Soru:

12. Çekimli fiil Palme Yayınevi V. II. Durum zarfi Doğrusunu söylemek gerekirse ne şiir ile ilgili eleştirileri okurum ne de yaz

12.
Çekimli fiil
Palme Yayınevi
V.
II.
Durum
zarfi
Doğrusunu söylemek
gerekirse ne şiir ile ilgili
eleştirileri okurum ne de
yazarım; şiirdeki o
yabanillik, yazıyla
tutulmasın, o, kendini
usul usul anlatsın isterim.
Kişi zamiri
IV.
III.
Fiilden
türemiş isim
İşaret sıfatı
Şemanın içinde verilen cümlede, yandaki dairelerde
belirtilenlerden hangisi yoktur?
A) 1
B) II
C) III
D) IV
E)

12. Çekimli fiil Palme Yayınevi V. II. Durum zarfi Doğrusunu söylemek gerekirse ne şiir ile ilgili eleştirileri okurum ne de yazarım; şiirdeki o yabanillik, yazıyla tutulmasın, o, kendini usul usul anlatsın isterim. Kişi zamiri IV. III. Fiilden türemiş isim İşaret sıfatı Şemanın içinde verilen cümlede, yandaki dairelerde belirtilenlerden hangisi yoktur? A) 1 B) II C) III D) IV E)