Soru:

12. Aşağıdakilerden hangisi, Soğuk Savaş'ın yeni- den sertleşmesine diğerlerine göre daha çok katkıda bulunmuştur? A) Iran - Ira

12. Aşağıdakilerden hangisi, Soğuk Savaş'ın yeni-
den sertleşmesine diğerlerine göre daha çok
katkıda bulunmuştur?
A) Iran - Irak Savaşı
B) ABD'nin Küba'ya müdahalesi
C) ABD'nin Panama'ya müdahalesi
D) Çin - Hindistan Savaşı
E) SSCB'nin Afganistan'a müdahalesi

12. Aşağıdakilerden hangisi, Soğuk Savaş'ın yeni- den sertleşmesine diğerlerine göre daha çok katkıda bulunmuştur? A) Iran - Irak Savaşı B) ABD'nin Küba'ya müdahalesi C) ABD'nin Panama'ya müdahalesi D) Çin - Hindistan Savaşı E) SSCB'nin Afganistan'a müdahalesi