıyla hareket eden Avrupalılar, Rönesans'ın ardından deney ve gözlem metoduna ve

12.
9. Orta Çağ'da Katolik Kilisesi'nin dogmalarıyla hareket
eden Avrupalılar, Rönesans'ın ardından deney ve
gözlem metoduna ve akla dayanan öğrenme tek-
nikleri geliştirmiştir.
Bu farklılığın Avrupa'da,
1. pozitif bilimlerin gelişmesi,
II. skolastik düşünce yapısının etkinliğinin kırılması,
III. teokratik yönetim anlayışının zayıflaması
gelişmelerinden hangilerinde etkili olduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
pive II
E) I, II ve III
88

12. 9. Orta Çağ'da Katolik Kilisesi'nin dogmalarıyla hareket eden Avrupalılar, Rönesans'ın ardından deney ve gözlem metoduna ve akla dayanan öğrenme tek- nikleri geliştirmiştir. Bu farklılığın Avrupa'da, 1. pozitif bilimlerin gelişmesi, II. skolastik düşünce yapısının etkinliğinin kırılması, III. teokratik yönetim anlayışının zayıflaması gelişmelerinden hangilerinde etkili olduğu savu- nulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III pive II E) I, II ve III 88